Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV FI EL ET PL

IP/09/596

Брюксел, 20 април 2009 г.

Комисията призовава операторите на мобилни мрежи към по-нататъшно подобряване на защитата на децата

Съгласно проучване 50 % от 10-годишните деца, 87 % от 13-годишните и 95 % от 16-годишните деца в ЕС имат мобилен телефон, но половината от европейските родители се тревожат, че използването на мобилен телефон може да изложи техните деца на въздействието на изображения, съдържащи в явен вид секс и насилие (51 %), или на тормоз от страна на други деца (49 %). Днес Европейската комисия призова операторите на мобилни мрежи да направят повече за безопасността на децата при използване на мобилни телефони, като приложат всички мерки, предвидени в доброволния етичен кодекс, подписан от 26 оператори на мобилни мрежи през 2007 г. Доклад, публикуван неотдавна от GSM Association — търговският орган на промишления сектор за мобилна телефония, показа, че национални кодекси за саморегулиране, основаващи се на рамковото споразумение, постигнато с посредничеството на Европейската комисия, сега съществуват в 22 държави-членки, 90 % от които са в съответствие със споразумението от 2007 г., а 80 % от операторите са въвели мерки за контрол на достъпа на деца до съдържание за възрастни.

„Новият доклад на асоциацията на промишления сектор за мобилна телефония показва, че операторите на мобилни мрежи са започнали да се отнасят сериозно към отговорността си да осигурят безопасност на децата при използване на телефони“, заяви европейският комисар по далекосъобщенията Вивиан Рединг. „Очаквам обаче много скоро да бъдат подписани национални кодекси в четирите държави, където те все още не съществуват — такъв е случаят с Кипър, Естония, Финландия и Люксембург — а също така очаквам значително преработване на белгийския кодекс. Защитата на непълнолетните не е лукс, а е абсолютно необходима, ако искаме новите комуникационни технологии да бъдат приети в нашите европейски общества. Операторите на мобилни мрежи все още се нуждаят от по-голяма амбициозност, за да повишат във всички европейски държави ефективността на мерките с цел защита на непълнолетните, както и да направят класификацията на съдържанието по-прозрачна. Тези 12 оператора, които все още предоставят съдържание за възрастни без какъвто и да е контрол върху достъпа, трябва да коригират това положение. Запазвам си правото през септември тази година отново да разгледам положението за преценка дали е необходимо да се предприемат допълнителни действия.“
Нов доклад на промишления сектор за мобилна телефония показва, че е постигнат известен напредък от 26-те оператора на мобилни мрежи, подписали споразумението „Европейска рамка за по-безопасно използване на мобилни телефони от юноши и деца”, постигнато с посредничеството на Европейската комисия през февруари 2007 г. (IP/07/139). Тези оператори обслужват около 580 милиона клиенти, т.е. 96 % от всички ползватели на мобилна връзка в ЕС.

Мерките за защита на децата се осъществяват на национално равнище чрез основаващи се на саморегулиране национални кодекси за поведение, каквито вече са договорени в 22 държави-членки. Те прилагат европейския кодекс на 90 %. Единствено белгийският кодекс силно се различава, а национални кодекси все още не са подписани в Кипър, Естония, Финландия и Люксембург. Докладът показва какво е направено от операторите на мобилни мрежи по четирите направления на действие, установени в кодекса от 2007 г.:

  • 80 % от операторите са въвели мерки за контрол на достъпа на деца до съдържание за възрастни. Само 41 % от операторите обаче са заявили, че активно следят и преразглеждат ефективността на своите системи за контрол върху достъпа.
  • Над 65 % от подписалите страни изготвят образователни материали или осъществяват кампании за информираност относно по-безопасното използване на мобилни телефони. Но 16 % от подписалите страни не са планирали никакви дейности за информираност.
  • 80 % от операторите класифицират предлаганото на търговска основа съдържание поне по две категории: „съдържание за възрастни“ и „друго”, но малко са доказателствата за споразумение за специална класификация на национално равнище, както е договорено през 2007 г.
  • Повечето оператори на мобилни мрежи работят в тясно сътрудничество с националните правоприлагащи органи за съобщаване на нелегално съдържание в мобилни телефони, но действията значително варират между държавите поради различия в националните законодателства и механизмите за съобщаване.

История
На 6 февруари 2007 г. оператори на мобилни мрежи подписаха споразумение „Европейска рамка за по-безопасно използване на мобилни телефони от юноши и деца” относно защитата на непълнолетни, използващи мобилни телефони (IP/07/139). Тази европейска рамка бе разработена в отговор на множество въпроси, повдигнати при общественото допитване на Комисията през 2006 г. относно по-безопасното използване на мобилни телефони (IP/06/1059).

Това споразумение бе подписано най-напред от Bouygues Telecom, Cosmote, Deutsche Telekom Group, Go Mobile, Hutchison 3G Europe, Jamba! GmbH, Mobile Entertainment Forum, Orange Group, Royal KPN N.V., SFR, Telecom Italia S.p.A, Telefonica Moviles S.A., Telenor, TeliaSonera и Vodafone Limited. Впоследствие то бе подписано от още дружества: Tele2 AB, Mobitel EAD, Belgacom Mobile S.A., Mobilkom Austria A.G., TDC Mobil Norden, Wind Hellas Telecommunications SA, Alands Mobiltelefon Ab, BTC Mobile EOOD (Vivatel), CYTA, P&T Luxembourg и Mobitel d.d.
За подробности за доклада на GSM Association относно прилагането на рамковото споразумение „По-безопасно използване на мобилни телефони от юноши и деца”: http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/self_reg/phones/index_en.htm


Side Bar