Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/620

Strasbourg, 22. huhtikuuta 2009

Tekstiviestien, puhelujen ja datapalvelujen verkkovierailuhinnat alenevat roimasti 1. heinäkuuta

Ulkomailta EU:n alueelta lähetettävä tekstiviesti maksaa 1. heinäkuuta alkaen enää enintään 11 senttiä. Tähänastinen hinta on ollut keskimäärin 28 senttiä. Kuluttajien ei liioin tarvitse enää pelätä jättilaskuja kännykän käytöstä valokuvan tai elokuvan lataamiseen kännykkään EU:n alueella matkustettaessa. Euroopan parlamentti hyväksyi tänään täysistunnossaan Strasbourgissa suurella enemmistöllä uudet EU-säännöt tekstiviestien ja datapalvelujen verkkovierailuhinnoittelua varten. Euroopan komissio oli ehdottanut sääntöjä syyskuussa 2008 (IP/08/1386). Parlamentti hyväksyi myös EU-maiden välisten kännykkäpuhelujen verkkovierailuhintojen alentamisen. Ulkomailta soitetun matkapuhelun nykyinen hintakatto alenee asteittain 46 sentistä 35 senttiin minuutilta vuoden 2011 heinäkuuhun mennessä ja ulkomailla vastaanotetun matkapuhelun hintakatto nykyisestä 22 sentistä 11 senttiin. Teleoperaattoreiden on lisäksi sovellettava verkkovierailupuheluihin sekuntiveloitusta vähintään 31. sekunnista lähtien. Tämä merkitsee loppua nykykäytännölle, joka on aiheuttanut kuluttajille jopa 24 prosenttia ylimääräistä laskutusta. EU:n televiestintäministerit ovat kokouksessaan jo hyväksyneet uudet verkkovierailusäännöt, joten tämänpäiväinen äänestystulos mahdollistaa uusien sääntöjen voimaantulon sopivasti kesälomakaudeksi. Eurooppalaisten kuluttajien odotetaan säästävän jopa 60 prosenttia kuluistaan, joita aiheutuu kännykän käytöstä ulkomaanmatkoilla EU:ssa.

”Olen iloinen siitä vahvasta tuesta, jonka Euroopan parlamentti on tänään antanut komission ehdotukselle yhteisten telemarkkinoiden luomiseksi kaikille eurooppalaisille, jotka matkustavat Euroopassa niin loma- kuin työmatkoillaankin”, totesi Euroopan komission puheenjohtaja José Manuel Barroso. ”Tämän äänestyksen jälkeen Eurooppa on selvästi maailman houkuttelevin maanosa matkapuhelimen käyttäjille. Uskon, että tämä näkyy hyvin pian mobiilidatapalvelujen entistäkin vahvempana kasvuna EU:ssa.”

”Tämänpäiväinen äänestystulos merkitsee ryöstöhinnoittelun loppua Euroopassa”, iloitsi EU:n televiestintäkomissaari Viviane Reding. ”Euroopan parlamentin ja neuvoston vahvan tuen ansiosta uudet verkkovierailusäännöt hyväksyttiin ennätysajassa, vain seitsemässä kuukaudessa. Telealan Euroopan sisämarkkinat tulevat näkymään eurooppalaisten puhelinlaskuissa sopivasti kesälomakaudella.”

”Talouden taantuma-aikoina kuluttajien ostovoiman parantaminen toimii väkevänä keinona nopeaan elpymiseen”, korosti kuluttaja-asioista vastaava EU-komissaari Meglena Kuneva. ”Tämänpäiväinen äänestystulos parantaa kuluttajien asemaa ja edistää entisestään matkapuhelimien käyttöä Euroopassa.”

Euroopan parlamentin tänään hyväksymillä uusilla EU:n verkkovierailusäännöillä:

  • asetetaan hintakatto kuluttajien ulkomailla lähettämälle tekstiviestille 11 senttiin (ilman alv:tä), kun nykyinen keskihinta on 28 senttiä (Alankomaissa ja Portugalissa verkkovierailutekstiviestin hinta on yli 35 senttiä);
  • alennetaan huomattavasti dataverkkovierailuhintoja (kustannuksia netin käytöstä kännykällä tai esimerkiksi elokuvien lataamisesta kännykkään ulkomailla) asettamalla tukkutason hintakatoksi 1 euro ladatulta megatavulta, kun nykyinen keskimääräinen tukkuhinta on ollut 1,68 euroa megatavulta (Irlannissa 6,82 €, Kreikassa 5,30 € ja Virossa 5,10 €); Tukkutason hintakatto alenee 80 senttiin vuonna 2010 ja 50 senttiin vuonna 2011.
  • suojataan kuluttajat yllättäviltä jättilaskuilta tarjoamalla asiakkaille palvelu, joka katkaisee yhteyden laskun noustessa 50 euroon, paitsi jos asiakas haluaa korkeamman rajan. Operaattoreilla on aikaa maaliskuuhun 2010 asti näiden avoimuutta lisäävien toimenpiteiden toteuttamiseen. Äskettäin eräs saksalainen kuluttaja, joka Ranskassa matkaillessaan latasi kännykkäänsä TV-ohjelman, sai siitä 46 000 euron laskun;
  • alennetaan verkkovierailupuhelujen hintakattoja entisestään. Hintakatto on nyt 46 senttiä ulkomailla soitetulta ja 22 senttiä ulkomailla vastaanotetulta puhelulta; se alenee 43 senttiin ulkomailla soitetulta ja 19 senttiin ulkomailla vastaanotetulta puhelulta 1. heinäkuuta 2009, 39 senttiin ja 15 senttiin 1. heinäkuuta 2010 ja 35 senttiin ja 11 senttiin 1. heinäkuuta 2011 mennessä (minuuttihinta ilman alv:tä);
  • otetaan käyttöön sekuntiveloitusperiaate soitetun verkkovierailupuhelun ensimmäisten 30 sekunnin jälkeen ja vastaanotetun verkkovierailupuhelun ensimmäisestä sekunnista lähtien. Tällä hetkellä kuluttajat maksavat noin 20 % liikaa suhteessa soitetun tai vastaanotetun puhelun todelliseen kestoon.

