Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/609

Bruxelles, 21 aprilie 2009

Zone defavorizate: Comisia strânge cooperarea cu autoritățile naționale pentru simplificarea și mai buna direcționare a ajutoarelor

Comisia Europeană a adoptat astăzi o comunicare care pregătește terenul pentru o nouă clasificare a zonelor agricole cu handicapuri naturale. Cu ajutorul specialiștilor, Comisia a identificat opt criterii pedoclimatice, care ar urma să stea la baza unei clasificări clare și obiective a acestor zone. Totuși, înainte de a veni cu o propunere legislativă, Comisia are nevoie de mai multe date pentru a putea evalua fezabilitatea criteriilor. În consecință, se solicită statelor membre să efectueze simulări pe baza datelor naționale, ca să se vadă cum ar funcționa aceste criterii. Noul sistem de clasificare ar urma să fie introdus din 2014. Până atunci rămâne în vigoare actualul sistem. Revizuirea nu afectează nici zonele montane, deja clasificate pe baza unor criterii obiective comune, nici zonele cu handicapuri specifice – de exemplu, insulele sau zonele costiere – clasificate în funcție de aceste handicapuri.

„Zonele agricole cu handicapuri naturale au nevoie de o delimitare mai rațională și ajutorul trebuie să fie mai bine direcționat. Este în interesul fermierilor și al nostru, al tuturor, ca aceste zone să continue să fie exploatate agricol, astfel încât să prevenim deteriorarea mediului”, a declarat Mariann Fischer Boel, comisarul pentru agricultură și dezvoltare rurală. „Obiectivul nu este de a reduce sau de a extinde zonele defavorizate, ci de a stabili un sistem de delimitare clar și transparent, care să țină seama de particularitățile unui teritoriu atât de întins și de divers cum este cel al UE."

Delimitare simplificată, transparentă a zonelor

Există în prezent, la nivel comunitar, peste 100 de criterii naționale foarte diferite pentru a aprecia dacă o zonă poate primi plățile destinate zonelor defavorizate. Această diversitate a fost semnalată de Curtea de Conturi ca o posibilă sursă de tratament inechitabil. Cu ajutorul specialiștilor, Comisia a identificat opt criterii pedoclimatice[1] care ar putea constitui un punct de pornire solid pentru o clasificare clară, obiectivă a acestor zone.

Fezabilitatea unei noi delimitări pe baza acestor criterii trebuie însă evaluată cu ajutorul unor simulări pe care le vor efectua statele membre, folosind date naționale detaliate.

Mai bună direcționare

Pentru a conserva peisajele, habitatele naturale și biodiversitatea, pentru a preveni incendiile de păduri și a ameliora gospodărirea apelor și a solului, este esențial să se mențină o agricultură durabilă în zone în care factorii de climă și de sol sunt neprielnici.

Subvențiile UE care susțin exploatarea agricolă în aceste condiții trebuie să fie rezervate zonelor cu handicapuri naturale grave, care afectează agricultura. Mai mult, în interiorul acestor zone, repartizarea ajutoarelor trebuie să vizeze cu prioritate fermele în care riscul de abandonare a terenurilor este maxim.

Cooperare strânsă

În cadrul consultării publice lansate la 22 mai 2008, Comisia a avut peste o sută de întâlniri cu statele membre și a primit 121 de contribuții. O sinteză a acestora este prezentată în evaluarea de impact care însoțește comunicarea adoptată astăzi

Comunicarea vine să angajeze mai profund instituțiile UE, regiunile și grupurile interesate de valorificarea agricolă a terenurilor într-o analiză menită să ducă la o nouă delimitare a zonelor cu handicap.

Statele membre, la rândul lor, sunt implicate în continuare prin realizarea simulărilor care vor juca un rol hotărâtor în elaborarea propunerii legislative a Comisiei.

Sferă de acțiune limitată

Revizuirea nu afectează nici zonele montane, deja clasificate pe baza unor criterii comune obiective, nici zonele cu handicapuri specifice – de exemplu, insulele sau zonele costiere – clasificate în funcție de aceste handicapuri.

Următoarele etape

Autoritățile naționale vor transmite Comisiei simulările până la 21 octombrie 2009. Noul sistem de clasificare ar putea fi introdus în 2014.

Informații suplimentare
Pagina de web a Comisiei cu privire la ajutoarele pentru fermierii din zonele defavorizate:

http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/lfa/index_en.htm

Pagina de web a Comisiei privind politica de dezvoltare rurală 2007-2013:

http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index_ro.htm


[1] Aceste opt criterii sunt: Temperatura scăzută, stresul provocat de căldură, drenajul solului, textura și caracterul pietros al solului, adâncimea de pătrundere a rădăcinilor în sol, proprietățile chimice ale solului, regimul de umiditate al solului și înclinația.


Side Bar