Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/609

Brüsszel, 2009. április 21.

Kedvezőtlen helyzetű térségek: A Bizottság fokozza együttműködését a nemzeti hatóságokkal a támogatások egyszerűsítése és célzottabb elosztása érdekében

Az Európai Bizottság ma közleményt fogadott el, amely a természeti hátránnyal sújtott mezőgazdasági területek új osztályozásának alapjait fekteti le. Tudományos szakértők segítségével a Bizottság a talajjal és az éghajlattal kapcsolatos 8 olyan kritériumot állapított meg, amelyek megfelelő alapul szolgálhatnak az ilyen területek objektív és egyértelmű osztályozásához. A jogalkotási javaslat benyújtása előtt azonban a Bizottságnak adatokra van szüksége a kritériumok alkalmazhatóságát illetően. Ezért – annak megállapítása érdekében, hogy miként működnének e kritériumok – a tagállamokat felkérték arra, hogy nemzeti adataik felhasználásával végezzenek szimulációkat. Az új osztályozási rendszer bevezetésére valószínűleg 2014-ben kerül sor; addig a jelenlegi rendszer marad hatályban. A felülvizsgálat nem vonatkozik a hegyvidékekre (amelyek esetében már létezik közös objektív kritériumokon alapuló osztályozás), illetve a különös hátrányokkal rendelkező térségekre (pl. szigetek és partmenti területek), amelyek osztályozása a sajátos hátránynak megfelelően történik.

„A természeti hátránnyal sújtott mezőgazdasági területek kijelölését ésszerűsíteni, a támogatás célzottságát pedig javítani kell. A mezőgazdasági termelők és mindannyiunk érdeke az, hogy – a környezetvédelmi ártalom megelőzése érdekében – ezek a területek továbbra is művelés alatt maradjanak”, mondta Mariann Fischer Boel, mezőgazdasági és vidékfejlesztési biztos. „A cél nem az, hogy a kedvezőtlen helyzetű térségek számát csökkentsük vagy növeljük, hanem az, hogy létrehozzunk egy világos és átlátható kijelölési rendszert, miközben figyelmet fordítunk az egyes területek sajátosságaira is egy olyan hatalmas és sokszínű területen, mint amilyen az Európai Unió.

Egyszerűbb és átlátható területkijelölési rendszer

Az Európai Unióban jelenleg több mint 100 igen különböző nemzeti kritérium alapján ítélik meg azt, hogy vajon egy terület jogosult-e a kedvezőtlen helyzetű térségeknek járó kifizetésekre. A különbségek nagy számára, mint az egyenlőtlen elbánás egy lehetséges forrására a Számvevőszék hívta fel a figyelmet. Tudományos szakértők segítségével a Bizottság 8 olyan talaj- és éghajlati kritériumot állapított meg[1], amelyek megfelelő alapul szolgálhatnak az ilyen területek objektív és egyértelmű osztályozásához.

Az e kritériumokon alapuló új területkijelölési rendszer alkalmazhatóságát azonban a tagállamok részletes nemzeti adatait felhasználó szimulációk útján még értékelni kell.

Célzottabb támogatás

A táj megőrzése, a természetes élőhelyek és a biológiai sokféleség védelme, az erdőtüzek megelőzése, valamint a talaj- és vízgazdálkodás javítása érdekében alapvetően fontos a fenntartható mezőgazdasági művelési rendszer fenntartása az olyan területeken, ahol ezt az éghajlati és talajviszonyon egyébként nehézzé teszik.

A mezőgazdasági művelés e területeken való megőrzését szolgáló uniós támogatásokat olyan területekre kell fenntartani, amelyek a mezőgazdaságot sújtó súlyos természeti hátrányoktól szenvednek. Ezeken a területeken a támogatást úgy kell elosztani, hogy arra a föld elhagyásának veszélyével leginkább fenyegetett gazdaságok is jogosultak legyenek.

Fokozott együttműködés

A Bizottság és a tagállamok között több mint 100 találkozóra került sor, és a 2008. május 22-én elindított nyilvános konzultáció keretében 121 hozzászólás érkezett. Ezek tartalmát a közleményhez mellékelt hatásvizsgálat foglalja össze.

A ma elfogadott közlemény az uniós intézmények, régiók és a mezőgazdasági földhasználatban érdekelt csoportok további bevonását jelenti az új területkijelölési rendszer létrehozásához vezető elemzésbe.

A tagállamok ezen túlmenően a Bizottság által elkészítendő javaslat tartalmára nézve kulcsfontosságú szimulációk elvégzésében is részt vesznek.

Korlátozott alkalmazási kör

A felülvizsgálat nem vonatkozik a hegyvidékekre (amelyek esetében már létezik közös objektív kritériumokon alapuló osztályozás), illetve a különös hátrányokkal rendelkező térségekre (pl. szigetek és partmenti területek), amelyek osztályozása a sajátos hátránynak megfelelően történik.

Következő lépések

A nemzeti hatóságoknak szimulációikat 2009. október 21-ig kell a Bizottsághoz eljuttatniuk. Az új osztályozási rendszer bevezetésére valószínűleg 2014-ben kerül sor.

További információk

A kedvezőtlen helyzetű térségek mezőgazdasági termelőinek nyújtott támogatásról szóló bizottsági honlap

http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/lfa/index_en.htm

A 2007–2013-as időszak vidékfejlesztési politikájáról szóló bizottsági honlap

http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index_hu.htm


[1] E 8 kritérium a következő: alacsony hőmérséklet, hőstressz, a talaj vízelvezető képessége, a talaj állaga és kövessége, a talajréteg vastagsága, a talaj kémiai tulajdonságai, a talaj vízegyensúlya és lejtése.


Side Bar