Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/594

Brussel, 20 april 2009

Consumentenbescherming: RAPEX-jaarverslag 2008 wijst op meer opgespoorde gevaarlijke producten

Het aantal gevaarlijke consumentenproducten dat in de EU uit de handel is genomen, is in 2008 met 16% gestegen ten opzichte van 2007, zo blijkt uit het vandaag verschenen jaarverslag van de Commissie over RAPEX, het systeem van de Gemeenschap voor snelle waarschuwingen over gevaarlijke non-foodproducten. Deze stijging van 1605 meldingen in 2007 tot 1866 vorig jaar toont aan dat de capaciteit van het RAPEX-systeem in 2008 weer aanzienlijk verhoogd is na een belangrijke investering van middelen en training door de Europese Commissie en de lidstatenEuropese bedrijven die actief zijn op het gebied van de veiligheid van consumentenproducten nemen hun verantwoordelijkheden serieuzer en roepen hun onveilige producten sneller terug uit de handel. Speelgoed en kinderverzorgingsartikelen (zoals fietsen, loopstellen, kinderbedjes en fopspenen), elektrische apparaten en motorvoertuigen waren in 2008 de meest gemelde producten. Het aantal meldingen van producten van Chinese herkomst via RAPEX steeg (van 52% in 2007 tot 59% in 2008). Dit dient te worden gezien als een gevolg van de verscherpte aandacht van markttoezichtautoriteiten voor de soorten producten waar zij van weten dat die een hoger risico lopen.

Commissaris Meglena Kuneva voor consumentenbescherming zei: "Dit verslag toont duidelijk aan dat er geen plaats is voor zelfgenoegzaamheid als het op veiligheid aankomt. De grootste uitdaging voor 2009 is het verzekeren dat productveiligheid in deze periode van financiële crisis niet opzij wordt geschoven, dat bedrijven hun plichten tegenover consumenten blijven nakomen en dat de lidstaten voldoende middelen reserveren voor handhaving. Veiligheid is geen overbodige luxe. Dit verslag zet de belangrijke uitdagingen waar wij mee geconfronteerd worden helder uiteen en geeft een duidelijk signaal dat er geen plaats is voor bezuinigingen of half werk als het op veiligheid aankomt. Integendeel, in tijden van economische crisis wanneer consumenten bij hun uitgaven zeer veel belang hechten aan de prijs, moeten wij onze inspanningen opvoeren en uitermate waakzaam blijven."

Aantal meldingen van gevaarlijke producten blijft stijgen

Het totale aantal meldingen via het RAPEX-systeem is geleidelijk gestegen sinds 2004 (toen de Richtlijn inzake algemene productveiligheid, de wettelijke basis voor RAPEX, door de lidstaten in nationale wetten werd omgezet). In het huidige vijfde jaar is het aantal meldingen verviervoudigd van 468 (in 2004) tot 1866 (in 2008).In 2008 is het aantal meldingen met 16% gestegen ten opzichte van 2007. De groei van het aantal RAPEX-waarschuwingen kan toegeschreven worden aan de betere handhaving van de veiligheid van producten door de nationale autoriteiten, het grotere plichtsbewustzijn van bedrijven, een betere samenwerking met derde landen en de opbouw van netwerken tussen de lidstaten, waarbij de Europese Commissie een coördinerende rol heeft gespeeld.

Alle landen werken mee aan RAPEX

Alle EU-landen namen deel aan het RAPEX-syteem door nieuwe gevaarlijke producten te detecteren en te melden en door passende maatregelen te nemen naar aanleiding van de informatie die zij ontvingen. Twaalf lidstaten hebben hun deelname aan het systeem verder geïntensiveerd en hebben meer gevaarlijke producten gemeld dan in 2007. De landen die de meeste meldingen doorgaven waren Duitsland (205 meldingen), Spanje (163 meldingen), Slowakije (140 meldingen), Griekenland (132 meldingen) en Hongarije (129 meldingen). Meldingen uit deze landen vertegenwoordigen 50% van alle meldingen over producten die een ernstig gevaar inhouden en die via het systeem worden verstuurd.

Speelgoed, elektrische apparaten en motorvoertuigen bovenaan de lijst

Speelgoed (498 meldingen), elektrische apparaten (169 meldingen) en motorvoertuigen (160 meldingen) zijn alleen al verantwoordelijk voor 53% van alle meldingen van producten die een ernstig gevaar inhouden in 2008.Deze resultaten zijn in overeenstemming met de resultaten van RAPEX uit 2007. Textiel, met inbegrip van kleding, werd in 2008 (met 140 meldingen) de op drie na meest via RAPEX gerapporteerde productcategorie.

Stijging van het aantal meldingen over producten van Chinese herkomst

Van alle meldingen over producten die een ernstig gevaar inhouden en via het RAPEX-systeem gemeld werden in 2008 betroffen er 909 producten die in China vervaardigd waren.Het aantal producten van Chinese herkomst dat via RAPEX gemeld werd, steeg van 52% in 2007 tot 59% in 2008.Deze stijgende tendens moet in het licht van een aantal factoren gezien worden, zoals een stijgende invoer van goederen uit China in de EU, handhavingsacties op nationaal niveau die zich richten op producten van Chinese herkomst en een meer effectieve samenwerking tussen de EU en China.

Uit het verslag blijkt dat de Chinese autoriteiten steeds meer restrictieve maatregelen invoeren voor hun markt op basis van de RAPEX-informatie verspreid via de "RAPEX-CHINA”-toepassing (gelanceerd in september 2006).De door de Chinese autoriteiten getroffen corrigerende maatregelen worden sinds 2007 op basis van een systeem van driemaandelijkse rapportering aan de Commissie meegedeeld. Sinds de lancering van deze toepassing heeft AQSIQ 669 RAPEX-meldingen onderzocht. In 352 gevallen (53%) hadden de onderzoeken preventieve of restrictieve maatregelen tot gevolg (zoals uitvoerverbod of uitvoerstop, of strenger toezicht op de Chinese fabrikant of exporteur), die ofwel door AQSIQ ofwel vrijwillig door de Chinese fabrikant of exporteur toegepast werden.

Zie voor meer informatie:MEMO/09/167

http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/index_en.htm


Side Bar