Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/617

Bruxelles, 22 aprilie 2009

Pescuit: dezbatere deschisă privind viitorul politicii europene comune în domeniul pescuitului

Astăzi, Comisia Europeană a adoptat o Carte verde privind viitorul politicii comune a Uniunii Europene în domeniul pescuitului. Documentul analizează aspectele problematice ale politicii curente și lasă deschisă întrebarea privind modul în care ar trebui remediate aceste deficiențe. Până la 31 decembrie 2009 sunt așteptate răspunsurile pescarilor și ale altor părți interesate din cadrul sectorului de activitate, precum și ale oamenilor de știință, societății civile și cetățenilor interesați, care sunt invitați să își facă cunoscută opinia privind viitoarea imagine a pescuitului european. Consultarea constituie un prim pas în procesul care ar trebui să introducă o reformă radicală a politicii comune în domeniul pescuitului.

Joe Borg, Comisarul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime, a declarat: „Punem sub semnul întrebării chiar și fundamentele politicii actuale și nu trebuie să lăsăm deoparte nici un aspect. Nu ne dorim doar o nouă reformă. A venit momentul să concepem un sistem modern, simplu și sustenabil de gestionare a pescuitului în UE, care să rămână valabil pe parcursul întregului secol XXI.”

Obiectivul Cărții verzi adoptate astăzi este unul dublu: sensibilizarea publicului cu privire la provocările cu care s-a confruntat sectorul pescuitului în ultimii ani și obținerea unui răspuns din partea publicului care să poată deveni o nouă strategie inovatoare și consensuală de reglementare în domeniu. Întrebările pe care le ridică sunt următoarele: Cum putem asigura sustenabilitatea pe termen lung și viabilitatea sectorului pescuitului? Cum poate fi adaptată capacitatea totală a flotei, ținând cont, în același timp, de problemele sociale cu care s-ar putea confrunta comunitățile din regiunile de coastă? Cum se poate dezvolta în continuare o cultură a respectării reglementărilor în vigoare? Cum poate contribui cel mai bine PCP la sustenabilitatea pescuitului dincolo de apele teritoriale ale UE?

Cartea verde analizează toate fațetele politicii de astăzi în domeniul pescuitului și explică motivele pentru care anumite probleme persistă în pofida progreselor înregistrate în urma reformei din 2002. Una dintre problemele principale este aceea a resurselor piscicole europene epuizate: 88% dintre stocuri sunt supraexploatate (în comparație cu o medie mondială de 25%), iar 30% sunt „în afara limitelor biologice de siguranță”, ceea ce înseamnă că nu se pot reproduce în ritm normal deoarece populația reproducătoare este epuizată. Totuși, în multe cazuri continuăm să pescuim de 2 sau 3 ori mai mult decât capacitatea pe care o pot susține resursele piscicole. Acest lucru se datorează în general supracapacității flotei. Această supracapacitate este, de fapt, ineficientă din punct de vedere economic deoarece nu numai că duce la epuizarea stocurilor, dar reduce în mod constant profiturile în acest domeniu de activitate. Trebuie găsite soluții care să contribuie la refacerea celor mai afectate stocuri și care să garanteze, în același timp, că pescuitul poate continua să fie o sursă stabilă de venituri pentru pescari.

Dincolo de problema supracapacității, Cartea verde identifică alte patru probleme structurale ale prezentei abordări:

  • lipsa unor obiective strategice precise, în special în ceea ce privește responsabilitatea ecologică și integrarea cu alte aspecte maritime de ordin general;
  • un sistem de adoptare a deciziilor mult prea centralizat și axat pe soluții pe termen scurt care, cel mai adesea, subminează sustenabilitatea pe termen lung;
  • un cadru de reglementare care nu acordă suficiente responsabilități domeniului respectiv de activitate;
  • absența voinței politice în direcția respectării limitelor de pescuit impuse.

Aceste aspecte trebui analizate în contextul în care în Europa se importă două treimi din necesarul de produse pescărești.

Comisia este preocupată de faptul că, dacă nu se obține o mai bună sustenabilitate ecologică a activităților de pescuit în anii următori, există riscul ca mările Europei să se depopuleze și sectorul pescuitului să devină neviabil din punct de vedere economic. Totuși, dacă următoarea reformă va proiecta politica comună în domeniul pescuitului în secolul XXI, avantajele nu se vor limita la pescari sau comunitățile din regiunile de coastă, ci vor fi împărtășite de cetățenii Europei.

Deși Comisia este obligată din punct de vedere juridic să realizeze numai o evaluare a unor părți ale PCP până în 2012, situația de fapt, în special în ceea ce privește stocurile și supracapacitatea flotelor, constituie un argument suficient pentru necesitatea de a lansa procesul de reformă încă de pe acum. Consultarea lansată astăzi se va încheia la 31 decembrie 2009, iar Comisia va sintetiza rezultatele acesteia în prima jumătate a anului 2010. După consultarea ulterioară a părților interesate, Comisia va elabora un raport de evaluare a impactului și o propunere pentru un nou regulament de bază. Aceasta va putea fi apoi prezentată Parlamentului European și Consiliului la începutul anului 2011, în vederea adoptării în 2012.

Pentru mai multe informații și documente, consultați:

http://ec.europa.eu/fisheries/reform


Side Bar