Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/594

Βρυξέλλες, 20 Απριλίου 2009

Καταναλωτές: η ετήσια έκθεση RAPEX για τα επικίνδυνα καταναλωτικά προϊόντα 2008 παρουσιάζει αύξηση των επικίνδυνων προϊόντων που εντοπίζονται

Ο αριθμός των επικίνδυνων καταναλωτικών προϊόντων που αποσύρθηκαν από την αγορά της ΕΕ αυξήθηκε κατά 16% το 2008 σε σχέση με το 2007, όπως αποκάλυψε σήμερα η ετήσια έκθεση της Επιτροπής για το κοινοτικό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τα επικίνδυνα μη εδώδιμα προϊόντα ("RAPEX"). Η αύξηση από 1.605 κοινοποιήσεις το 2007 σε 1.866 πέρυσι δείχνει ότι η ικανότητα του συστήματος RAPEX έχει αυξηθεί σημαντικά και το 2008 ύστερα από σημαντικές επενδύσεις σε πόρους και κατάρτιση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών. Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στον τομέα της ασφάλειας των καταναλωτικών προϊόντων αναλαμβάνουν πιο σοβαρά τις ευθύνες τους και ανακαλούν τα μη ασφαλή προϊόντα τους από την αγορά πιο γρήγορα. Τα παιχνίδια και τα προϊόντα παιδικής φροντίδας (όπως ποδήλατα, στράτες νηπίων, παιδικά κρεβάτια και πιπίλες), τα ηλεκτρικά προϊόντα και τα μηχανοκίνητα οχήματα ήταν τα προϊόντα για τα οποία έγιναν οι περισσότερες κοινοποιήσεις το 2008. Ο αριθμός των κοινοποιήσεων που εστάλησαν μέσω του RAPEX για τα προϊόντα κινεζικής προέλευσης σημείωσε αύξηση (από 52% το 2007 σε 59% το 2008). Αυτό πρέπει να θεωρηθεί ως συνέπεια της εστίασης των αρχών εποπτείας της αγοράς στις κατηγορίες των προϊόντων που ως γνωστόν παρουσιάζουν υψηλότερο κίνδυνο.

Η αρμόδια για ζητήματα καταναλωτών Επίτροπος κα Meglena Kuneva δήλωσε: «Η παρούσα έκθεση στέλνει ένα σαφές μήνυμα ότι δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού σε ζητήματα ασφάλειας. Η μεγαλύτερη πρόκληση για το 2009 είναι να βεβαιωθούμε ότι η ασφάλεια των προϊόντων δεν θα παραμεριστεί αυτή την περίοδο της οικονομικής κρίσης, ότι οι επιχειρήσεις θα συνεχίζουν να τηρούν τις υποχρεώσεις τους απέναντι στους καταναλωτές και ότι τα κράτη μέλη θα διαθέτουν επαρκείς πόρους για την επιβολή. Η ασφάλεια δεν είναι πολυτέλεια. Η παρούσα έκθεση ορίζει σαφώς τις σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε και στέλνει ένα σαφές μήνυμα ότι δεν υπάρχει περιθώριο για περικοπές δαπανών ή για επιφανειακή προσέγγιση σε ζητήματα ασφάλειας. Αντίθετα, σε περιόδους οικονομικής κρίσης, όταν η τιμή γίνεται ένας βασικός παράγοντας για τις δαπάνες των καταναλωτών, χρειάζεται να επιταχύνουμε τις προσπάθειές μας και να διατηρούμε ιδιαίτερα υψηλά τα επίπεδα επαγρύπνησης.»

Ο αριθμός των κοινοποιήσεων επικίνδυνων προϊόντων εξακολουθεί να αυξάνεται

Ο συνολικός αριθμός των κοινοποιήσεων που διαβιβάστηκαν μέσω του συστήματος RAPEX αυξάνεται βαθμιαία από το 2004 (όταν η οδηγία για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων, που αποτελεί τη νομική βάση για το RAPEX, μεταφέρθηκε στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών). Πέντε χρόνια μετά, ο αριθμός των κοινοποιήσεων έχει τετραπλασιαστεί από 468 (το 2004) σε 1.866 (το 2008). Το 2008, ο αριθμός των κοινοποιήσεων αυξήθηκε κατά 16% σε σχέση με το 2007. Η αύξηση των κοινοποιήσεων RAPEX μπορεί να αποδοθεί στην αποτελεσματικότερη επιβολή των κανόνων για την ασφάλεια των προϊόντων από τις εθνικές αρχές, στη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων όσον αφορά τις υποχρεώσεις τους, στην ενισχυμένη συνεργασία με τις τρίτες χώρες και στις ενέργειες για τη δημιουργία δικτύου μεταξύ των κρατών μελών με συντονίστρια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Όλες οι χώρες συμβάλλουν στο RAPEX

