Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/620

Strasbūras 2009 m. balandžio 22 d.

Nuo liepos 1 d. – gerokai mažesnės tarptinklinio ryšio trumpųjų žinučių, skambučių ir duomenų perdavimo paslaugų kainos

Nuo liepos 1 d. iš kitos Europos Sąjungos valstybės trumpąją žinutę išsiųsti kainuos tik 0,11 EUR (dabar – 0,28 EUR). Baigėsi laikai, kai Europos Sąjungos tarptinklinio ryšio naudotojai, mobiliuoju telefonu atsisiuntę paveikslėlių ar filmų, sulaukdavo milžiniškų sąskaitų. Šiandien Strasbūre į plenarinę sesiją susirinkęs Europos Parlamentas didele balsų dauguma balsavo už 2008 m. rugsėjo mėn. Europos Komisijos pasiūlytas naujas ES SMS ir duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu taisykles (IP/08/1386). Be to, Parlamentas balsavo už tai, kad judriojo tarptinklinio ryšio skambučių iš kitos ES valstybės kaina būtų sumažinta dar labiau. Iki 2011 m. liepos mėn. dabartinė didžiausia leistina judriojo ryšio skambučių iš užsienio kaina bus palaipsniui mažinama nuo 0,46 EUR iki 0,35 EUR už minutę, o užsienyje mobiliuoju telefonu atsiliepto pokalbio minutės kaina – nuo 0,22 EUR iki 0,11 EUR. Judriojo ryšio operatoriai taip pat privalės judriojo tarptinklinio ryšio skambučius apmokestinti sekundžių tikslumu vėliausiai nuo 31-osios pokalbio sekundės – taip bus nutraukta dabartinė praktika, kai vartotojai permoka net iki 24 %. ES Telekomunikacijų Ministrų Taryba jau pranešė pritarianti naujosioms tarptinklinio ryšio taisyklėms, todėl po šiandieninio balsavimo Parlamente naujosios taisyklės įsigalios kaip tik prieš vasaros atostogas. Tikimasi, kad Europos vartotojų sąskaitos už naudojimąsi mobiliaisiais telefonais kitoje Europos Sąjungos valstybėje sumažės iki 60 %.

„Džiaugiuosi, kad Europos Parlamentas šiandien tvirtai parėmė Komisijos pasiūlymą sukurti visiems europiečiams bendrą telekomunikacijų rinką, nesvarbu, ar į užsienį jie keliautų atostogauti, ar verslo reikalais, – sakė Europos Komisijos Pirmininkas José Manuelis Barroso. – Akivaizdu, kad po šio balsavimo, Europa tapo patraukliausiu žemynu judriojo ryšio naudotojams. Tikiuosi, kad dėl to duomenų perdavimo judriuoju ryšiu paslaugos Europos Sąjungoje jau netrukus bus plėtojamos dar sparčiau.“

„Po šiandieninio balsavimo bus padarytas galas lupikiškoms tarptinklinio ryšio kainoms Europoje, sakė už telekomunikacijas atsakinga Komisijos narė Viviane Reding. – Tvirtai remiami Europos Parlamento ir Tarybos, dėl naujųjų tarptinklinio ryšio taisyklių sutarėme per ypač trumpą laiką – vos per 7 mėnesius. Toks susitarimas pasiektas labai laiku – kaip tik prieš vasaros atostogas. Gavę telefono sąskaitas Europos piliečiai įsitikins, kad bendroji rinka be sienų tikrai veikia.“

„Ekonomikos nuosmukio sąlygomis vartotojų perkamosios galios didinimas yra veiksminga ūkio gaivinimo priemonė, – sakė už ES vartotojų reikalus atsakinga Komisijos narė Meglena Kuneva. – Tad šios dienos balsavimo Parlamente rezultatai suteiks daugiau galių vartotojams ir paskatins Europoje daugiau naudotis judriuoju ryšiu.“

Pagal ES tarptinklinio ryšio taisykles, kurioms šiandien pritarė Parlamentas:

  • Didžiausia leistina kaina, kuri vartotojams gali būti nustatyta už trumpąją tarptinkliniu ryšiu išsiųstą žinutę, bus 0,11 EUR (be PVM). Dabar tokia žinutė vidutiniškai kainuoja 0,28 EUR (Nyderlanduose ir Portugalijoje tarptinkliniu ryšiu išsiųstos SMS kaina net viršija 0,35 EUR).
  • Didžiausia leistina didmeninė atsisiųstų duomenų megabaito kaina bus 1 EUR, todėl gerokai sumažės duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu (interneto naršymo arba filmų atsisiuntimo mobiliuoju telefonu užsienyje) kainos. Dabar didmeninė megabaito kaina yra vidutiniškai 1,68 EUR: atsisiųsti duomenų brangiausiai kainuoja Airijoje (6,82 EUR), Graikijoje (5,30 EUR) ir Estijoje (5,10 EUR). 2010 m. didmeninės kainos riba bus sumažinta iki 0,80 EUR, o 2011 m. – iki 0,50 EUR.
  • Vartotojai bus apsaugoti nuo netikėtų didžiulių sąskaitų – jiems bus suteikta galimybė pasirinkti, kad sąskaitos sumai pasiekus 50 EUR paslaugų teikimas būtų nutrauktas (nebent būtų pasirinkta didesnė sąskaitos riba). Šias skaidrumo priemones ryšio operatoriai turės įgyvendinti iki 2010 m. kovo mėn. Neseniai vienas Vokietijos pilietis, tarptinkliniu ryšiu Prancūzijoje atsisiuntęs televizijos laidą, gavo 46 tūkst. EUR sąskaitą.
  • Toliau mažinamos judriojo tarptinklinio ryšio skambučių kainos. Dabartinės didžiausios leistinos skambinimo iš užsienio ir užsienyje atsilieptų pokalbių minutės kainos (atitinkamai 0,46 EUR ir 0,22 EUR) 2009 m. liepos 1 d. bus sumažintos iki 0,43 EUR už skambinimo ir 0,19 EUR už atsilieptų pokalbių minutę užsienyje, 2010 m. liepos 1 d. – iki 0,39 EUR ir 0,15 EUR, 2011 m. liepos 1 d. – iki 0,35 EUR ir 0,11 EUR (visur nurodyta minutės kaina be PVM).
  • Nustatomas sekundžių apmokestinimo principas. Tarptinklinio ryšio skambučiai sekundžių tikslumu apmokestinami po pirmųjų 30 sekundžių, o užsienyje atsiliepti pokalbiai – nuo pirmosios sekundės. Dabar vartotojai sumoka apie 20 % daugiau, nei iš tiesų naudojasi tarptinkliniu ryšiu skambindami ar atsiliepdami.

