Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV FI EL PL BG

IP/09/596

Brüssel, 20. aprill 2009

Komisjon kutsub mobiilsideoperaatoreid üles tegema suuremaid jõupingutusi laste turvalisuse tagamiseks

Uuringu andmetel on 50 %-l kümneaastastel, 87 %-l kolmeteistaastastel ja 95 %-l kuueteistaastastel lastel ELis mobiiltelefon. Pooled lastevanematest Euroopas on aga mures, et mobiiltelefoni kasutades võivad nende lapsed kokku puutuda seksuaalse ja vägivaldse sisuga piltidega (51 %) või langeda teiste laste kiusamise ohvriks (49 %). Täna pöördus Euroopa Komisjon mobiilsideoperaatorite poole üleskutsega teha rohkem selleks, et lapsed saaksid mobiiltelefoni turvaliselt kasutada, ning viia ellu kõik meetmed, mis kavandati 26 mobiilsideoperaatori poolt 2007. aastal allakirjutatud vabatahtlikus toimimisjuhendis. Mobiiltelefonitööstuse kaubandusorgani GSM Association'i äsja avaldatud aruandest selgub, et praegu on 22 liikmesriigis olemas komisjoni vahendusel sündinud raamkokkuleppest lähtuvad isereguleerivad eeskirjad, millest 90 % järgivad 2007. aasta kokkulepet. 80 % operaatoritest on kehtestanud meetmed, mis piiravad laste juurdepääsu täiskasvanutele suunatud infole.

„Mobiiltelefonitööstuse assotsiatsiooni uus aruanne näitab, et mobiilsideoperaatorid on hakanud tõsiselt suhtuma oma kohustusse tagada laste turvalisus mobiiltelefoni kasutamisel,” ütles ELi infoühiskonna ja meedia volinik Viviane Reding. „Samas ma loodan, et need neli riiki, kus oma riiklikke eeskirju ei ole veel välja töötatud – need on Eesti, Küpros, Luksemburg ja Soome – teevad seda lähemal ajal. Samuti loodan, et Belgia oma eeskirjad põhjalikult läbi vaatab. Alaealiste kaitsmine ei ole liigne luksus vaid möödapääsmatu vajadus, kui tahame, et uus info- ja sidetehnoloogia Euroopa ühiskonnas hea vastuvõtu leiab. Mobiilsideoperaatoritel tuleb siiski veelgi rohkem pingutada, et alaealiste kaitseks võetud meetmed toimiksid tõhusalt kõikides Euroopa riikides ning et info liigitus oleks selgemalt mõistetav. Need 12 operaatorit, kes ikka veel võimaldavad kontrollimatut juurdepääsu täiskasvanutele suunatud infole, peavad selle olukorra lahendama. Luban, et tulen selle küsimuse juurde tagasi käesoleva aasta septembris, et otsustada, kas on vaja võtta täiendavaid meetmeid.”

Uus mobiiltelefonitööstuse aruanne näitab, et 26 mobiilsideoperaatorit, kes ühinesid komisjoni vahendusel 2007. aasta veebruaris algatatud Euroopa raamkokkuleppega mobiiltelefonide turvalisemaks kasutamiseks teismeliste ja laste poolt (IP/07/139), on teinud mõningaid edusamme. Need operaatorid teenindavad ligikaudu 580 miljonit klienti, mis moodustab 96 % kogu ELi mobiilsideklientidest.

Riigi tasandil on laste kaitsmise meetmed kehtestatud isereguleerivate eeskirjade raames juba 22 liikmesriigis. Need kohaldavad Euroopa eeskirju 90 % ulatuses. Vaid Belgia eeskirjad erinevad tugevasti. Eestil, Küprosel, Luksemburgil ja Soomel tuleb oma eeskirjad veel kehtestada.

Aruanne näitab ka mobiilsideoperaatorite poolt tehtut 2007. aasta toimimisjuhendis märgitud neljas tegevusvaldkonnas:

  • 80 % operaatoritest on kehtestanud meetmed, mis piiravad laste juurdepääsu täiskasvanutele suunatud infole. Samas märkis vaid 41 % operaatoritest, et nad jälgivad pidevalt juurdepääsu kontrollimise süsteemide tõhusust.
  • Üle 65 % raamkokkuleppele allakirjutanutest toodab haridusliku sisuga materjale või korraldab teavitamiskampaaniaid mobiiltelefoni turvalisema kasutamise kohta. Samas ei ole 16 % neist kavandanud mingeid teavitamismeetmeid.
  • 80 % operaatoritest liigitavad kaubandusliku info vähemalt kahte kategooriasse: täiskasvanutele” ja „muudele sihtrühmadele”, kuid vähe on märgata, et riigi tasandil oleks kehtestatud konkreetne liigitus, nagu 2007. aastal kokku lepiti.
  • Enamus mobiilsideoperaatoritel on tihe koostöö riigi õiguskaitseasutustega ja nad teatavad ebaseaduslikust infost mobiiltelefonides, kuid see tegevus on olenevalt seadusandlusest ja teavitamisviisidest igas riigis erinev.

Taustteave

6. veebruaril 2007 kirjutasid mobiilsideoperaatorid alla Euroopa raamkokkuleppele mobiiltelefonide turvalisemaks kasutamiseks teismeliste ja laste poolt, mis käsitleb alaealiste kaitsmist mobiiltelefonide kasutamisel. Euroopa raamkokkuleppe ajendiks olid arvukad probleemid, mis tõstatati 2006. aastal komisjoni algatatud turvalisema mobiiltelefonide kasutamise avaliku arutelu tulemusena.

Kokkuleppele kirjutasid esimestena alla Bouygues Telecom, Cosmote, Deutsche Telekom Group, Go Mobile, Hutchison 3G Europe, Jamba! GmbH, Mobile Entertainment Forum, Orange Group, Royal KPN N.V., SFR, Telecom Italia S.p.A, Telefonica Moviles S.A., Telenor, TeliaSonera ning Vodafone Limited. Pärast seda lisandus veel rida äriühinguid: Tele2 AB, Mobitel EAD, Belgacom Mobile S.A., Mobilkom Austria A.G., TDC Mobil Norden, Wind Hellas Telecommunications SA, Alands Mobiltelefon Ab, BTC Mobile EOOD (Vivatel), CYTA, P&T Luxembourg ja Mobitel d.d.

Üksikasjalikum teave Euroopa raamkokkulepet (mobiiltelefonide turvalisemaks kasutamiseks teismeliste ja laste poolt) käsitleva GSMA aruande kohta: http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/self_reg/phones/index_en.htm


Side Bar