Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV EL ET PL BG

IP/09/596

Bryssel 20. huhtikuuta 2009

Komissio pyytää matkapuhelinoperaattoreita parantamaan lastensuojelupolitiikkaansa

EU:ssa 50 prosentilla 10-vuotiaista, 87 prosentilla 13-vuotiaista ja 95 prosentilla 16-vuotiaista on kännykkä. Erään selvityksen mukaan puolet vanhemmista on kuitenkin huolissaan siitä, että heidän lapsensa voivat matkapuhelinta käyttäessään nähdä väkivaltaa tai seksuaalisia tekoja esittäviä kuvia (51 prosenttia) tai joutua toisten lasten kiusaamiksi (49 prosenttia). Euroopan komissio pyysi tänään matkapuhelinoperaattoreita tekemään enemmän sen eteen, että matkapuhelimen käyttö olisi lapsille turvallista. Niiden pitäisi toteuttaa kaikki toimet, joista sovittiin vapaaehtoisia käytänteitä koskevassa sopimuksessa, jonka 26 matkapuhelinoperaattoria allekirjoitti vuonna 2007. GSM-järjestön, joka on matkapuhelinalan keskuselin, hiljattain julkistamasta raportista käy ilmi, että 22 jäsenvaltiossa on nyt käytössä Euroopan komission vuonna 2007 aikaansaamaan puitesopimukseen perustuvat kansalliset itsesääntelykäytänteet. Niistä 90 prosenttia on vuoden 2007 sopimuksen mukaisia, ja 80 prosenttia operaattoreista toteuttaa toimia, joilla rajoitetaan lasten mahdollisuuksia saada käyttöönsä aikuisille tarkoitettua sisältöä.

EU:n viestintäkomissaarin Viviane Redingin mukaan matkapuhelinalan keskusjärjestön uusi raportti osoittaa, että operaattorit ovat alkaneet ottaa vakavasti velvollisuutensa huolehtia matkapuhelimia käyttävien lasten turvallisuudesta. ”Toivon kuitenkin, että niissä neljässä maassa, joissa kansalliset käytännesäännöt eivät ole vielä voimassa – Kyproksella, Virossa, Suomessa ja Luxemburgissa – ne allekirjoitetaan hyvin pian. Pidän myös tärkeänä, että Belgian käytännesääntöjä tarkistetaan huomattavasti. Alaikäisten suojelu ei ole ylellisyyttä, vaan välttämätöntä, jos halutaan, että uudet viestintäteknologiat hyväksytään eurooppalaisissa yhteiskunnissa. Matkapuhelinoperaattorien on toteutettava vielä kunnianhimoisempia toimenpiteitä alaikäisten suojelun tehostamiseksi kaikissa Euroopan maissa ja myös sisällön luokittelun selkeyttämiseksi. Niiden 12 operaattorin, jotka vielä tarjoavat aikuisille tarkoitettua sisältöä ilman minkäänlaista käytön valvontaa, on korjattava tilanne. Varaan itselleni oikeuden palata tähän asiaan tämän vuoden syyskuussa nähdäkseni, onko toteutettava vielä muita toimenpiteitä.”

Matkapuhelinalan julkistamasta uudesta raportista käy ilmi, että ne 26 operaattoria, jotka ovat allekirjoittaneet komission myötävaikutuksella helmikuussa 2007 tehdyn lasten ja varhaisteini-ikäisten turvallisempaa matkapuhelimen käyttöä koskevan eurooppalaisen puitesopimuksen (IP/07/139), ovat edistyneet asiassa jonkin verran. Nämä operaattorit tarjoavat palveluja noin 580 miljoonalle asiakkaalle eli 96 prosentille kaikista EU:ssa asuvista matkapuhelinasiakkaista.

Lasten suojelemiseen tarkoitetut toimenpiteet toteutetaan kansallisella tasolla itsesääntelyyn perustuvilla kansallisilla käytännesäännöillä, joista on jo sovittu 22:ssa EU:n jäsenvaltiossa. Näissä säännöissä sovelletaan 90:tä prosenttia eurooppalaisista käytännesäännöistä.

Vain Belgian käytännesäännöt poikkeavat niistä paljon, ja Kyproksella, Virossa, Suomessa ja Luxemburgissa kansalliset käytännesäännöt ovat vielä allekirjoittamatta. Raportista käy ilmi, millä tavalla matkapuhelinoperaattorit ovat noudattaneet vuoden 2007 käytännesäännöissä yksilöityjä neljää toiminta-aluetta koskevia sääntöjä:

  • 80 prosenttia operaattoreista on toteuttanut toimenpiteitä, joilla rajoitetaan lasten pääsyä aikuisille suunnattuun sisältöön. Kuitenkin vain 41 prosenttia operaattoreista ilmoittaa seuraavansa ja arvioivansa aktiivisesti pääsynvalvontajärjestelmiensä tehokkuutta.
  • Yli 65 prosenttia allekirjoittaneista tuottaa valistusaineistoa tai järjestää tietoisuutta lisääviä kampanjoita matkapuhelinten turvallisemmasta käytöstä. 16 prosenttia ei ole kuitenkaan suunnitellut mitään tiedotustoimia.
  • 80 prosenttia operaattoreista luokittelee kaupallisen sisällön ainakin kahteen luokkaan: ”aikuisille tarkoitettu” ja ”muu”, mutta ei ole juurikaan näyttöä siitä, että kansallisella tasolla olisi sovittu erityisestä luokittelusta, kuten vuonna 2007 sovittiin.
  • Useimmat matkapuhelinoperaattorit tekevät tiivistä yhteistyötä kansallisten lainvalvontaelinten kanssa, jotta matkapuhelimissa olevasta lainvastaisesta sisällöstä raportoitaisiin, mutta eri maiden toimenpiteet eroavat suuresti toisistaan, mikä johtuu kansallisten lakien ja raportointijärjestelmien eroista.

Taustaa

Matkapuhelinoperaattorit allekirjoittivat 6. helmikuuta 2007 lasten ja varhaisteini-ikäisten turvallisempaa matkapuhelimen käyttöä koskevan eurooppalaisen puitesopimuksen, joka koskee matkapuhelimia käyttävien alaikäisten suojelua (IP/07/139). Tässä eurooppalaisessa puitesopimuksessa haluttiin käsitellä komission vuonna 2006 järjestämässä matkapuhelinten turvallista käyttöä koskevassa julkisessa kuulemismenettelyssä (IP/06/1059) esiin nousseita lukuisia kysymyksiä.

Sopimuksen allekirjoittivat ensimmäisinä Bouygues Telecom, Cosmote, Deutsche Telekom Group, Go Mobile, Hutchison 3G Europe, Jamba! GmbH, Mobile Entertainment Forum, Orange Group, Royal KPN N.V., SFR, Telecom Italia S.p.A, Telefonica Moviles S.A., Telenor, TeliaSonera ja Vodafone Limited. Useat yhtiöt ovat allekirjoittaneet sen myöhemmin: Tele2 AB, Mobitel EAD, Belgacom Mobile S.A., Mobilkom Austria A.G., TDC Mobil Norden, Wind Hellas Telecommunications SA, Alands Mobiltelefon Ab, BTC Mobile EOOD (Vivatel), CYTA, P&T Luxembourg ja Mobitel d.d.

Lisätietoa GSM-järjestön raportista, jossa käsitellään lasten ja varhaisteini-ikäisten turvallisempaa matkapuhelimen käyttöä koskevan puitesopimuksen täytäntöönpanoa, on saatavilla osoitteessa: http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/self_reg/phones/index_en.htm


Side Bar