Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/594

Briselē, 2009. gada 20. aprīlī

Patērētāji — ikgadējais RAPEX ziņojums par 2008. gadu liecina, ka atklāts vairāk bīstamu preču

Šodien publiskotajā Komisijas ikgadējā ziņojumā par ātrās ziņošanas sistēmu patēriņa preču jomā, izņemot pārtiku (RAPEX), atklāts, ka 2008. gadā, salīdzinot ar 2007. gadu, bijis par 16 % vairāk bīstamo preču, kas izņemtas no ES tirgus. Šis paziņojumu skaita pieaugums (no 1605 2007. gadā līdz 1866 – pērn) norāda uz to, ka 2008. gadā RAPEX sistēmas darbspēja ir būtiski uzlabojusies no jauna, pateicoties ievērojamiem resursu ieguldījumiem un apmācībām, kuras rīkoja Eiropas Komisija un dalībvalstis. Eiropas uzņēmumi ar lielāku atbildību izturas pret patēriņa preču nekaitīgumu un savas nedrošās preces atsauc no tirgus vēl ātrāk. 2008. gadā visbiežāk tika ziņots par rotaļlietām, bērnu aprūpes precēm (piemēram, divriteņi, bērnu staiguļi, bērnu gultas un knupīši), elektroprecēm un mehāniskajiem transportlīdzekļiem. Arī šogad ir palielinājies paziņojumu skaits, kas par Ķīnas izcelsmes precēm saņemti RAPEX (no 52 % 2007. gadā līdz 59 % 2008. gadā). Tas noticis, pateicoties tam, ka tirgus uzraudzības iestādes pievērsušas uzmanību preču kategorijām, par kurām zināms, ka tās ir bīstamas. Atbilstīgi ziņojumā izklāstītajiem rezultātiem noteiks, kam turpmāk tiks pievērsta uzmanība preču nekaitīguma jomā Eiropas līmenī, un, notiekot sadarbībai starp ES un Ķīnu preču nekaitīguma jomā, arī ļaus veikt izmeklēšanu Ķīnā.

Patērētāju tiesību aizsardzības komisāre Meglena Kuneva teica: “Šajā ziņojumā skaidri izskan, ka tad, kad runa ir par drošību, bezrūpībai nav vietas. Lielākais uzdevums 2009. gadā būs pārliecināties, ka šajā finanšu krīzes laikā preču nekaitīgumam nav atmests ar roku, uzņēmumi pilda savus pienākumus pret patērētājiem un dalībvalstu piešķirto līdzekļu pietiek, lai izpildītu noteikumus. Drošība nav greznība. Šis ziņojums skaidri uzsver, ka uz drošības rēķina nedrīkst samazināt izmaksas vai taupīt līdzekļus. Tieši otrādi — ekonomikas krīzes laikos, kad patērētāja tēriņos cena ir ļoti svarīgs faktors, — ir nepieciešams ieguldīt vairāk centienu un saglabāt īpaši lielu vērību.”

Joprojām pieaug paziņojumu skaits par bīstamām precēm

Ātrās ziņošanas sistēmā izplatīto paziņojumu skaits pakāpeniski audzis kopš 2004. gada (kad dalībvalstu tiesību aktos iestrādāja Vispārējā ražojumu drošuma direktīvu, kas ir RAPEX juridiskais pamats). Šajā piektajā gadā paziņojumu skaits ir četrkāršojies — no 468 (2004. gadā) līdz 1866 (2008. gadā). 2008. gadā paziņojumu skaits palielinājās par 16 % salīdzinājumā ar 2007. gadu. RAPEX paziņojumu skaita palielinājumu var skaidrot ar to, ka valsts iestādes arvien lielāku uzmanību pievērš preču nekaitīgumam, uzņēmumi vēl labāk apzinās savus pienākumus, pastiprinājusies sadarbība ar ārpuskopienas valstīm un dalībvalstīs tiek veidoti sadarbības tīkli, kurus koordinē Eiropas Komisija.

Visas valstis izmanto RAPEX

Visas ES valstis piedalījās RAPEX sistēmā, atklājot jaunas bīstamas preces un ziņojot par tām, un nodrošinot turpmāku rīcību atkarā no saņemtās informācijas. Divpadsmit no tām ātrās ziņošanas sistēmā piedalījās aktīvāk un par bīstamām precēm ziņoja vairāk nekā 2007. gadā. Visvairāk paziņojumu iesniedza Vācija (205 paziņojumi), Spānija (163 paziņojumi), Slovākija (140 paziņojumi), Grieķija (132 paziņojumi) un Ungārija (129 paziņojumi). Minētās valstis kopā iesūtīja 50 % no visiem sistēmā iesūtītajiem paziņojumiem par bīstamām precēm.

Visvairāk ziņots par rotaļlietām, elektroprecēm un mehāniskajiem transportlīdzekļiem

No visiem paziņojumiem 2008. gadā par bīstamām precēm 53 % vien bija par rotaļlietām (498 paziņojumi), elektroprecēm (169 paziņojumi) un mehāniskajiem transportlīdzekļiem (160 paziņojumi). Minētais rezultāts atbilst RAPEX rezultātiem par 2007. gadu. Ceturtā preču kategorija, par kuru 2008. gadā RAPEX sistēmā visvairāk ziņots, ir tekstilizstrādājumi, ieskaitot apģērbu, (140 paziņojumi).

Vairāk ziņojumu par precēm no Ķīnas

Ātrās ziņošanas sistēmā 2008. gadā pavisam 909 paziņojumi bija par bīstamām precēm, kas izgatavotas Ķīnā. RAPEX nonākušo paziņojumu skaits par Ķīnas izcelsmes precēm ir palielinājies no 52 % 2007. gadā līdz 59 % 2008. gadā. Augošo tendenci izskaidro vairāki faktori, piemēram, palielinās preču imports no Ķīnas uz ES, valsts līmenī tiek pievērsta uzmanība noteikumu izpildes pasākumiem saistībā ar Ķīnas izcelsmes precēm un starp ES un Ķīnu ir izveidojusies auglīgāka sadarbība.

Ziņojumā norādīts, ka Ķīnas iestādes arvien biežāk pieņem stingrus pasākumus vietējā tirgū, pamatojoties uz ziņošanas sistēmā “RAPEX-CHINA” (izveidota 2006. gada septembrī) sniegto informāciju no RAPEX sistēmas. Kopš 2007. gada reizi ceturksnī Komisija tiek informēta par koriģējošiem pasākumiem, ko īstenojušas Ķīnas iestādes. Kopš izveidota lietotne, AQSIQ ir izmeklējusi 669 RAPEX paziņojumus. 352 gadījumos (53 %) izmeklēšanas beigās preventīvus vai stingrus noteikumus (piemēram, eksporta aizliegums/apturēšana, stingrāka Ķīnas ražotāju/eksportētāju kontrole) pieņēma vai nu AQSIQI, vai paši Ķīnas ražotāji/eksportētāji brīvprātīgi, bet 317 gadījumos (47 %) pasākumi netika pieņemti lielākoties tāpēc, ka ES nebija sniegusi pietiekami izsmeļošus datus par Ķīnas uzņēmumu.

Plašāku informāciju skatīt tīmekļa vietnē MEMO/09/167

un http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/index_en.htm.


Side Bar