Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/620

Strasbourg, 22. aprill 2009

Tekstisõnumite, kõnede ja andmeside rändlusteenuste hind langeb alates 1. juulist märkimisväärselt

Alates 1. juulist maksab välismaal ELi territooriumil saadetud tekstisõnum senise 28 eurosendi asemel 11 eurosenti. Ajad, mil tarbijad pidid ELis rändlusteenust kasutades fotosid või filme mobiiltelefonisse alla laadides šokeerivalt suuri arveid kartma, on läbi. Euroopa Parlament võttis täna Strasbourgis täiskogu istungjärgul suure häälteenamusega vastu tekstisõnumite ja andmeside rändlusteenust käsitlevad ELi eeskirjad, mille kohta oli Euroopa Komisjon teinud ettepaneku 2008. aasta septembris (IP/08/1386). Parlament kiitis heaks ka teistes ELi liikmesriikides tehtavate mobiilikõnede hinnalangetuse. Praegu kehtiv välismaal tehtava mobiilikõne hinnalagi langeb järk-järgult 2011. aasta juuliks 46 eurosendilt 35 eurosendile minuti kohta ning välismaal vastu võetud kõne hind langeb tänaselt 22 eurosendilt 11 eurosendile. Mobiilioperaatorid peavad hakkama hinnastama rändlusteenuse kõnesid sekundipõhiselt hiljemalt alates 31 kõnesekundist, praegu maksavad tarbijad sama teenuse eest kuni 24 % rohkem. Kuna ELi telekommunikatsiooniministrite nõukogu on juba teatanud oma toetusest uutele rändlusteenust käsitlevatele eeskirjadele, siis sillutab tänane hääletus parlamendis teed uute eeskirjade jõustumisele just suvepuhkuste algusajaks. Arvatakse, et Euroopa tarbijate välismaal mobiiltelefoni kasutamise kulud vähenevad seetõttu kuni 60 %.

„Mul on hea meel tugeva toetuse üle, mille Euroopa Parlament andis täna komisjoni ettepanekule luua ühtne telekommunikatsiooniturg kõigi eurooplaste jaoks, kes ületavad piire nii turistide kui ärireisijatena,” ütles Euroopa Komisjoni president José Manuel Barroso. „Täna toimunud hääletuse tulemusena on Euroopa mobiiltelefoni kasutajatele selgelt kõige soodsam maailmajagu maailmas. Ma loodan, et see väljendub kiiresti mobiilsideteenuste kasutamise veelgi suuremas kasvus ELis.”

„Tänane hääletus tähistab rändlusteenuse pealt liigkasu teenimise lõppu Euroopas,” ütles ELi infoühiskonna ja meedia volinik Viviane Reding. „Tänu Euroopa Parlamendi ja nõukogu tugevale toetusele jõuti uutes rändluseeskirjades kokkuleppele rekordkiirusel, ainult 7 kuuga. Eurooplastel on just suvepuhkuste alguseks võimalik olla oma telefoniarvete kaudu ühtse turu toimimise tunnistajateks.”

Majanduslanguse ajal on tarbijate ostujõu suurendamine tõhus vahend, millega majanduse taastumist kiirendada,” ütles tarbijakaitsevolinik Meglena Kuneva. „Seetõttu suurendab tänane hääletus tarbijate otsustuspädevust ja elavdab mobiilside levikut Euroopas.”

Täna Euroopa Parlamendis kinnitatud rändluseeskirjadega:

  • kehtestatakse välismaal saadetud tekstisõnumite hinnalaeks 11 eurosenti (ilma käibemaksuta), praegu on keskmine hind 28 eurosenti (Madalmaades ja Portugalis on rändlusteenuse tekstisõnumi hind üle 35 eurosendi).
  • alandatakse oluliselt andmeside rändlusteenuse hinda (välismaal olles telefoniga interneti kasutamise või filmide alla laadimise eest võetav tasu), võttes kasutusele hulgimüügi hinnalae 1 euro alla laetud megabaidi kohta, praegu on keskmine hulgimüügi hind 1,68 eurot megabaidi kohta, kõrgeimat hinda tuleb maksta Iirimaal (6,82 eurot), Kreekas (5,30 eurot) ja Eestis (5,10 eurot). Hulgimüügi hinnalagi langetatakse 2010. aastal 80 eurosendini ja 2011. aastal 50 eurosendini.
  • kaitstakse tarbijaid šokeerivalt suurte arvete eest, võimaldades neil ette ära määrata, et kui arve jõuab 50 euroni, lülitub teenus välja. Tarbija võib valida ka kõrgema limiidi. Operaatoritel on nimetatud läbipaistvusmeetmete töölerakendamiseks aega 2010. aasta märtsini. Hiljuti sai Prantsusmaal teleprogrammi alla laadinud sakslane 46 000 eurose arve.
  • alandatakse veelgi mobiilikõnede rändlusteenuse hinnalagesid. Praegu on välismaal tehtud kõnede hind 46 eurosenti ja vastuvõetud kõnede hind 22 eurosenti. 1. juulist alaneb hinnalagi vastavalt 43 ja 19 eurosendini, 1. juulil 2010 39 ja 15 eurosendini ning 1. juulil 2011 35 ja 11 eurosendini (minutihinnad, ilma käibemaksuta).
  • võetakse kasutusele sekundipõhine hinnastamine, see hakkab välismaal rändlusteenusena tehtud kõne puhul kehtima pärast esimest 30 sekundit ja vastuvõetud kõnede puhul alates esimesest sekundist. Praegu maksavad tarbijad umbes 20 % rohkem sellest kõneajast, mida nad tegelikult kõnet tehes või vastuvõttes tarbivad.