Po šiandieninio balsavimo Parlamente naujasis ES tarptinklinio ryšio reglamentas bus pradėtas tiesiogiai taikyti visose 27 valstybėse narėse 2009 m. liepos 1 d.

Naujosios tarptinklinio ryšio taisyklės, kuriomis papildomas pirmasis 2007 m. priimtas ES tarptinklinių balso skambučių reglamentas (IP/07/870), bus taikomos iki 2012 m. vasaros. Europos Parlamentas paprašė Komisijos iki 2010 m. vasaros pateikti naujųjų taisyklių taikymo ataskaitą. Tuomet iki 2011 m. birželio mėn. Komisija prireikus galėtų pasiūlyti daugiau taisyklių. „Per artimiausius trejetą metų ES įdėmiai stebės tarptinklinio ryšio rinkos plėtrą, – sakė Komisijos narė V. Reding. – Labai tikiuosi, kad judriojo ryšio sektoriaus atstovai supras, kodėl tokios priemonės būtinos. Dabar jų eilė imtis iniciatyvos, jei nori įrodyti, kad tarptinklinio ryšio rinkoje galima normali konkurencija. Tinkamiausiai tai būtų įrodyta, jei netrukus rinkoje būtų pasiūlyta balso ir duomenų perdavimo paslaugų derinių patrauklia kaina.“

Pagrindiniai faktai

Nuo tada, kai pradėjo dirbti dabartinės sudėties Europos Komisija, judriojo ryšio naudotojų Europos Sąjungoje padaugėjo nuo 84,6 % iki 119 % visų gyventojų skaičiaus (IP/09/473).

Fiksuotuoju ir judriuoju ryšiu, plačiajuosčiu internetu ir duomenų perdavimo judriuoju ryšiu paslaugomis ES telekomunikacijų rinkoje turi galimybę naudotis 500 mln. žmonių. Tikimasi, kad gegužės mėn. plenarinėje sesijoje Europos Parlamentas balsuos dėl 2007 m. lapkričio mėn. Komisijos pasiūlytos svarbios ES telekomunikacijų teisės aktų reformos, kurią įgyvendinus būtų išspręstos konkurencijos ir nuoseklaus teisinio reguliavimo problemos šioje rinkoje ir būtų skatinamos naujos investicijos (IP/07/1677, MEMO/07/458, IP/08/1661). Naujosiose taisyklėse numatyta iki 2010 m. sausio mėn. įsteigti Europos elektroninių ryšių reguliavimo instituciją (angl. Body of European Regulators for Electronic Communications, BEREC).

ES tarptinklinio ryšio tinklapyje pateikta kiekvienoje ES valstybėje nustatytų galiojančių tarptinklinio ryšio tarifų apžvalga.

http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/index_en.htm

Annex:

The new EU Roaming Rules in detail

1) SMS roaming

a) The situation today

Retail average SMS prices

[ ]b) The new EU rules on SMS roaming:

Maximum retail price allowed per SMS sent while roaming abroad in the EU (excluding VAT)

1 July 2009
1 July 2010
1 July 2011
€0.11
€0.11
€0.11

2) Data roaming

a) The situation today

Average wholesale price per data MB

[ ]

Average off-net retail price per MB

[ ]

b) The new EU rules on data roaming (2009)

Wholesale cap per megabyte of data transmitted while roaming abroad,

1 July 2009
1 July 2010
1 July 2011
€1.00
€0.80
€0.50

3) Voice roaming

a) The situation before the first EU roaming rules

Average price roaming voice calls for calls made (April – September 2007)

[ ]

Average price roaming voice calls for calls received (April – September 2007)

[ ]

b) The situation under the EU roaming rules 2007

Retail cap for mobile roaming charges ("Eurotariff"),
excluding VAT
(last column now superseded by new EU roaming rules 200930 August 2007

30 August 2008

30 August 2009
Eurotariff for
calls made from abroad

€0.49

€0.46

€0.43
Eurotariff for
calls received whilst abroad

€0.24

€0.22

€0.19

c) The new EU roaming rules on voice roaming (2009)

Retail cap for mobile roaming charges ("Eurotariff"),
excluding VAT
(first column advances entry into force of caps foreseen
by EU roaming rules 2007)1 July 2009

1 July 2010

1 July 2011
Eurotariff for calls made from abroad
€0.43
€0.39
€0.35
Eurotariff for calls received whilst abroad
€0.19
€0.15
€0.11

4) The need for the principle of per second billing

(now to be introduced by the new EU roaming rules 2009)

Surcharge as a result of billed minutes for calls made and received for all consumers

[ ]


Side Bar