Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/620

Страсбург, 22 април 2009 г.

Цените на роуминга на текстови съобщения, повиквания и услуги за пренос на данни ще се понижат от 1 юли

От 1 юли в ЕС текстово съобщение, изпратено от чужбина, ще струва не повече от 0,11 евро, а не 0,28 евро, както е в момента. Свършиха времената, в които потребителите от ЕС трябваше да бъдат готови за „шок от сметката“ заради сваляне от интернет на снимка или филм с мобилен телефон при роуминг. На пленарната си сесия в Страсбург днес Европейският парламент подкрепи с огромно мнозинство новите правила в ЕС за роуминг на кратки текстови съобщения (SMS-и) и на данни, предложени от Европейската комисия през септември 2008 г. (IP/08/1386). Парламентът също така гласува за по-нататъшни намаления на цената на мобилните телефонни повиквания при роуминг в друга държава-членка. Съществуващата в момента горна граница за изходящи повиквания при роуминг от чужбина постепенно ще се понижава от 0,46 евро до 0,35 евро на минута към юли 2011 г. и от 0,22 евро до 0,11 евро на минута за входящите телефонни повиквания при роуминг. Освен това мобилните оператори ще бъдат задължени да таксуват отделните секунди най-късно след 31-вата секунда, с което ще бъде сложен край на действащата в момента практика, при която потребителите се таксуват със завишение от порядъка на до 24 %. Тъй като Съветът на министрите на далекосъобщенията на ЕС вече даде знак, че е съгласен с новите правила, днешното гласуване прокарва пътя за влизането в сила на новите правила — тъкмо навреме за сезона на летните почивки. Очаква се европейските потребители да спестят до 60 % от своите разходи при използване на мобилни телефони в чужбина в рамките на ЕС.

„Приветствам силната подкрепа, която днес Европейският парламент даде за предложението на Комисията за създаване на единен телекомуникационен пазар за всички европейци, независимо от това дали прекосяват граница с цел туризъм или с цел бизнес“, заяви Жозе Мануел Барозу, председател на Европейската комисия. „След това гласуване Европа вече категорично е най-привлекателният континент в света от гледна точка на потребителите на мобилни телефони. Очаквам този факт бързо да се превърне в по-силен растеж на сектора на мобилните услуги за данни в ЕС.“

„С днешното гласуване окончателно се слага край на ограбването чрез роуминг в Европа“, каза еврокомисарят за съобщенията Вивиан Рединг. „Благодарение на силната подкрепа на Европейския парламент и на Съвета, новите правила за роуминга бяха договорени за рекордно краткия период от 7 месеца. Европейските граждани ще могат да усетят единния пазар без граници в извлеченията от своите сметки за мобилни телефони — тъкмо навреме за периода на летните отпуски.

„Във времената на икономически спад засилването на покупателната способност на потребителите е силен инструмент за бързо възстановяване“, каза еврокомисарят за защитата на потребителите Меглена Кунева. „Ето защо днешното гласуване ще даде повече възможности на потребителите и допълнително ще стимулира използването на мобилни телефони в Европа.“

Новите правила за роуминг в ЕС, които бяха одобрени днес от Парламента:

  • ограничават до 0,11 евро (без ДДС) цената, която може да бъде определена за потребителите при изпращане на текстово съобщение по време на престой в чужбина, спрямо средна цена в момента от 0,28 евро (цените за SMS чрез роуминг надхвърлят 0,35 евро в Холандия и Португалия).
  • съществено намаляват таксите за роуминг на данни (цената за сърфиране в интернет или за изтегляне на филми с мобилен телефон при престой в чужбина), като въвеждат горна граница за цените на едро в размер на 1 евро на мегабайт, изтеглен от интернет, спрямо средна цена едро в момента от 1,68 евро на мегабайт, като в някои страни тази такса е много по-висока — в Ирландия (6,28 евро), Гърция (5,30 евро) и Естония (5,10 евро). Горната граница за цените на едро ще се понижи до 0,80 евро през 2010 г. и до 0,50 евро през 2011 г.
  • защитават потребителите от „шокове от сметката“, като дават възможност на клиентите да избират механизъм за автоматично изключване, когато сметката достигне 50 евро, освен в случаите, когато потребителят е предпочел по-висока граница. Тези мерки за прозрачност трябва да бъдат въведени от операторите до март 2010 г. Неотдавна германски потребител, който изтеглил от интернет телевизионна програма чрез роуминг по време на престоя си във Франция, получи сметка за 46 000 евро.
  • допълнително намаляват горните граници за цените на роумингови повиквания. В момента горната граница на цената на изходящите повиквания е 0,46 евро, а на входящите — 0,22 евро; на 1 юли 2009 г. тези цени ще се понижат съответно до 0,43 евро за изходящите повиквания и до 0,19 евро за входящите повиквания, на 1 юли 2010 г. — до 0,39 евро и 0,15 евро, а към 1 юли 2011 г. — до 0,35 евро и 0,11 евро (всички цени са за минута и не включват ДДС).
  • въвеждат принципа на таксуването на секунда след първите 30 секунди за изходящите повиквания и таксуване още от първата секунда за входящи повиквания при пребиваване в чужбина. В момента потребителите плащат за около 20 % повече време, отколкото е действителната продължителност на изходящите или входящите телефонни разговори.

