Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/620

Strasbourg, den 22. april 2009

Styrtdyk i priserne på mobilopkald, sms og datatjenester i udlandet fra 1. juli

En tekstbesked (sms), der sendes fra udlandet i EU, vil fra 1. juli højst koste 0,11 EUR i stedet for de 0,28 EUR, den koster i dag. De dage, hvor forbrugerne kunne forvente chokregninger for at downloade et billede eller en film, mens de var på rejse i EU, er forbi. Europa-Parlamentet stemte på plenarmødet i Strasbourg i dag med stort flertal for de nye EU-regler for brug af sms- og datatjenester i udlandet, som Europa-Kommissionen foreslog i september 2008 (IP/08/1386). (Parlamentet stemte også for en yderligere sænkning af prisen på mobilopkald, der foretages under ophold i et andet EU-land. Det nuværende loft over prisen på mobilopkald i udlandet vil falde gradvist frem til den 1. juli 2011 fra 0,46 EUR til 0,35 EUR pr. minut. For de mobilopkald, man modtager under ophold i udlandet, vil prisen i samme periode falde fra 0,22 EUR i dag til 0,11 EUR. Mobiloperatørerne får også pligt til at afregne disse mobilopkald pr. sekund senest fra det 31. sekund. Hermed bliver der sat stop for den nuværende praksis, der betyder, at forbrugerne betaler op til 24 % for meget. EU-Rådet (medlemsstaternes ministre for telekommunikation) har allerede tilkendegivet deres støtte til de nye regler, så afstemningen i Parlamentet i dag baner vej for, at reglerne kan træde i kraft i tide til, at de europæiske forbrugere kan nyde godt af dem i den kommende sommerferie. Forbrugerne forventes at spare op til 60 % på regningen for brug af mobiltelefonen i udlandet i EU.

"Det glæder mig, at Europa-Parlamentet bakker så klart op om Kommissionens forslag om at skabe et indre marked for telekommunikation for alle europæere, uanset om de krydser grænserne som turister eller forretningsrejsende," sagde José Manuel Barroso, Europa-Kommissionens formand. "Efter denne afstemning er Europa nu klart det mest attraktive kontinent i verden for mobiltelefonbrugere. Jeg forventer, at dette meget hurtigt vil give sig udslag i endnu stærkere vækst i mobildatatjenester i EU."

"Afstemningsresultatet i dag markerer det endelige stop for de helt urimeligt høje priser på brug af mobiltelefoner i udlandet," sagde EU's kommissær for telekommunikation, Viviane Reding. "Takket være Europa-Parlamentets og Rådets klare støtte er de nye regler blevet vedtaget på rekordtid: blot 7 måneder har det taget. Lige i tide til, at Europas borgere i sommerferien vil kunne se det indre marked uden grænser på deres telefonregninger."

"I en tid med økonomisk krise er tiltag for at styrke forbrugernes købekraft et vigtigt middel til en hurtig genopretning," sagde kommissæren for forbrugerbeskyttelse, Meglena Kuneva. "Parlamentets beslutning i dag vil styrke forbrugerne og yderligere stimulere udbredelsen af mobiltelefoni i Europa."

De nye EU-regler for priserne på brug af mobiltelefoner i udlandet, som Europa-Parlamentet har godkendt i dag, vil:

  • sætte et loft over den pris, som forbrugerne kan opkræves for at sende sms'er, mens de er i udlandet, på 0,11 EUR (ekskl. moms), sammenlignet med det nuværende gennemsnit på 0,28 EUR (der dækker over en pris på over 0,35 EUR i Nederlandene og Portugal)
  • væsentligt nedsætte taksterne for mobildatatjenester i udlandet (dvs. prisen for at surfe på internettet eller downloade film med en mobiltelefon, mens man er i udlandet) ved at sætte et loft over engrosprisen på 1 EUR pr. megabyte, der downloades, sammenlignet med den nuværende gennemsnitlige engrospris på 1,68 EUR pr. megabyte, med rekordtakster i Irland (6,82 EUR), Grækenland (5,30 EUR) og Estland (5,10 EUR). Loftet vil blive nedsat yderligere til 0,80 EUR i 2010 og til 0,50 EUR i 2011
  • beskytte forbrugerne mod chokregninger ved at give dem mulighed for at vælge, at der spærres for datatjenester, når regningen når op på 50 EUR eller en højere grænse, som forbrugeren selv vælger. Operatørerne har indtil marts 2010 til at få indført denne mulighed. For nylig blev en tysk forbruger, der downloadede et tv-program under et ophold i Frankrig, stillet over for en regning på 46 000 EUR
  • yderligere nedsætte prislofterne for mobilopkald, der foretages/modtages, mens man er i udlandet. Prislofterne, der nu ligger på 0,46 EUR for foretagne opkald og 0,22 for modtagne opkald, vil den 1. juli 2009 falde til henholdsvis 0,43 EUR og 0,19 EUR, den 1. juli 2010 til 0,39 EUR og 0,15 EUR og den 1. juli 2011 til 0,35 EUR og 0,11 EUR (alle priser er pr. minut, ekskl. moms)
  • indføre princippet om fakturering pr. sekund efter de første 31 sekunder for mobilopkald, der foretages i udlandet, og fra det første sekund for opkald, der modtages i udlandet. I øjeblikket betaler forbrugerne for omkring 20 % mere end den tid, de rent faktisk forbruger, når de foretager eller modtager opkald.

