Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/57

Brüssel, 15. jaanuar 2009

Piimaturg: komisjon võtab piimasektori toetamiseks lisameetmeid

Seoses piima ja piimatoodete hindade järsu langusega lubas põllumajanduse ja maaelu arengu volinik Mariann Fischer Boel võtta turu toetamiseks uusi meetmeid. Järgmisel nädalal taaskehtestab komisjon eksporditoetuse maksmise võile, juustule ning piima- ja lõssipulbrile. Komisjon on otsustanud, et vajaduse korral ostetakse tavapakkumuste alusel kokku suuremas koguses võid ja lõssipulbrit, kui märtsis algavaks sekkumisostuks esialgu ette nähtud. Novembris taaskehtestas komisjon või eraladustamise võimaluse, mida kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2009 ja mis hõlmab ka detsembris toodetud võid. Seega rakendati eraladustamist tavapärasest varem.

„Piimahindade oluline langus viimastel kuudel tuli paljudele üllatusena,” märkis volinik Fischer Boel. „Eri liikmesriike külastades olen vestelnud arvukate tootjatega ja nende mure on silmanähtav. Nüüd on Euroopa Liidul aeg neile appi minna. Ühise põllumajanduspoliitika läbivaatamise raames võetud meetmed peaksid piimasektori arengut oluliselt kiirendama, kuid midagi tuleks ette võtta juba praegu, sest läbivaatamise tulemusi kohaldatakse alles alates järgmisest hooajast. Ma olen täiesti kindel, et kõnealused meetmed aitavad oluliselt kaasa piimaturu stabiliseerumisele.”

Pärast piimahindade enneolematut tõusu 2007. aastal ja 2008. aasta alguses on olukord piimaturul praeguseks täielikult muutunud. Piima üha suurenev pakkumine maailmaturul ja nõudluse vähenemine siseturul on langetanud piimatoodete hinnad praktiliselt sekkumistasemeni või isegi allapoole. Loomulikult on sama suunda järginud ka tootjatele piima eest makstav hind, mis on juba oluliselt langenud ja langeb tulevikus tõenäoliselt veelgi.

Sekkumise raames jätkatakse alates 1. märtsist või ja lõssipulbri kokkuostmist (müügikõlblik on ka veebruari toodang), mis kestab augusti lõpuni. Esimesed 30 000 tonni võid ja 109 000 tonni lõssipulbrit ostetakse eelnevalt kindlaks määratud hinnaga (sekkumishind). Prognooside kohaselt ammendatakse nimetatud kogused võrdlemisi kiiresti ning seega tuleb turgu toetada veelgi suuremate kokkuostukogustega. Ühise põllumajanduspoliitika läbivaatamise raames otsustati, et kokkuostukoguseid võib suurendada, kui toodete eest makstakse iga kahe nädala tagant korraldatavate pakkumuste käigus kindlaks määratud hind. 30 000-tonnise või- ja 109 000-tonnise lõssipulbrikoguse ületamise puhuks on volinik Fischer Boel palunud komisjoni talitustel korralduskomitee jaoks ette valmistada kokkuostukoguste suurendamise otsus, et vältida sekkumise peatamist käesoleval hinnalangusperioodil.

Praegu on õige aeg ka eksporditoetuste taaskehtestamiseks. Maailmaturul pikka aega kõrgel püsinud hinnad sundisid ELi peatama eksporditoetused alates 2007. aasta juunist. Nüüd, mil maailmaturu hinnad on langenud ELi sekkumis- ja turuhindadest allapoole, ei ole ELi eksportijad enam konkurentsivõimelised. Olukorra muudavad veelgi keerulisemaks ELi eksportijaid tabanud finants- ja/või krediidikriisiga seotud probleemid. Eksporditoetusi ei kohaldata mitte ainult või ja lõssipulbri, vaid ka kõigi varem abikõlblikuks peetud piimatoodete, eelkõige täispiimapulbri ja juustu suhtes. Või ja lõssipulbri eksporditoetuste suurus määratakse kindlaks järgmisel nädalal arutamisele tulevate uute pakkumuste põhjal. Süsteemi tõhustamiseks hakatakse pakkumusi läbi viima ühe korra asemel kaks korda kuus.

Nagu varemgi, taotletakse eksporditoetuste rakendamist kooskõlas WTO kokkulepetest tulenevate õiguste ja kohustustega. Eksporditoetuse konkreetne suurus sõltub ostjate poolt ELile tehtavatest pakkumistest, mida hinnatakse tavapäraste objektiivsete kriteeriumide kohaselt, et tagada toetuste andmine üksnes vastavalt vajadustele.

Kõnealuste meetmete võtmisega tahab komisjon saata piimatootjatele ja piimatööstusele selge sõnumi selle kohta, et komisjon on valmis rakendama täies ulatuses kõiki olemasolevaid vahendeid tootjate sissetulekute ja ELi turu kaitseks.


Side Bar