Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE CS

IP/09/582

Bruksela, dnia 14 kwietnia 2009 r.

Dyrektywa dotycząca bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej: Komisja wszczyna przed Trybunałem Sprawiedliwości postępowanie przeciwko Republice Czeskiej i Polsce

Komisja podjęła dzisiaj decyzję o wszczęciu przed Trybunałem Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich postępowania przeciwko Republice Czeskiej i Polsce, ponieważ uważa, że te państwa członkowskie wdrożyły wspomnianą dyrektywę jedynie częściowo. Zdaniem Komisji zagwarantowanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej jest podstawowym warunkiem prawidłowego funkcjonowania wewnętrznego rynku energii w Unii Europejskiej.

W listopadzie 2008 r. Komisja wydała uzasadnioną opinię do kilku państw członkowskich, ponieważ nie zgłosiły one przepisów wdrażających dyrektywę 2005/89/WE dotyczącą działań na rzecz zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i inwestycji infrastrukturalnych[1].

Republika Czeska przygotowuje nowy akt prawny transponujący dyrektywę do prawa krajowego, który musi zostać przyjęty przez Senat Republiki Czeskiej. Komisja zbada ten akt prawny zaraz po jego przyjęciu. Jeśli informacje okażą się kompletne, Komisja podejmie odpowiednie działania.


[1] Dyrektywa 2005/89/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. dotycząca działań na rzecz zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i inwestycji infrastrukturalnych, Dz.U. L 33 z 4.2.2006.


Side Bar