Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/594

Bruselj, 20. aprila 2009

Letno poročilo RAPEX 2008: odkritih vse več nevarnih proizvodov

Evropska komisija v danes objavljenem letnem poročilu o sistemu hitrega opozarjanja (RAPEX) ugotavlja, da se je leta 2008 število nevarnih potrošniških proizvodov, umaknjenih s trga EU, v primerjavi z letom 2007 povečalo za 16 %. To povečanje s 1 605 prijav v letu 2007 na 1 866 v lanskem letu kaže, da se je zmogljivost sistema RAPEX leta 2008 po znatnih naložbah Evropske komisije in držav članic v vire in usposabljanje spet zelo povečala. Tudi evropska podjetja resneje jemljejo svojo odgovornost za varnost proizvodov in hitreje umikajo nevarne proizvode s trga. Leta 2008 so bili med najpogosteje prijavljenimi proizvodi igrače in izdelki za otroke (kot so kolesa, otroške hojce, posteljice in dude), električne naprave ter motorna vozila. Povečalo se je število prijav za izdelke kitajskega porekla (z 52 % leta 2007 na 59 % leta 2008). To je posledica večje pozornosti, ki jo organi za tržni nadzor namenjajo kategorijam proizvodov, pri katerih je tveganje običajno večje.

Komisarka za varstvo potrošnikov Meglena Kuneva je povedala: „To poročilo prinaša zelo jasno sporočilo, da pri vprašanjih varnosti ni prostora za samozadovoljstvo. Največji izziv v letu 2009 je poskrbeti, da varnost proizvodov v obdobju finančne krize ne postane postranskega pomena ter da podjetja še naprej izpolnjujejo svoje obveznosti do potrošnikov in države članice namenijo zadostna sredstva za ukrepanje. Varnost ni luksuz. To poročilo jasno navaja pomembne izzive, s katerimi se spopadamo, in da jasno vedeti, da pri vprašanjih varnosti ni prostora za zniževanje stroškov ali površnost. Nasprotno, v času gospodarske krize, ko cena postane zelo pomemben dejavnik potrošniške porabe, moramo okrepiti naša prizadevanja in biti še posebej pazljivi.“

Število prijavljenih nevarnih proizvodov še vedno raste

Skupno število vseh prijav, razposlanih prek sistema RAPEX, je postopno naraščalo od leta 2004, ko so države članice v nacionalno zakonodajo prenesle direktivo o splošni varnosti proizvodov (ki je pravna podlaga za RAPEX). V petem letu po uvedbi tega sistema je bilo s 1 866 prijavami število prijav že štirikrat večje kot leta 2004 (468). V primerjavi z letom 2007 je število prijav naraslo za 16 %. Rast prijav RAPEX kaže pripisati poostrenemu nadzoru nacionalnih organov na področju varnosti proizvodov, večjemu zavedanju podjetij o obveznostih, tesnejšemu sodelovanju s tretjimi državami in ukrepom za razvoj mrež, ki jih usklajuje Komisija.

Vse države dejavne v sistemu RAPEX

Vse države EU so dejavno sodelovale v sistemu RAPEX z odkrivanjem novih nevarnih proizvodov in obveščanjem o njih ter ustreznim ukrepanjem v skladu s prejetimi informacijami. Dvanajst držav je svoje dejavnosti v sistemu še okrepilo in prijavilo več nevarnih proizvodov kot v letu 2007. Med državami z največ prijavami so Nemčija (205), Španija (163), Slovaška (140), Grčija (132) in Madžarska (129). Prijave teh držav znašajo 50 % vseh prijav nevarnih proizvodov, ki so bile poslane prek sistema.

Na vrhu seznama igrače, električne naprave in motorna vozila

V zvezi z igračami (498), električnimi napravami (169) in motornimi vozili (160) je bilo leta 2008 skupaj 53 % vseh prijav. Ti rezultati so v skladu s tistimi iz leta 2007. Tekstilni proizvodi (vključno z oblačili) so s 140 prijavami leta 2008 postali četrta največkrat prijavljena kategorija proizvodov v sistemu RAPEX.

Povečanje prijav za izdelke kitajskega porekla

Skupaj se je 909 vseh prijav nevarnih proizvodov, poslanih prek sistema RAPEX v letu 2008, nanašalo na proizvode, izdelane na Kitajskem. Število izdelkov kitajskega porekla, za katere so bile poslane prijave prek sistema RAPEX, je z 52 % leta 2007 naraslo na 59 % v letu 2008. Na naraščanje prijav vplivajo številni dejavniki, zlasti večji uvoz blaga s Kitajske, poostren nadzor izdelkov kitajskega porekla na nacionalni ravni ter učinkovitejše sodelovanje med EU in Kitajsko.

Poročilo kaže, da kitajski organi pospešeno sprejemajo omejevalne ukrepe na svojem trgu na podlagi informacij iz aplikacije RAPEX-Kitajska, ki je bila uvedena septembra 2006, kaže. Korektivni ukrepi, ki jih sprejmejo kitajski organi, se Komisiji sporočajo na podlagi sistema trimesečnega poročanja, ki je bil uveden leta 2007. Od uvedbe te aplikacije je AQSIQ raziskal 669 prijav iz sistema RAPEX. V 352 primerih (53 %) so preiskave imele za posledico preventivne ali omejevalne ukrepe (npr. prepoved/prenehanje izvoza, okrepitev nadzora nad kitajskim proizvajalcem/izvoznikom), ki jih je sprejel AQSIQ ali prostovoljno sam kitajski proizvajalec/izvoznik, v 317 primerih (47 %) pa niso bili sprejeti nobeni ukrepi, zlasti zaradi pomanjkljivih informacij, ki jih je o kitajskem podjetju predložila EU.

Več informacij je na voljo v: MEMO/09/167

in http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/index_en.htm


Side Bar