Όλες οι χώρες της ΕΕ συμμετέχουν στο σύστημα RAPEX εντοπίζοντας και κοινοποιώντας νέα επικίνδυνα προϊόντα και εξασφαλίζοντας κατάλληλες ενέργειες για να δοθεί συνέχεια στις πληροφορίες που λαμβάνουν. Δώδεκα από αυτές ενέτειναν περαιτέρω τις δραστηριότητές τους στο σύστημα και κοινοποίησαν περισσότερα επικίνδυνα προϊόντα σε σχέση με το 2007. Οι χώρες που προβαίνουν στις περισσότερες κοινοποιήσεις ήταν η Γερμανία (205 κοινοποιήσεις), η Ισπανία (163 κοινοποιήσεις), η Σλοβακία (140 κοινοποιήσεις), η Ελλάδα (132 κοινοποιήσεις) και η Ουγγαρία (129 κοινοποιήσεις). Οι κοινοποιήσεις που έστειλαν οι χώρες αυτές αντιστοιχούν στο 50% όλων των κοινοποιήσεων που εστάλησαν μέσω του συστήματος για προϊόντα που παρουσιάζουν σοβαρό κίνδυνο.

Παιχνίδια, ηλεκτρικές συσκευές και μηχανοκίνητα οχήματα βρίσκονται στις πρώτες θέσεις του καταλόγου

Τα παιχνίδια (498 κοινοποιήσεις), οι ηλεκτρικές συσκευές (169 κοινοποιήσεις) και τα μηχανοκίνητα οχήματα (160 κοινοποιήσεις) αντιστοιχούν στο 53% όλων των κοινοποιήσεων για προϊόντα που παρουσιάζουν σοβαρό κίνδυνο το 2008. Αυτά τα αποτελέσματα συμφωνούν με τα αποτελέσματα του RAPEX το 2007. Τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα περιλαμβανομένης της ένδυσης (140 κοινοποιήσεις) έγιναν το 2008 η τέταρτη κατηγορία προϊόντων με τις περισσότερες κοινοποιήσεις μέσω του RAPEX.

Αύξηση του αριθμού των κοινοποιήσεων για προϊόντα κινεζικής προέλευσης

Συνολικά, εστάλησαν 909 κοινοποιήσεις για προϊόντα που παρουσιάζουν σοβαρό κίνδυνο μέσω του RAPEX το 2008 που αφορούσαν προϊόντα τα οποία κατασκευάστηκαν στην Κίνα. Ο αριθμός των προϊόντων κινεζικής προέλευσης που κοινοποιήθηκαν μέσω του RAPEX αυξήθηκε το 2008 στο 59% από το 52% το 2007. Η αυξανόμενη τάση πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο ενός αριθμού παραγόντων, όπως: αύξηση των εισαγωγών εμπορευμάτων στην ΕΕ από την Κίνα, εστίαση των ενεργειών επιβολής που αποφασίζονται σε εθνικό επίπεδο σε προϊόντα κινεζικής προέλευσης, αποτελεσματικότερη συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι κινεζικές αρχές εκδίδουν όλο και περισσότερα περιοριστικά μέτρα στην αγορά τους, με βάση τις πληροφορίες RAPEX που παρέχονται μέσω της εφαρμογής «RAPEX-ΚΙΝΑ» (που δημιουργήθηκε το Σεπτέμβριο του 2006). Τα διορθωτικά μέτρα που λαμβάνονται από τις κινεζικές αρχές κοινοποιούνται στην Επιτροπή βάσει ενός συστήματος υποβολής εκθέσεων ανά τρίμηνο το οποίο ξεκίνησε το 2007. Από τη δημιουργία αυτής της εφαρμογής, η AQSIQ έχει ερευνήσει 669 κοινοποιήσεις RAPEX. Σε 352 περιπτώσεις (53%) οι έρευνες κατέληξαν σε προληπτικά ή περιοριστικά μέτρα (π.χ. απαγόρευση/διακοπή εξαγωγών, ενίσχυση της εποπτείας του κινέζου κατασκευαστή/εξαγωγέα) που εγκρίθηκαν είτε μέσω της AQSIQ είτε εθελοντικά από τον κινέζο κατασκευαστή/εξαγωγέα.

Για περισσότερες πληροφορίες, πρβλ.: MEMO/09/167

και http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/index_en.htm


Side Bar