Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/57

Βρυξέλλες, 15 Ιανουαρίου 2009

Αγορά γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων: η Επιτροπή προτείνει συμπληρωματικά μέτρα για τη στήριξη του τομέα γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων

Μετά την πρόσφατη πτώση των τιμών του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, η κα Mariann Fischer Boel, Επίτροπος αρμόδια σε θέματα γεωργίας και αγροτικής ανάπτυξης, δεσμεύτηκε σήμερα να λάβει νέα μέτρα για τη στήριξη της αγοράς. Την επόμενη εβδομάδα, η Επιτροπή θα επαναφέρει τις επιστροφές κατά την εξαγωγή για το βούτυρο, το τυρί, το πλήρες και το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη. Όταν θα αρχίσει η αγορά στην παρέμβαση για το βούτυρο, το τυρί, το πλήρες και το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη τον Μάρτιο, η Επιτροπή αναλαμβάνει, εφόσον είναι αναγκαίο, να αγοράσει μεγαλύτερη από την προκαθορισμένη ποσότητα μέσω τακτικών διαγωνισμών. Τον Νοέμβριο, η Επιτροπή εισήγαγε εκ νέου την ιδιωτική αποθεματοποίηση για το βούτυρο, περιλαμβανομένου του βουτύρου που έχει παραχθεί τον Δεκέμβριο, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2009. Επομένως, η ιδιωτική αποθεματοποίηση αρχίζει νωρίτερα απ’ ότι συνήθως.

«Η θεαματική πτώση των τιμών γάλακτος κατά τους τελευταίους μήνες ήταν αναπάντεχη» δήλωσε η κα Mariann Fischer Boel, Επίτροπος αρμόδια σε θέματα γεωργίας και αγροτικής ανάπτυξης. «Κατά τη διάρκεια των ταξιδιών μου στα διάφορα κράτη μέλη, μίλησα με πολλούς παραγωγούς και είναι προφανής η ανησυχία τους. Ήρθε η ώρα να τους βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα μέτρα που έχουν εισαχθεί στο πλαίσιο του διαγνωστικού ελέγχου θα προσδώσουν στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων σημαντική ώθηση, ωστόσο πρέπει να κάνουμε κάτι τώρα διότι ο διαγνωστικός έλεγχος δεν θα αρχίσει να εφαρμόζεται πριν από την επόμενη περίοδο. Πιστεύω πραγματικά ότι τα μέτρα που προτείνω σήμερα θα συμβάλουν σημαντικά στη σταθεροποίηση της αγοράς γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων».

Μετά την άνευ προηγουμένου αύξηση των τιμών γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων το 2007 και στις αρχές του 2008, η κατάσταση στην αγορά των προϊόντων αυτών έχει τώρα αντιστραφεί πλήρως. Λόγω των αυξημένων αποθεμάτων στην παγκόσμια αγορά και της μείωσης της ζήτησης στην εσωτερική αγορά, οι τιμές της αγοράς για τα γαλακτοκομικά προϊόντα μειώθηκαν και έφθασαν στα επίπεδα των τιμών παρέμβασης ή και κάτω από αυτά. Προφανώς, η τιμή που καταβάλλεται στους παραγωγούς γάλακτος έχει την ίδια εξέλιξη και η σημαντική πτώση των τιμών που έχει καταγραφεί ήδη πιθανότατα θα συνεχιστεί.

Όσον αφορά την παρέμβαση, η αγορά βουτύρου και αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη θα αρχίσει εκ νέου την 1η Μαρτίου (η παραγωγή του Φεβρουάριου θα είναι επιλέξιμη) και θα παραμείνει διαθέσιμη έως το τέλος Αυγούστου. Οι πρώτοι 30.000 τόνοι βουτύρου και 109.000 τόνοι αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη θα αγοραστούν σε προκαθορισμένη τιμή (τιμή παρέμβασης). Αναμένεται ότι η εν λόγω ποσότητα βουτύρου θα απορροφηθεί σχετικά γρήγορα και, συνεπώς, θα είναι αναγκαία η στήριξη της αγοράς πέρα από το όριο αυτό. Όπως αποφασίστηκε στο πλαίσιο του διαγνωστικού έλεγχου, θα γίνουν δεκτές συμπληρωματικές ποσότητες σε τιμές που θα καθοριστούν μέσω δεκαπενθήμερων προσφορών. Η Επίτροπος κα Fischer Boel ζήτησε από τις υπηρεσίες της να προετοιμάσουν απόφαση που θα υποβληθεί στην επιτροπή διαχείρισης και θα προβλέπει τη δυνατότητα αυτή, ώστε σε περίπτωση επίτευξης του ορίου των 30.000 τόνων βουτύρου ή των 109.000 τόνων αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη να αποφευχθεί τυχόν αναστολή της παρέμβασης κατά την περίοδο αυτή της πτώσης των τιμών.

Όσον αφορά τις επιστροφές κατά την εξαγωγή, ήρθε η ώρα να ενεργοποιηθεί εκ νέου το μέσο αυτό. Η εκτεταμένη περίοδος υψηλών τιμών στην παγκόσμια αγορά μας οδήγησε στην αναστολή των επιστροφών κατά την εξαγωγή από τον Ιούνιο του 2007. Καθώς όμως οι τιμές στην παγκόσμια αγορά βρίσκονται τώρα κάτω από τις τιμές της κοινοτικής παρέμβασης και της ευρωπαϊκής αγοράς, οι εξαγωγείς μας δεν είναι πλέον ανταγωνιστικοί. Η κατάσταση αυτή επιδεινώνεται από τις υφιστάμενες ήδη δυσκολίες για τους εξαγωγείς μας ως αποτέλεσμα της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή θα ενεργοποιηθούν όχι μόνο για το βούτυρο και το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη αλλά και για όλα τα άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα τα οποία ήταν επιλέξιμα κατά το παρελθόν, κυρίως το πλήρες γάλα σε σκόνη και τα τυριά. Οι επιστροφές για το βούτυρο και το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη καθορίζονται με διαγωνισμό και ο νέος γύρος προσφορών θα αποφασιστεί την επόμενη εβδομάδα. Η συχνότητα των διαγωνισμών θα αυξηθεί από μια σε δύο φορές ανά μήνα προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα του συστήματος.

Όπως και στο παρελθόν, η εφαρμογή των επιστροφών κατά την εξαγωγή θα είναι σύμφωνη με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας στο πλαίσιο του ΠΟΕ. Όσον αφορά το ειδικό επίπεδο των επιστροφών, αυτό θα εξαρτηθεί από τις προσφορές που θα λάβουμε από το εμπόριο και θα υπολογιστεί σύμφωνα με τα συνήθη αντικειμενικά κριτήρια ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι επιστροφές χορηγούνται μόνο στο βαθμό που είναι αναγκαίες.

Με τα μέτρα αυτά, η Επιτροπή σκοπεύει να απευθύνει σαφές μήνυμα στους παραγωγούς γάλακτος και στη βιομηχανία γαλακτοκομικών προϊόντων ότι η Επιτροπή είναι έτοιμη να αξιοποιήσει πλήρως όλα τα διαθέσιμα μέσα για τη στήριξη της αγοράς και του εισοδήματος των παραγωγών.


Side Bar