Efter Parlamentets beslutning i dag vil den nye forordning om priserne på brug af mobiltelefoner i udlandet finde direkte anvendelse i alle 27 medlemsstater fra den 1. juli 2009.

De nye regler, der supplerer den første EU-forordning om priser på mobilopkald i udlandet fra 2007 (IP/07/870), gælder frem til sommeren 2012. Europa-Parlamentet har bedt Kommissionen aflægge rapport om, hvordan de nye regler fungerer, inden sommeren 2010. Hvis det er nødvendigt, kan Kommissionen så foreslå yderligere regler inden udgangen af juni 2011. "Udviklingen på dette marked vil blive fulgt nøje i de kommende tre år", sagde kommissær Reding. "Jeg håber inderligt, at mobiloperatørerne forstår dette budskab. Det er nu op dem at vise, at der kan herske sund konkurrence på markedet for brug af mobiltelefoner i udlandet. Det bedste bevis vil være, hvis der dukker attraktive tale- og datatjenestepakker op på markedet meget snart.”

Baggrund:

Siden den nuværende Europa-Kommission tiltrådte, er brugen af mobiltelefoni i EU vokset fra 84,6 % til 119 % af befolkningen (IP/09/473).

EU's telemarked tæller 500 mio. potentielle brugere af fast- og mobilnettelefoni, bredbåndsinternet- og mobildatatjenester. For at løse en række strukturelle problemer med konkurrencen og uensartede regler på dette marked fremsatte Kommissionen i november 2007 forslag om en større reform af EU's regler for telesektoren (IP/07/1677, MEMO/07/458, IP/08/1661), som Europa-Parlamentet forventes at stemme om på plenarmødet i maj. Ifølge de nye regler skal der oprettes et organ for europæiske myndigheder for elektronisk kommunikation inden januar 2010.

EU's websted om brug af mobiltelefoner i udlandet indeholder en oversigt over de gældende takster for hvert land i EU:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/index_en.htm

Annex:

The new EU Roaming Rules in detail

1) SMS roaming

a) The situation today

Retail average SMS prices

[ Tabeller I PDF og WORD PROCESSED format ]b) The new EU rules on SMS roaming:

Maximum retail price allowed per SMS sent while roaming abroad in the EU (excluding VAT)

1 July 2009
1 July 2010
1 July 2011
€0.11
€0.11
€0.11

2) Data roaming

a) The situation today

Average wholesale price per data MB

[ Tabeller I PDF og WORD PROCESSED format ]

Average off-net retail price per MB

[ Tabeller I PDF og WORD PROCESSED format ]

b) The new EU rules on data roaming (2009)

Wholesale cap per megabyte of data transmitted while roaming abroad,

1 July 2009
1 July 2010
1 July 2011
€1.00
€0.80
€0.50

3) Voice roaming

a) The situation before the first EU roaming rules

Average price roaming voice calls for calls made (April – September 2007)

[ Tabeller I PDF og WORD PROCESSED format ]

Average price roaming voice calls for calls received (April – September 2007)

[ Tabeller I PDF og WORD PROCESSED format ]

b) The situation under the EU roaming rules 2007

Retail cap for mobile roaming charges ("Eurotariff"),
excluding VAT
(last column now superseded by new EU roaming rules 200930 August 2007

30 August 2008

30 August 2009
Eurotariff for
calls made from abroad

€0.49

€0.46

€0.43
Eurotariff for
calls received whilst abroad

€0.24

€0.22

€0.19

c) The new EU roaming rules on voice roaming (2009)

Retail cap for mobile roaming charges ("Eurotariff"),
excluding VAT
(first column advances entry into force of caps foreseen
by EU roaming rules 2007)1 July 2009

1 July 2010

1 July 2011
Eurotariff for calls made from abroad
€0.43
€0.39
€0.35
Eurotariff for calls received whilst abroad
€0.19
€0.15
€0.11

4) The need for the principle of per second billing

(now to be introduced by the new EU roaming rules 2009)

Surcharge as a result of billed minutes for calls made and received for all consumers

[ Tabeller I PDF og WORD PROCESSED format ]


Side Bar