Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/594

Briuselis, 2009 m. balandžio 20 d.

Vartotojų dėmesiui: 2008 m. RAPEX metinė ataskaita rodo, kad aptinkama vis daugiau pavojingų gaminių

Šiandien paskelbtoje Komisijos RAPEX (Bendrijos skubaus keitimosi informacija apie pavojingus ne maisto gaminius sistema) metinėje ataskaitoje teigiama, kad, palyginti su 2007 m., iš ES rinkos pašalintų pavojingų vartojimo prekių skaičius 2008 m. išaugo 16 %. Tai, kad pranešimų skaičius išaugo (2007 m. gauta 1605 pranešimų, o pernai – 1866) rodo, kad 2008 m. RAPEX sistemos pajėgumai vėl smarkiai padidėjo, nes Europos Komisija kartu su valstybėmis narėmis jai skyrė daug išteklių ir organizavo intensyvius mokymus. Be to, Europos bendrovės, priklausančios vartojimo prekių saugos erdvei, atsakingiau vykdo savo įsipareigojimus ir sparčiau susigrąžina iš rinkos nesaugius gaminius. 2008 m. dažniausiai gauta pranešimų apie žaislus ir vaikų priežiūros prekes (pvz., dviračius, kūdikių vaikštynes, vaikiškas loveles ir čiulptukus), elektros prietaisus ir variklines transporto priemones. Padaugėjo per RAPEX siunčiamų pranešimų apie Kinijos kilmės gaminius (nuo 52 % 2007 m. iki 59 % 2008 m.). Tai reikia aiškinti tuo, kad rinkos priežiūros institucijos pradėjo daugiau dėmesio skirti tų kategorijų gaminiams, apie kuriuos, kaip apie keliančius didesnę riziką, yra žinoma.

„Ši ataskaita labai aiškiai rodo, kad saugos srityje nederėtų taikstytis su esama padėtimi. Svarbiausias 2009 m. uždavinys – užtikrinti, kad finansinės krizės laikotarpiu nebūtų pamirštas gaminių saugos klausimas, kad bendrovės toliau vykdytų savo įsipareigojimus vartotojams ir kad valstybės narės skirtų pakankamai išteklių reikalavimų laikymuisi užtikrinti. Sauga nereiškia prabangos. Šioje ataskaitoje aiškiai įvardytos svarbios dabartinės problemos. Ji akivaizdžiai rodo, kad negali būti nė kalbos apie sąnaudų mažinimą ar kokybės kartelės nuleidimą saugos srityje. Priešingai, per ekonominį sunkmetį, kai vartotojų išlaidos labai priklauso nuo kainos, mus reikia labiau sutelkti savo pastangas ir išlikti itin budriems“, – sakė už vartotojų teisių apsaugą atsakinga Komisijos narė Meglena Kuneva

Vis daugėja pranešimų apie pavojingus gaminius

Nuo 2004 m. (valstybėms narėms perkėlus į nacionalinę teisę Bendros gaminių saugos direktyvą, kuri yra RAPEX teisinis pagrindas) palaipsniui didėjo bendras per RAPEX išplatintų pranešimų skaičius. Penktaisiais metais pranešimų skaičius išaugo keturgubai – nuo 468 pranešimų 2004 m. iki 1866 2008 m. Palyginti su 2007 m., 2008 m. pranešimų skaičius padidėjo 16 %. RAPEX pranešimų skaičiaus augimą lemia daug priežasčių: nacionalinės valdžios institucijos veiksmingiau užtikrina gaminių saugos nuostatų įgyvendinimą, verslo įmonės geriau suvokia savo įsipareigojimus, aktyviau bendradarbiaujama su trečiosiomis šalimis ir visose valstybėse narėse kuriami tinklai, kurių veiklą koordinuoja Europos Komisija.

Indėlis į RAPEX – iš visų šalių

Visos ES šalys dalyvauja RAPEX sistemoje: jos aptinka naujus pavojingus gaminius ir apie juos praneša, taip užtikrindamos, kad būtų imtasi tinkamų tolesnių veiksmų dėl gautos informacijos. Iš jų dvylika šalių pradėjo aktyviau dalyvauti sistemoje ir pateikė daugiau pranešimų apie pavojingus gaminius nei 2007 m. Daugiausia pranešimų gauta iš Vokietijos (205), Ispanijos (163), Slovakijos (140), Graikijos (132) ir Vengrijos (129). Šios šalys atsiuntė 50 % visų per šią sistemą gautų pranešimų apie didelį pavojų keliančius gaminius.

Pirmieji sąraše – žaislai, elektros prietaisai ir variklinės transporto priemonės

2008 m. vien tik apie žaislus (498 pranešimai), elektros prietaisus (169 pranešimai) ir variklines transporto priemones (160 pranešimų), kaip apie didelį pavojų keliančius gaminius, buvo atsiųsta 53 % visų pranešimų. Šie rezultatai atitinka 2007 m. RAPEX rezultatus. 2008 m. tekstilės gaminiai, įskaitant drabužius, užėmė ketvirtą vietą pagal per RAPEX apie juos gautų pranešimų skaičių (atsiųsta 140 pranešimų).

Padaugėjo pranešimų apie Kinijos kilmės gaminius

2008 m. iš viso per RAPEX sistemą buvo atsiųsta 909 pranešimai apie Kinijoje pagamintus gaminius, keliančius didelį pavojų. Per RAPEX atsiųstų pranešimų apie Kinijos kilmės gaminius dalis padidėjo nuo 52 % 2007 m. iki 59 % 2008 m. Šią didėjančią tendenciją reikėtų vertinti atsižvelgiant į įvairius veiksnius – didėjantį prekių iš Kinijos į ES importą, didesnį dėmesį reikalavimų laikymuisi užtikrinti skirtiems nacionalinio lygmens veiksmams dėl Kinijos kilmės gaminių, veiksmingesnį ES ir Kinijos bendradarbiavimą.

Ataskaita rodo, kad Kinijos valdžios institucijos vis dažniau savo rinkoje taiko ribojamąsias priemones, remdamosi RAPEX sistemos informacija, kuri teikiama per RAPEX-CHINA sistemą (įdiegta 2006 m. rugsėjo mėn.). Apie taisomąsias priemones Kinijos valdžios institucijos praneša Komisijai taikydamos nuo 2007 m. veikiančią kas ketvirtį teikiamų ataskaitų sistemą. Pradėjusi naudotis minėta sistema AQSIQ jau ištyrė 669 RAPEX pranešimus. 352 atvejais (53 % visų atvejų) atlikus tyrimą AQSIQ arba Kinijos gamintojas (eksportuotojas) savanoriškai ėmėsi prevencinių arba ribojamųjų priemonių (pvz., eksporto draudimas ar sustabdymas, griežtesnė Kinijos gamintojo (eksportuotojo) priežiūra).

Daugiau informacijos galima rasti MEMO/09/167

ir http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/index_en.htm


Side Bar