Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/617

Bruselj, 22. aprila 2009

Ribištvo: odprta razprava o prihodnosti evropske skupne ribiške politike

Danes je Evropska komisija sprejela zeleno knjigo o prihodnosti skupne ribiške politike EU. V njej je analizirala pomanjkljivosti sedanje politike in začela javno razpravo o tem, kako te pomanjkljivosti odpraviti. Ribiče in druge zainteresirane akterje v sektorju kot tudi znanstvenike, civilno družbo in zainteresirane državljane poziva, da se nanjo odzovejo in ji do 31. decembra 2009 sporočijo svoje mnenje o prihodnji podobi evropskega ribištva. Posvetovanje je prva faza procesa, s katerim želi Komisija korenito reformirati skupno ribiško politiko.

Evropski komisar za ribištvo in pomorske zadeve Joe Borg je dejal: „Pod vprašaj smo postavili celo temelje sedanje politike in ničesar ne bomo izpustili. Ne gre samo še za eno reformo več. Napočil je čas, da oblikujemo sodoben, preprost in trajen sistem za upravljanje ribištva v EU, ki bo preživel tudi 21. stoletje.“

Danes sprejeta zelena knjiga naj bi izpostavila izzive, s katerimi se srečuje sektor v zadnjih letih, in spodbudila odziv javnosti, ki bi bil izhodišče za nov, inovativen in soglasnejši pristop k urejanju ribištva. V njej so postavljena naslednja vprašanja: kako lahko zagotovimo dolgoročno trajnost in uspešnost ribištva? Kako lahko prilagodimo skupno zmogljivost flote ter hkrati rešimo socialna vprašanja, s katerimi se srečujejo obalne skupnosti? Kako lahko še bolj razvijemo kulturo usklajevanja? Kako lahko skupna ribiška politika prispeva k trajnostnemu ribištvu zunaj voda EU?

V knjigi so analizirani vsi vidiki današnje ribiške politike, obrazloženo pa je tudi, zakaj kljub napredku, ki smo ga dosegli po reformi iz leta 2002, nekatere težave še vedno ostajajo nerešene. Ena od glavnih težav je ohranitveno stanje evropskih staležev rib: ribolov je v 88 % staležev prepogost (v primerjavi s svetovnim povprečjem, ki znaša 25 %), 30 % staležev pa je prešlo „varne biološke meje“, kar pomeni, da zaradi prepogostega ribolova na spolno zrelo populacijo ne dosežejo običajnega reprodukcijskega odstotka. Kljub temu je ribolov pogosto še vedno dva- do trikrat večji, kot bi moral biti za trajnostno ohranitev staležev. V večini primerov je to posledica prevelike zmogljivosti flote. Takšna prevelika zmogljivost je poleg tega gospodarsko neučinkovita, saj ne siromaši samo staležev, ampak tudi stalno zmanjšuje dobiček industrije. Treba je najti rešitve, s katerimi bomo ogrožene staleže vrnili v prejšnje stanje ter zagotovili, da bo ribolov še naprej zanesljiv vir prihodkov ribičev.

Poleg prevelike zmogljivosti so v knjigi opredeljene še štiri druge strukturne pomanjkljivosti sedanjega pristopa: pomanjkanje natančnih ciljev politike, zlasti glede ekološke odgovornosti in povezanosti s splošnimi pomorskimi vprašanji, preveč centraliziran sistem odločanja, osredotočen na kratkoročne rešitve, ki so pogosto v neskladju z dolgoročno trajnostjo, okvir, ki panogi ne omogoča prevzemanja dovolj odgovornosti, in premalo politične volje za upoštevanje skladnosti z ribolovnimi omejitvami.

Pri tem je treba upoštevati, da Evropa dve tretjini svojih potreb po ribiških proizvodih pokrije z uvozom.

Komisija je izrazila zaskrbljenost, da če v prihodnjih letih ne bomo dosegli boljše trajnosti ribištva, bomo osiromašili morja, ribiška industrija pa ne bo gospodarsko dobičkonosna. Če bo naslednja reforma skupno ribiško politiko popeljala v 21. stoletje, to ne bo koristilo samo ribičem in obalnim skupnostim, ampak tudi evropskim državljanom.

Čeprav je Komisija pravno zavezana, da do leta 2012 pregleda samo nekatere dele skupne ribiške politike, je zaradi sedanje situacije, še zlasti pri staležih in preveliki zmogljivosti flote, reformni proces začela izvajati že zdaj.

Posvetovanje, ki je od danes naprej odprto za javnost, se bo končalo 31. decembra 2009. Rezultate posvetovanja bo Komisija povzela v prvi polovici leta 2010. Sledilo bo posvetovanje z zainteresiranimi stranmi, nato pa bo Komisija pripravila poročilo o oceni učinka in pripravila predlog za novo temeljno uredbo, ki bi ga lahko na začetku leta 2011 predložila Evropskemu parlamentu in Svetu, ta pa bi ga lahko sprejela leta 2012.

Dodatne informacije in dokumenti so na voljo na:

http://ec.europa.eu/fisheries/reform


Side Bar