Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/620

Ve Štrasburku dne 22. dubna 2009

Náklady na roamingové zprávy, volání a datové služby od 1. července prudce klesnou

Cena za textovou zprávu zasílanou ze zahraniční v rámci EU nepřekročí od 1. července 0,11 EUR místo současných 0,28 EUR. Doby, kdy se spotřebitelé v EU museli obávat „šoků z vyúčtování“ za roamingové stažení obrázku nebo filmu prostřednictvím mobilního telefonu, jsou pryč. Evropský parlament dnes na svém plenárním zasedání ve Štrasburku převážnou většinou podpořil nová pravidla EU pro roamingové SMS a datové služby navržené v září 2008 Evropskou komisí (IP/08/1386). Parlament rovněž podpořil další snížení cen za roamingové volání do jiné země EU. Do července 2011 klesne současná nejvyšší cena za volání z mobilního telefonu v zahraničí z 0,46 EUR na 0,35 EUR za minutu a za roamingový hovor přijatý v zahraničí z dnešních 0,22 EUR na 0,11 EUR. Rovněž se bude požadovat, aby mobilní operátoři nejpozději od 31. vteřiny účtovali roamingové hovory po vteřině, čímž se ukončí současné praktiky, podle kterých platí spotřebitelé až o 24 % více. Rada ministrů ve složení pro telekomunikace už naznačila svůj souhlas s novými roamingovými pravidly, a dnešní hlasování tak otvírá cestu k uplatnění nových pravidel právě včas před letními prázdninami. Očekává se, že evropští spotřebitelé ušetří na účtech za používání mobilního telefonu v zahraničí v rámci EU až 60 %.

Vítám silnou podporu, kterou dnes Evropský parlament vyjádřil návrhu Komise na vytvoření jednotného trhu telekomunikací pro všechny Evropany, ať už cestují do zahraničí jako turisté či za obchodem,“ prohlásil José Manuel Barroso, předseda Evropské komise. „Díky tomuto hlasování je nyní Evropa pro uživatele mobilních telefonů jednoznačně nejpřitažlivějším kontinentem. Očekávám, že bude rychle následovat ještě silnější růst mobilních datových služeb v EU.“

Dnešní hlasování učiní přítrž „odírání“ za roaming v Evropě,“ uvedla komisařka EU pro telekomunikace Viviane Redingová. „Díky silné podpoře Evropského parlamentu a Rady byla nová roamingová pravidla schválena v rekordním čase pouhých sedmi měsíců. Právě v čase před letními prázdninami pocítí občané Evropy výhody jednotného trhu bez hranic při pohledu na své účty za telefony.“

V době hospodářského poklesu představuje posílení kupní síly spotřebitelů silný nástroj pro rychlou obnovu,“ řekla komisařka EU pro ochranu spotřebitele Meglena Kuneva. „Dnešní hlasování proto posílí spotřebitele a podnítí širší využívání mobilní telefonie v Evropě.“

Cílem nových roamingových pravidel EU, která dnes schválil Parlament, je:

  • stanovit limit pro cenu, kterou lze spotřebitelům účtovat za zaslání textové zprávy ze zahraničí, ve výši 0,11 EUR (bez DPH) ve srovnání se současnou průměrnou cenou 0,28 EUR (přičemž ceny za roamingové SMS v Nizozemsku a Portugalsku přesahují 0,35 EUR);
  • výrazně snížit poplatky za datový roaming (náklady na surfování po internetu nebo stahování filmů prostřednictvím mobilního telefonu v zahraničí) zavedením velkoobchodního limitu za stažený megabyte ve výši 1 EUR ve srovnání s průměrnou velkoobchodní cenou 1,68 EUR za megabyte a nejvyššími cenami v Irsku (6,82 EUR), Řecku (5,30 EUR) a Estonsku (5,10 EUR). Velkoobchodní limit se v roce 2010 sníží na 0,80 EUR a v roce 2011 na 0,50 EUR;
  • chránit spotřebitele před „šoky z vyúčtování“ tím, že budou mít možnost zvolit omezující mechanismus v okamžiku, kdy účet dosáhne výše 50 EUR, pokud ovšem nezvolí vyšší limit. Operátoři musí tato transparentní opatření provést do března 2010. Nedávno se stalo, že německý spotřebitel, který si stahoval televizní program při pobytu ve Francii, obdržel účet na 46 000 EUR;
  • dále snižovat cenové limity pro roamingové mobilní volání. Ze současných 0,46 EUR za odchozí a 0,22 EUR za přijatý roamingový hovor se limit od 1. července 2009 sníží na 0,43 EUR za odchozí a 0,19 EUR za přijatý roamingový hovor, od 1. července 2010 na 0,39 EUR a 0,15 EUR a do 1. července 2011 na 0,35 EUR a 0,11 EUR (všechny ceny jsou za minutu bez DPH);
  • zavést zásadu účtování po vteřinách po prvních 30 vteřinách u odchozího roamingového volání a od první vteřiny u přijatého hovoru v zahraničí. V současné době platí spotřebitelé za odchozí i přijaté hovory přibližně o 20 % více, než skutečně provolají.

