Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/594

Bruxelles, den 20. april 2009

Forbrugere: Årsberetningen for 2008 om Rapex viser, at der bliver fundet flere farlige produkter

Antallet af farlige forbrugerprodukter, der trækkes tilbage fra EU-markedet, steg med 16 % fra 2007 til 2008, fremgår det af Kommissionens årsberetning om Rapex – EU's hurtige varslingssystem for farlige forbrugerprodukter (ikke fødevarer) – der offentliggøres i dag. Denne stigning fra 1 605 meddelelser i 2007 til 1 866 meddelelser sidste år viser, at Rapex-systemets kapacitet igen i 2008 er blevet væsentligt forøget, efter at Europa-Kommissionen og medlemsstaterne har investeret betragteligt i ressourcer og uddannelse. EU-virksomheder, der fremstiller forbrugerprodukter, tager også deres ansvar mere alvorligt og tilbagekalder hurtigere usikre varer fra markedet. De fleste meddelelser i 2008 handlede om legetøj og børneartikler (cykler, gåstole til børn, vugger og sutter), elartikler og motorkøretøjer. Antallet af meddelelser, der blev sendt via Rapex og vedrørte artikler fra Kina, steg fra 52 % i 2007 til 59 % i 2008. Det skal ses som en konsekvens af markedsovervågningsmyndighedernes skærpede tilsyn med varekategorier, der vides at frembyde en stor risiko.

Meglena Kuneva, EU-kommissær for forbrugerspørgsmål, udtalte: "Denne beretning sender et klart budskab om, at der ikke er plads til efterladenhed, når det gælder sikkerhed. Den største udfordring i 2009 bliver at sørge for, at produktsikkerheden ikke tilsidesættes i disse finanskrisetider, at erhvervslivet fortsat lever op til sine forpligtelser over for forbrugerne, og at medlemsstaterne afsætter tilstrækkelige ressourcer til håndhævelse. Sikkerhed er ikke en luksus. Det er i beretningen nøje beskrevet, hvilke udfordringer vi står over for, og der sendes et klart signal om, at der ikke må spares eller skydes genveje, når det gælder sikkerhed. Tværtimod er vi nødt til at forstærke vores indsats og være særligt agtpågivende i økonomiske krisetider, hvor prisen er en meget bestemmende faktor i forbrugsmønstret."

Stadig flere farlige produkter anmeldes

Det samlede antal meddelelser, der udsendes via Rapex-systemet, er steget støt siden 2004 (hvor produktsikkerhedsdirektivet, der er retsgrundlaget for Rapex, blev gennemført i medlemsstaternes nationale lovgivning). I det femte år var antallet af meddelelser firedoblet fra 468 (i 2004) til 1866 (i 2008). I 2008 steg antallet af meddelelser med 16 % i forhold til 2007. Stigningen i Rapex-meddelelser kan tilskrives de nationale myndigheders mere effektive håndhævelse af produktsikkerheden, virksomhedernes bedre kendskab til deres forpligtelser, det øgede samarbejde med tredjelande og dannelsen af netværker på tværs af landegrænserne koordineret af Kommissionen.

Alle lande bidrager til Rapex

Alle EU-lande deltog i 2008 i Rapex-systemet ved at påvise og give meddelelse om nye farlige produkter og sørge for passende opfølgning på de modtagne oplysninger. Tolv lande øgede deres deltagelse i systemet og gav meddelelse om flere farlige produkter end i 2007. De lande, der indsendte flest meddelelser, var Tyskland (205 meddelelser), Spanien (163 meddelelser), Slovakiet (140 meddelelser), Grækenland (132 meddelelser) og Ungarn (129 meddelelser). Meddelelserne fra disse lande udgjorde 50 % af alle meddelelser til Rapex-systemet om produkter, der frembyder en alvorlig risiko.

Legetøj, elartikler og motorkøretøjer er top tre

I 2008 tegnede legetøj (498 meddelelser), elartikler (169 meddelelser) og motorkøretøjer (160 meddelelser) sig alene for 53 % af alle meddelelser om produkter, der frembød en alvorlig risiko. Disse tal ligger på linje med Rapex-resultaterne fra 2007. Tekstilvarer inklusive beklædning (140 meddelelser) kom i 2008 ind på fjerdepladsen blandt de produktkategorier, der blev anmeldt via Rapex-systemet.

Stigning i antallet af meddelelser om produkter fra Kina

I alt 909 meddelelser om produkter, der frembyder en alvorlig risiko, og som blev sendt via Rapex-systemet i 2008, vedrørte produkter fremstillet i Kina. Antallet af produkter med oprindelse i Kina, som der blev indsendt meddelelse om via Rapex, steg fra 52 % i 2007 til 59 % i 2008. Denne stigende tendens bør ses i sammenhæng med en række faktorer som f.eks. den stigende import til EU fra Kina, skærpede håndhævelsesforanstaltninger truffet i medlemsstaterne vedrørende kinesiske produkter samt et mere effektivt samarbejde mellem EU og Kina.

Det fremgår af beretningen, at de kinesiske myndigheder i stigende omfang træffer restriktive foranstaltninger på deres marked på grundlag af oplysninger fra ordningen "RAPEX-CHINA" (der blev indført i september 2006). De korrigerende foranstaltninger, der træffes af de kinesiske myndigheder, meddeles Kommissionen på grundlag af et system for kvartalsvis indberetning, der blev indført i 2007. Efter indførelsen af den nye ordning har AQSIQ undersøgt 669 Rapex-meddelelser. I 352 sager (53 %) mundede undersøgelsen ud i, at enten AQSIQ eller den kinesiske producent/eksportør frivilligt traf forebyggende eller restriktive foranstaltninger (f.eks. eksportforbud/eksportstop og skærpet overvågning af den kinesiske producent/eksportør).

Yderligere oplysninger i MEMO/09/167

og på web-adressen http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/index_en.htm


Side Bar