Euroopan parlamentin tämänpäiväisen äänestyksen jälkeen EU:n uusi verkkovierailuasetus tulee suoraan sovellettavaksi kaikissa 27 EU:n jäsenvaltiossa 1. heinäkuuta 2009.

Uusia verkkovierailusääntöjä, joilla muutetaan vuonna 2007 annettua EU:n ensimmäistä verkkovierailuasetusta (IP/07/870), sovelletaan kesään 2012 asti. Euroopan parlamentti on pyytänyt komissiota raportoimaan uusien sääntöjen toiminnasta uudestaan kesään 2010 mennessä. Komissio voi sen jälkeen halutessaan ehdottaa uusia sääntöjä kesäkuun 2011 loppuun mennessä. ”EU seuraa tarkasti verkkovierailumarkkinoiden kehittymistä seuraavien kolmen vuoden aikana”, painotti komissaari Reding. ”Toivon todella, että televiestintäala ymmärtää tämän viestin. Pallo on nyt heillä, ja heillä on halutessaan tilaisuus näyttää, että verkkovierailumarkkinoilla voi olla tervettä kilpailua. Paras todiste siitä olisi, että markkinoille alkaa hyvin pian ilmestyä houkuttelevia puhelu- ja dataverkkovierailupaketteja.”

Taustaa:

Nykyisen Euroopan komission toimikauden alusta matkapuhelinliittymien tiheys EU:ssa on lisääntynyt 84,6 prosentista 119 prosenttiin väestöstä (IP/09/473).

EU:n telemarkkinoilla on 500 miljoonaa potentiaalista kiinteiden ja matkapuhelinverkkojen, laajakaista-internetin ja mobiilidatapalvelujen käyttäjää. Markkinoilla esiintyy kuitenkin rakenteellisia ongelmia, sääntelyn yhdenmukaisuudessa on parantamisen varaa ja teleala kaipaa uusia investointeja. Näiden haasteiden ratkaisemiseksi Euroopan parlamentin odotetaan äänestävän mittavasta EU:n televiestintäsääntöjen uudistamisesta, jonka komissio pani alulle marraskuussa 2007 (IP/07/1677, MEMO/07/458, IP/08/1661). Uusiin sääntöihin sisältyy Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen perustaminen tammikuuhun 2010 mennessä.

EU:n verkkovierailua koskevilla verkkosivuilla on ajankohtaista tietoa EU-jäsenvaltioiden verkkovierailuhinnoista:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/index_en.htm

Annex:

The new EU Roaming Rules in detail

1) SMS roaming

a) The situation today

Retail average SMS prices

[ Taulukot saatavilla PDF ja Word muodossa ]b) The new EU rules on SMS roaming:

Maximum retail price allowed per SMS sent while roaming abroad in the EU (excluding VAT)

1 July 2009
1 July 2010
1 July 2011
€0.11
€0.11
€0.11

2) Data roaming

a) The situation today

Average wholesale price per data MB

[ Taulukot saatavilla PDF ja Word muodossa ]

Average off-net retail price per MB

[ Taulukot saatavilla PDF ja Word muodossa ]

b) The new EU rules on data roaming (2009)

Wholesale cap per megabyte of data transmitted while roaming abroad,

1 July 2009
1 July 2010
1 July 2011
€1.00
€0.80
€0.50

3) Voice roaming

a) The situation before the first EU roaming rules

Average price roaming voice calls for calls made (April – September 2007)

[ Taulukot saatavilla PDF ja Word muodossa ]

Average price roaming voice calls for calls received (April – September 2007)

[ Taulukot saatavilla PDF ja Word muodossa ]

b) The situation under the EU roaming rules 2007

Retail cap for mobile roaming charges ("Eurotariff"),
excluding VAT
(last column now superseded by new EU roaming rules 200930 August 2007

30 August 2008

30 August 2009
Eurotariff for
calls made from abroad

€0.49

€0.46

€0.43
Eurotariff for
calls received whilst abroad

€0.24

€0.22

€0.19

c) The new EU roaming rules on voice roaming (2009)

Retail cap for mobile roaming charges ("Eurotariff"),
excluding VAT
(first column advances entry into force of caps foreseen
by EU roaming rules 2007)1 July 2009

1 July 2010

1 July 2011
Eurotariff for calls made from abroad
€0.43
€0.39
€0.35
Eurotariff for calls received whilst abroad
€0.19
€0.15
€0.11

4) The need for the principle of per second billing

(now to be introduced by the new EU roaming rules 2009)

Surcharge as a result of billed minutes for calls made and received for all consumers

[ Taulukot saatavilla PDF ja Word muodossa ]


Side Bar