Като се има предвид днешното гласуване на Парламента, новият регламент за роуминга в ЕС е пряко приложим в 27-те държави-членки от 1 юли 2009 г.

Новите правила за роуминга, които са в допълнение към първия регламент на ЕС относно гласовия роуминг, приет през 2007 г. (IP/07/870), ще се прилагат до лятото на 2012 г. Европейският парламент е поискал от Комисията до лятото на 2010 г. отново да представи доклад относно функционирането на новите правила. След това до края на юни 2011 г. Комисията ще може да предложи по-нататъшни мерки, ако са необходими. Развитието на пазара на роуминг през следващите три години ще бъде внимателно наблюдавано от ЕС“, каза комисарят Рединг. „Много се надявам мобилната индустрия да разбере това послание. Топката в момента е в тяхното поле, ако те искат да покажат, че е възможна здравословна конкуренция на роуминговия пазар. Най-доброто доказателство за това ще бъде, ако на пазара в най-скоро време се появят привлекателни пакети за роуминг на гласови повиквания и за пренос на данни.

История на досието

От встъпването в длъжност на действащата в момента Европейска комисия досега използването на мобилни телефони в ЕС е нараснало от 84,6 % до 119 % от населението (IP/09/473).

Пазарът на далекосъобщения в ЕС обхваща 500 млн. потенциални потребители на стационарни и мобилни телефони, на високоскоростен интернет и на услуги за пренос на данни чрез мобилни телефони. За да бъдат решени структурните проблеми на конкуренцията и регулаторната еднородност в рамките на този пазар, както и за да се стимулират новите инвестиции, се очаква на пленарната сесия на Европейския парламент през май да бъде гласувана сериозна реформа на правилата в областта на далекосъобщенията, предложена от Комисията през ноември 2007 г. (IP/07/1677, MEMO/07/458, IP/08/1661). Новите правила включват създаването до януари 2010 г. на Европейски регулаторен орган в областта на далекосъобщенията, наречен „BEREC“ (Body of European Regulators for Electronic Communications).

Интернет страницата за роуминг в ЕС предлага преглед на действащите в момента тарифи за роуминг по държави-членки на ЕС:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/index_en.htm

Annex:

The new EU Roaming Rules in detail

1) SMS roaming

a) The situation today

Retail average SMS prices

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]b) The new EU rules on SMS roaming:

Maximum retail price allowed per SMS sent while roaming abroad in the EU (excluding VAT)

1 July 2009
1 July 2010
1 July 2011
€0.11
€0.11
€0.11

2) Data roaming

a) The situation today

Average wholesale price per data MB

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]

Average off-net retail price per MB

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]

b) The new EU rules on data roaming (2009)

Wholesale cap per megabyte of data transmitted while roaming abroad,

1 July 2009
1 July 2010
1 July 2011
€1.00
€0.80
€0.50

3) Voice roaming

a) The situation before the first EU roaming rules

Average price roaming voice calls for calls made (April – September 2007)

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]

Average price roaming voice calls for calls received (April – September 2007)

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]

b) The situation under the EU roaming rules 2007

Retail cap for mobile roaming charges ("Eurotariff"),
excluding VAT
(last column now superseded by new EU roaming rules 200930 August 2007

30 August 2008

30 August 2009
Eurotariff for
calls made from abroad

€0.49

€0.46

€0.43
Eurotariff for
calls received whilst abroad

€0.24

€0.22

€0.19

c) The new EU roaming rules on voice roaming (2009)

Retail cap for mobile roaming charges ("Eurotariff"),
excluding VAT
(first column advances entry into force of caps foreseen
by EU roaming rules 2007)1 July 2009

1 July 2010

1 July 2011
Eurotariff for calls made from abroad
€0.43
€0.39
€0.35
Eurotariff for calls received whilst abroad
€0.19
€0.15
€0.11

4) The need for the principle of per second billing

(now to be introduced by the new EU roaming rules 2009)

Surcharge as a result of billed minutes for calls made and received for all consumers

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]


Side Bar