Parlamendi tänase hääletuse tulemusena hakatakse uut ELi rändlusteenuse määrust kohaldama otseselt seadusena kõigis ELi 27 liikmesriigis alates 1. juulist 2009.

Uued rändluseeskirjad, mis täiendavad 2007. aastal vastu võetud esimest ELi rändlusteenuse määrust (IP/07/870), kehtivad kuni 2012. aasta suveni. Euroopa Parlament palus komisjonil esitada uue aruande kõnealuste eeskirjade toimimise kohta 2010. aasta suvel. Komisjon võib seejärel 2011. aasta juuni lõpuks vajadusel teha ettepaneku uute eeskirjade kohta. „EL jälgib järgmise kolme aasta jooksul tähelepanelikult rändlusteenuste turu arengut”, ütles volinik Reding. „Ma loodan väga, et mobiilsidesektor mõistab seda sõnumit. Pall on praegu nende käes, neil on võimalus näidata, et rändlusteenuste turul on terve konkurents võimalik. Kõige kindlam tõend selle kohta oleks see, kui varsti ilmuksid turule soodsad kõne- ja andmerändluspaketid.”

Taust:

Alates praeguse Euroopa Komisjoni tööleasumisest on mobiilside kasutamine ELi elanikkonna seas kasvanud 84,6 %-lt 119 %-le (IP/09/473).

ELi telekommunikatsioonide turul on laua- ja mobiiltelefoni-, Interneti lairiba- ja mobiilandmeside teenustel 500 miljonit potentsiaalset kasutajat. Euroopa turul regulatiivse järjepidevuse ja konkurentsi struktuuriprobleemide lahendamiseks ning uute investeeringute soodustamiseks hääletab Euroopa Parlament mai täiskogu istungjärgul tõenäoliselt 2007. aasta novembris komisjoni algatatud ELi telekommunikatsiooni eeskirjadega seotud ulatusliku reformi poolt (IP/07/1677, MEMO/07/458, IP/08/1661). Uued eeskirjad hõlmavad 2010. aasta jaanuariks Euroopa telekommunikatsiooni reguleeriva asutuse „BEREC” (Body of European Regulators for Electronic Communications) loomist.

ELi rändlusteenuse veebisait pakub ülevaadet praegustest rändlusteenuste tariifidest ELi liikmesriikide kaupa:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/index_en.htm

Annex:

The new EU Roaming Rules in detail

1) SMS roaming

a) The situation today

Retail average SMS prices

[ ]b) The new EU rules on SMS roaming:

Maximum retail price allowed per SMS sent while roaming abroad in the EU (excluding VAT)

1 July 2009
1 July 2010
1 July 2011
€0.11
€0.11
€0.11

2) Data roaming

a) The situation today

Average wholesale price per data MB

[ ]

Average off-net retail price per MB

[ ]

b) The new EU rules on data roaming (2009)

Wholesale cap per megabyte of data transmitted while roaming abroad,

1 July 2009
1 July 2010
1 July 2011
€1.00
€0.80
€0.50

3) Voice roaming

a) The situation before the first EU roaming rules

Average price roaming voice calls for calls made (April – September 2007)

[ ]

Average price roaming voice calls for calls received (April – September 2007)

[ ]

b) The situation under the EU roaming rules 2007

Retail cap for mobile roaming charges ("Eurotariff"),
excluding VAT
(last column now superseded by new EU roaming rules 200930 August 2007

30 August 2008

30 August 2009
Eurotariff for
calls made from abroad

€0.49

€0.46

€0.43
Eurotariff for
calls received whilst abroad

€0.24

€0.22

€0.19

c) The new EU roaming rules on voice roaming (2009)

Retail cap for mobile roaming charges ("Eurotariff"),
excluding VAT
(first column advances entry into force of caps foreseen
by EU roaming rules 2007)1 July 2009

1 July 2010

1 July 2011
Eurotariff for calls made from abroad
€0.43
€0.39
€0.35
Eurotariff for calls received whilst abroad
€0.19
€0.15
€0.11

4) The need for the principle of per second billing

(now to be introduced by the new EU roaming rules 2009)

Surcharge as a result of billed minutes for calls made and received for all consumers

[ ]


Side Bar