Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT FI EL ET PL BG

IP/09/596

Bryssel den 20 april 2009

Kommissionen uppmanar mobiloperatörer att fortsätta förbättra säkerheten för barn

En undersökning visar att 50 % av tioåringarna, 87 % av trettonåringarna och 95 % av sextonåringarna inom EU har en mobiltelefon. Hälften av föräldrarna är dock oroliga att barnen kommer i kontakt med sexuellt och våldsamt material (51 %) eller utsätts för mobbning av andra barn (49 %) genom mobiltelefonen. Europeiska kommissionen uppmanade i dag mobiloperatörerna att öka säkerheten för barn som använder mobiltelefoner genom att införa alla åtgärder i den frivilliga uppförandekod som 2007 undertecknades av 26 mobiloperatörer. En rapport som nyligen offentliggjorts av GSM Association, mobiltelefonindustrins branschorganisation, visade att nationella självreglerande uppförandekoder baserade på ramavtalet som förhandlades fram av Europeiska kommissionen nu finns i 22 medlemsstater. Dessa bygger till 90 % på avtalet från 2007. Dessutom har 80 % av operatörerna infört åtgärder för att begränsa barns tillgång till innehåll för vuxna.

Den nya rapporten från mobiltelefonindustrins branschorganisation visar att mobiloperatörerna nu på allvar har börjat ta sitt ansvar för säkerheten för barn som använder telefoner”, säger Viviane Reding, EU-kommissionär med ansvar för telekomfrågor. ”Jag förväntar mig dock att nationella uppförandekoder undertecknas inom kort i de återstående fyra länderna Cypern, Estland, Finland och Luxemburg, och att den belgiska uppförandekoden revideras kraftigt. Skydd av minderåriga är inte en lyx utan en nödvändighet om ny kommunikationsteknik ska accepteras i Europa. Mobiloperatörerna behöver bli ambitiösare i sitt arbete med att på ett effektivt sätt skydda minderåriga i alla EU-länder, och de behöver även göra innehållsklassificeringen tydligare. De 12 operatörer som fortfarande erbjuder innehåll för vuxna utan åtkomstkontroll måste åtgärda detta. Jag förbehåller mig rätten att återkomma till detta i september i år för att se om ytterligare åtgärder behöver vidtas.

En ny rapport från mobiltelefonindustrin visar att vissa framsteg har gjorts av de 26 mobiloperatörer som undertecknade det avtal om en europeisk ram för säkrare mobilanvändning bland yngre tonåringar och barn som förhandlades fram av kommissionen i februari 2007 (IP/07/139). Dessa operatörer har cirka 580 miljoner kunder, vilket motsvarar 96 % av alla mobilkunder inom EU.

Åtgärderna för att skydda barn införs på nationell nivå genom självreglerande nationella uppförandekoder som man redan har kommit överens om i 22 EU-medlemsstater, och som till 90 % bygger på den europeiska uppförandekoden. Endast den belgiska uppförandekoden skiljer sig avsevärt från de övriga, och nationella uppförandekoder behöver fortfarande undertecknas i Cypern, Estland, Finland och Luxemburg.

Rapporten visar hur mobiloperatörerna har följt upp de fyra åtgärdsområden som fastställdes i uppförandekoden från 2007:

  • 80 % av operatörerna har infört åtgärder för att begränsa barns tillgång till innehåll för vuxna. Endast 41 % av operatörerna angav dock att de aktivt övervakar och ser över effektiviteten i kontrollsystemen.
  • Över 65 % av dem som undertecknat ramavtalet producerar informationsmaterial eller driver informationskampanjer om säkrare mobilanvändning. 16 % av operatörerna hade dock inte planerat några informationsaktiviteter.
  • 80 % av operatörerna klassificerar kommersiellt innehåll i minst två kategorier: ”Innehåll för vuxna” och ”övrigt”, men det finns få tecken på att specifika klassificeringar har fastställts på nationell nivå enligt avtalet från 2007.
  • De flesta mobiloperatörer samarbetar med nationella rättsvårdande organ och rapporterar olagligt innehåll i mobiltelefoner, men åtgärderna varierar betydligt mellan länderna på grund av olika nationella lagar och rapporteringssystem.

Bakgrund

Den 6 februari 2007 undertecknade mobiloperatörerna ett avtal om en europeisk ram för säkrare mobilanvändning bland yngre tonåringar och barn om skydd av minderåriga som använder mobiltelefoner (IP/07/139). Det utarbetades som ett svar på de många frågor som tagits upp i kommissionens samråd med allmänheten om en säkrare mobilanvändning 2006 (IP/06/1059).
Avtalet undertecknades först av Bouygues Telecom, Cosmote, Deutsche Telekom Group, Go Mobile, Hutchison 3G Europe, Jamba! GmbH, Mobile Entertainment Forum, Orange Group, Royal KPN N.V., SFR, Telecom Italia S.p.A, Telefonica Moviles S.A., Telenor, TeliaSonera och Vodafone Limited. Sedan dess har fler företag skrivit under: Tele2 AB, Mobitel EAD, Belgacom Mobile S.A., Mobilkom Austria A.G., TDC Mobil Norden, Wind Hellas Telecommunications SA, Ålands Mobiltelefon AB, BTC Mobile EOOD (Vivatel), CYTA, P&T Luxembourg och Mobitel d.d.

Mer information om GSMA-rapporten om genomförandet av avtalet om en europeisk ram för säkrare mobilanvändning bland yngre tonåringar och barn finns på: http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/self_reg/phones/index_en.htm


Side Bar