Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/594

Bruxelles, 20 aprilie 2009

Consumatori: raportul anual RAPEX pe 2008 arată o creștere a numărului de produse periculoase detectate

Numărul de produse de consum periculoase retrase de pe piața UE a crescut cu 16% în 2008 în comparație cu 2007, astfel cum arată astăzi raportul anual al Comisiei privind sistemul comunitar de alertă rapidă pentru produse nealimentare periculoase („RAPEX”). Această creştere de la 1 605 de notificări în 2007 la 1 866 anul trecut arată o creştere substanţială şi în 2008 a capacităţii sistemului RAPEX, ca urmare a unei investiţii substanţiale de resurse şi formare profesională din partea Comisiei Europene şi a statelor membre. De asemenea, întreprinderile europene îşi privesc cu o mai mare seriozitate responsabilităţile din domeniul siguranţei produselor de consum şi sunt mai dispuse să îşi retragă produsele nesigure de pe piaţă. Jucăriile și articolele de puericultură (cum ar fi bicicletele, premergătoarele, pătuțurile și suzetele), produsele electrice și autovehiculele au fost produsele cel mai frecvent notificate în 2008. Numărul de notificări referitoare la produse de origine chineză trimise prin intermediul RAPEX a crescut (de la 52% în 2007 la 59% la 2008). Acest fapt trebuie considerat drept o consecință a atenției sporite acordate de autoritățile de supraveghere a pieței unor categorii de produse cunoscute pentru gradul ridicat de risc pe care îl prezintă.

Comisarul pentru protecția consumatorilor, Meglena Kuneva, a declarat: „Acest raport transmite mesajul foarte clar că nu există loc de complezenţă atunci când este vorba despre siguranţă. Cea mai importantă provocare pentru 2009 este de a ne asigura că siguranța produselor nu este neglijată în această perioadă de criză financiară, că întreprinderile continuă să își respecte obligațiile față de consumatori și că statele membre alocă suficiente resurse pentru controlul aplicării legislației. Siguranţa nu e un lux. Acest raport stabileşte cu claritate provocările semnificative cărora trebuie să le facem faţă şi transmite un semnal clar că nu există loc pentru reduceri de cost sau superficialitate atunci când este vorba despre siguranţă. Dimpotrivă, în perioade de criză economică, atunci când preţul devine un factor foarte important în felul în care consumatorii îşi repartizează cheltuielile, trebuie să ne intensificăm eforturile şi să menţinem vigilenţa la un nivel deosebit de ridicat.”

Numărul de produse periculoase notificate continuă să crească

Numărul total de notificări transmise prin intermediul sistemului RAPEX a crescut treptat din 2004 (când directiva privind siguranța generală a produselor, care constituie temeiul juridic pentru RAPEX, a fost transpusă în legislația națională a statelor membre). În acest al cincilea an de existență a sistemului, numărul de notificări a crescut de patru ori, de la 468 (în 2004) la 1 866 (în 2008). În 2008, numărul de notificări a crescut cu 16% în comparație cu 2007.

Creșterea numărului de notificări RAPEX poate fi atribuită unei aplicări mai eficiente a legislației în materie de siguranță a produselor de către autoritățile naționale, unei mai mari sensibilizări a întreprinderilor cu privire la obligațiile care le revin, unei cooperări intensificate cu țările terțe și acțiunilor de constituire de rețele între statele membre coordonate de Comisia Europeană.

Toate țările contribuie la sistemul RAPEX

Toate țările UE au participat la sistemul RAPEX prin detectarea și notificarea de noi produse periculoase și prin asigurarea unor acțiuni de monitorizare adecvate în ceea ce privește informațiile primite. Douăsprezece dintre ele și-au intensificat ulterior activitățile în cadrul sistemului și au notificat mai multe produse periculoase decât în 2007. Țările care au trimis cele mai multe notificări au fost Germania (205 notificări), Spania (163 de notificări), Slovacia (140 de notificări), Grecia (132 de notificări) și Ungaria (129 de notificări). Notificările trimise de aceste țări reprezintă 50% din toate notificările cu privire la produse care prezintă un risc major transmise prin intermediul sistemului.

Jucăriile, aparatele electrice și autovehiculele sunt primele pe listă

Jucăriile (498 de notificări), aparatele electrice (169 de notificări) și autovehiculele (160 de notificări) au reprezentat 53% din toate notificările din anul 2008 referitoare la produse care prezintă un risc major. Aceste rezultate corespund rezultatelor sistemului RAPEX din 2007. Produsele textile, inclusiv articolele de îmbrăcăminte (cu 140 de notificări), au devenit, în 2008, a patra categorie de produse notificată cu cea mai mare frecvență prin intermediul RAPEX.

Creșterea numărului de notificări cu privire la produse de origine chineză

În total, 909 notificări cu privire la produse care prezentau un risc major trimise prin intermediul sistemului RAPEX în 2008 s-au referit la produse fabricate în China. Numărul de produse de origine chineză notificate prin intermediul RAPEX a crescut de la 52% în 2007, la 59% în 2008. Această tendință ascendentă ar trebui văzută în contextul unui număr de factori, cum ar fi: creșterea importurilor de produse din China către UE, orientarea acțiunilor de aplicare a legislației întreprinse la nivel național către produsele de origine chineză, cooperarea mai eficientă între UE și China.

Raportul arată că autoritățile chineze adoptă, într-o măsură tot mai mare, măsuri restrictive pe piața națională, pe baza informațiilor RAPEX furnizate prin intermediul aplicației „RAPEX-CHINA” (creată în septembrie 2006). Măsurile de corecţie luate de către autorităţile chineze sunt communicate Comisiei pe baza unui sistem de raportare trimestrială introdus în 2007. De la crearea aplicației, AQSIQ a investigat 669 de notificări RAPEX. În 352 de cazuri (53%) anchetele au dus la adoptarea de măsuri preventive sau restrictive (de exemplu interdicţii/oprire a exportului, supraveghere întărită a fabricantului/exportatorului chinez) fie de către AQSIQ, fie în mod voluntar, de către fabricantul/exportatorul chinez.

Pentru mai multe informații, a se vedea: MEMO/09/167

și http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/index_en.htm


Side Bar