Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/571

Bryssel den 14 april 2009

Medborgarnas integritet måste prioriteras i den digitala tidsåldern, säger EU-kommissionären Viviane Reding

I ett videomeddelande som lades upp på Viviane Redings webbplats i morse säger EU-kommissionären för informationssamhälle och media att européerna måste få bestämma hur deras personuppgifter används. Hon sa även att kommissionen kommer att vidta åtgärder i de fall där medlemsstaterna misslyckats med att bevara säkerheten vid användning av nya tekniker som beteendemarknadsföring, radiofrekvensidentifiering med "smarta chips" eller sociala nätverk på Internet.

"Européerna måste själva få bestämma hur personuppgifterna ska användas", säger Viviane Reding, som är kommissionär med ansvar för informationssamhälle och medier, i samband med att hon tillkännagav flera områden inom vilka kommissionen redan nu är beredda att agera för att bevara den här rättigheten när tekniken gör det enklare att både använda och missbruka personuppgifter. Hon varnar för att EU kan komma att vidta åtgärder i de fall där medlemsstater inte tillämpar de EU-bestämmelser som ska skydda integriteten och som kräver att personen själv ger sitt medgivande innan hans eller hennes uppgifter används.

"De europeiska integritetsbestämmelserna är solklara: Personuppgifter får enbart användas med den berörda personens medgivande. Vi kan inte bortse från den här grundprincipen och låta alla våra informationsutbyten övervakas, granskas och lagras i utbyte mot "relevantare" marknadsföring! Jag drar mig inte för att vidta åtgärder om ett EU-land inte följer reglerna", säger kommissionären Reding i sitt videomeddelande.

Viviane Reding varnade även för att radiofrekvensidentifiering (RFID), dvs. "smarta chips" som finns i produkter som skickar radiosignaler, bara kan uppfylla sin ekonomiska potential "om de används av konsumenten och inte på dennes bekostnad. Ingen europé bör ha ett chip bland sina tillhörigheter utan att informeras om exakt vad det innebär, samt även ges möjlighet att ta bort eller stänga av det när de vill."

Kommissionären uppmanade också företag som arbetar med sociala nätverk att stärka skyddet av personuppgifter på Internet: "I mina ögon ska integriteten vara högprioriterad för sociala nätverksföretag och deras användare. Det är min fasta övertygelse att profilerna för minderåriga måste vara privata per automatik och inte kunna nås av sökmotorer på Internet. Europeiska kommissionen har redan uppmanat webbplatser för sociala nätverk att genom självreglering hantera minderårigas profiler extra varsamt. Jag är redo att följa upp detta med nya regler om jag blir tvungen."

Bakgrund

EU-direktivet om integritet och elektronisk kommunikation gör gällande att medlemsstaterna måste kunna säkerställa kommunikationssekretessen genom att förbjuda otillåtna ingrepp och övervakning om inte användarna själva har gett sitt medgivande (artikel 5.1 i direktiv 2002/58/EG). I EU:s direktiv om uppgiftsskydd anges att en person själv måste ge sitt medgivande och informeras innan dennes personuppgifter används (artikel 2 h direktiv 95/46/EG).

I februari förhandlade kommissionen fram en överenskommelse mellan 17 stora företag inom sociala nätverk för att förbättra integritetsmöjligheterna, särskilt för minderåriga, på webbplatser för sociala nätverk (IP/09/232). Genom den här överenskommelsen erkände företagen sina skyldigheter att garantera barnens säkerhet och de åtog sig att möjliggöra och stötta användare att använda ett säkrare tillvägagångssätt i hanteringen av personuppgifter och integritet. Under senare delen av månaden ska de informera kommissionen om deras säkerhetsarbete och hur de kommer att tillämpa principerna i överenskommelsen.

Kommissionär Redings videomeddelande finns på:

http://ec.europa.eu/commission_barroso/reding/video/index_en.htm


Side Bar