Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/571

V Bruseli 14. apríla 2009

Viviane Redingová, komisárka EÚ: Ochrana súkromia občanov sa musí stať v digitálnom veku prioritou

Vo videopríhovore uverejnenom dnes ráno na jej webovej stránke Viviane Redingová, komisárka Európskej únie pre informačnú spoločnosť a médiá, povedala, že Európania musia mať právo kontrolovať, ako sa používajú ich osobné informácie a že Komisia urobí opatrenia vždy, keď členský štát EÚ nezabezpečí, aby tieto nové technológie, ako napríklad reklama na základe ľudského správania, inteligentné čipy na báze RFID, alebo online sociálne siete rešpektovali toto právo.

Európania musia mať právo kontrolovať, ako sa používajú ich osobné informácie,“ uviedla Viviane Redingová, komisárka EÚ pre informačnú spoločnosť a médiá a oznámila niekoľko oblastí, v ktorých je Komisia pripravená konať, aby toto právo zachovala, keďže pomocou technologických trendov je ľahšie osobné informácie používať a zneužívať. Varovala, že EÚ zakročí v prípade, že členské štáty neimplementujú pravidlá EÚ týkajúce sa zabezpečenia ochrany súkromia a požiadavky predchádzajúceho súhlasu dotknutej osoby so spracovaním jej osobných údajov.

„Európske pravidlá ochrany súkromia sú jasné: osobné informácie sa môžu používať iba po predchádzajúcom súhlase dotknutej osoby. Nesmieme sa vzdať tejto základnej zásady a nechať monitorovať, skúmať a zaznamenávať všetky naše informácie výmenou za prísľub „relevantnejšej“ reklamy! Rozhodne zakročím vtedy, keď si členská krajina EÚ nesplní túto povinnosť,“ uviedla komisárka Redingová vo svojom videopríhovore.

Viviane Redingová takisto varovala, že rádiofrekvenčná identifikácia (RFID), teda inteligentné čipy zabudované do výrobkov vysielajúce rádiové signály, by naplnili svoj ekonomický potenciál iba vtedy, „keby ich používali zákazníci, a nie keby sa používali na zákazníkoch. Žiadny Európan by nemal pri sebe nosiť čip bez toho, aby presne vedel, na čo sa používa, a aby mal možnosť ho kedykoľvek odstrániť alebo vypnúť.“

Komisárka takisto vyzýva spoločnosti prevádzkujúce sociálne siete, aby posilnili online ochranu súkromia: „Podľa môjho názoru musí byť súkromie vysokou prioritou pre poskytovateľov sociálnych sietí a ich používateľov. Som presvedčená, že prinajmenšom profily maloletých osôb musia byť prednastavené ako súkromné a nedostupné pre internetové vyhľadávacie programy. Európska komisia už stránky so sociálnymi sieťami vyzvala, aby prostredníctvom samoregulácie opatrne nakladali s profilmi maloletých osôb. Ak to bude nutné, som pripravená v tom pokračovať aj prostredníctvom nových pravidiel.“

Kontext

V smernici EÚ o súkromí a elektronických komunikáciách sa od členských štátov EÚ vyžaduje, aby na základe zákazu nezákonného narušovania a dohľadu bez súhlasu dotknutých osôb zabezpečili dôvernosť komunikácií (článok 5 ods. 1 smernice 2002/58/ES). V smernici EÚ o ochrane údajov sa bližšie uvádza, že osoba musí slobodne súhlasiť a byť informovaná pred tým, ako sa spracujú jej osobné informácie (článok 2 písm. h) smernice 95/46/ES).

Vo februári tohto roku Komisia sprostredkovala dohodu medzi 17 najväčšími spoločnosťami prevádzkujúcimi sociálne siete týkajúcu sa zvýšenia súkromia, a to najmä maloletých osôb, pokiaľ ide o webové stránky sociálnych sietí (IP/09/232). V tejto dohode spoločnosti uznávajú svoju zodpovednosť za bezpečnosť detí a zaviazali sa k tomu, že používateľom umožnia a budú ich vyzývať, aby bezpečným spôsobom pristupovali k osobným informáciám a súkromiu. Koncom tohto mesiaca tieto spoločnosti budú informovať Komisiu o svojich jednotlivých bezpečnostných politikách a o praktickej realizácii zásad podľa dohody.

Videopríhovor komisárky Redingovej je k dispozícii na:

http://ec.europa.eu/commission_barroso/reding/video/index_en.htm


Side Bar