Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE PL

IP/09/582

V Bruselu dne 14. dubna 2009

Směrnice o zabezpečení dodávek elektřiny: Komise podala proti České republice a Polsku žalobu u Evropského soudního dvora

Komise se dnes rozhodla podat proti České republice a Polsku žalobu u Evropského soudního dvora, neboť má za to, že tyto členské státy provedly uvedenou směrnici pouze částečně. Komise se domnívá, že zajištění vysoké úrovně zabezpečení dodávek elektřiny je hlavním cílem úspěšného fungování evropského vnitřního trhu s energií.

V listopadu 2008 vydala Komise několika členským státům odůvodněné stanovisko, neboť nesdělily prováděcí ustanovení ke směrnici 2005/89/ES o opatřeních pro zabezpečení dodávek elektřiny a investic do infrastruktury[1].

Česká republika v současnosti připravuje nový právní předpis, kterým se uvedená směrnice provádí a který má schválit Senát České republiky. Komise právní předpis přezkoumá ihned po jeho přijetí. Ukáže-li se, že sdělené informace jsou úplné, přijme Komise vhodná opatření.


[1] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/89/ES ze dne 18. ledna 2006 o opatřeních pro zabezpečení dodávek elektřiny a investic do infrastruktury, Úř. věst. L 33 ze dne 4. února 2006.


Side Bar