Po dnešním hlasování Parlamentu budou od 1. července 2009 nová roamingová pravidla EU přímo použitelná ve všech 27 členských státech EU.

Nová roamingová pravidla, která doplňují první nařízení EU o hlasovém roamingu přijaté v roce 2007 (IP/07/870), budou platit do léta 2012. Evropský parlament požádal Komisi, aby do léta 2010 podala o fungování nových pravidel zprávu. Komise by pak mohla podle potřeby navrhnout do konce června 2011 nová pravidla. EU bude v následujících třech letech pečlivě dohlížet na rozvoj roamingového trhu,“ řekla komisařka Redingová. „Doufám, že odvětví mobilní telefonie pochopí tuto informaci správně. Míč je nyní na jejich straně, chtějí-li dokázat, že na roamingovém trhu může panovat zdravá hospodářská soutěž. Nejlepším důkazem by bylo, kdyby se na trhu co nejdříve objevily atraktivní balíčky hlasových a datových roamingových služeb.“

Souvislosti:

Od nástupu současné Komise do úřadu se využívání mobilní telefonie v EU zvýšilo z 84,6 % na 119 % populace (IP/09/473).

Telekomunikační trh EU má 500 milionů potenciálních uživatelů pevné a mobilní telefonie, širokopásmového internetu a mobilních datových služeb. Očekává se, že v zájmu vyřešení strukturálních problémů v oblasti hospodářské soutěže a jednotné regulace a s cílem podnítit nové investice bude Evropský parlament na plenárním zasedání v květnu hlasovat o zásadní reformě předpisů EU o telekomunikacích, kterou Komise zahájila v listopadu 2007 (IP/07/1677, MEMO/07/458, IP/08/1661). Nová pravidla zahrnují zřízení evropského regulačního orgánu pro telekomunikace „BEREC“ („Body of European Regulators for Electronic Communications“) do ledna 2010.

Internetová stránka EU o roamingu nabízí přehled současných roamingových tarifů v jednotlivých zemích EU:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/index_en.htm

Annex:

The new EU Roaming Rules in detail

1) SMS roaming

a) The situation today

Retail average SMS prices

[ ]b) The new EU rules on SMS roaming:

Maximum retail price allowed per SMS sent while roaming abroad in the EU (excluding VAT)

1 July 2009
1 July 2010
1 July 2011
€0.11
€0.11
€0.11

2) Data roaming

a) The situation today

Average wholesale price per data MB

[ ]

Average off-net retail price per MB

[ ]

b) The new EU rules on data roaming (2009)

Wholesale cap per megabyte of data transmitted while roaming abroad,

1 July 2009
1 July 2010
1 July 2011
€1.00
€0.80
€0.50

3) Voice roaming

a) The situation before the first EU roaming rules

Average price roaming voice calls for calls made (April – September 2007)

[ ]

Average price roaming voice calls for calls received (April – September 2007)

[ ]

b) The situation under the EU roaming rules 2007

Retail cap for mobile roaming charges ("Eurotariff"),
excluding VAT
(last column now superseded by new EU roaming rules 200930 August 2007

30 August 2008

30 August 2009
Eurotariff for
calls made from abroad

€0.49

€0.46

€0.43
Eurotariff for
calls received whilst abroad

€0.24

€0.22

€0.19

c) The new EU roaming rules on voice roaming (2009)

Retail cap for mobile roaming charges ("Eurotariff"),
excluding VAT
(first column advances entry into force of caps foreseen
by EU roaming rules 2007)1 July 2009

1 July 2010

1 July 2011
Eurotariff for calls made from abroad
€0.43
€0.39
€0.35
Eurotariff for calls received whilst abroad
€0.19
€0.15
€0.11

4) The need for the principle of per second billing

(now to be introduced by the new EU roaming rules 2009)

Surcharge as a result of billed minutes for calls made and received for all consumers

[ ]


Side Bar