Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/571

Briselē, 2009. gada 14. aprīlī

Digitālajā laikmetā par prioritāti jākļūst iedzīvotāju privātās dzīves aizsardzībai, saka ES komisāre Viviāna Redinga

Savā tīmekļa vietnē šorīt publicētajā videovēstījumā Eiropas informācijas sabiedrības un plašsaziņas līdzekļu komisāre Viviāna Redinga saka, ka Eiropas iedzīvotājiem ir jābūt tiesībām kontrolēt, kā tiek izmantoti viņu personas dati, norādot, ka Komisija iejauksies, ja kāda no ES dalībvalstīm nespēs to nodrošināt saistībā ar jauno tehnoloģiju, proti, paradumorientētas reklāmas, radiofrekvenču identifikācijas „viedo mikroshēmu” vai tiešsaistes sociālo tīklu, izmantošanu.

Eiropas iedzīvotājiem ir jābūt tiesībām kontrolēt, kā tiek izmantoti viņu personas dati,” sacīja Eiropas informācijas sabiedrības un plašsaziņas līdzekļu komisāre Viviāna Redinga, paziņojot par vairākām jomām, kurās Komisija ir gatava rīkoties, lai šīs tiesības saglabātu, jo tehnoloģiju attīstība atvieglo personas datu izmantošanu un ļaunprātīgu izmantošanu. Komisāre brīdināja, ka ES rīkosies, ja dalībvalstis nespēs īstenot ES noteikumus par privātuma nodrošināšanu un par to, ka personas datus drīkst apstrādāt tikai tad, ja attiecīgā persona tam piekritusi.

„Eiropas noteikumi par privātumu ir nepārprotami: personas datus var izmantot tikai ar personas iepriekšēju piekrišanu. Mēs nevaram atteikties no šā pamatprincipa un pieļaut, ka visas mūsu darbības tiek novērotas, izsekotas un saglabātas, pretim solot „atbilstīgāku” reklāmu! Es nevairīšos no rīcības, ja kāda ES dalībvalsts nespēs izpildīt šo pienākumu,” savā videovēstījumā saka komisāre Redinga.

Viviāna Redinga brīdināja arī, ka ekonomikas potenciālu, kas piemīt radiofrekvenču identifikācijas (RFID) sistēmai, proti, izstrādājumos integrētām viedajām mikroshēmām, kas paredzētas radiosignālu pārraidei, varēs realizēt tikai tad, „ja tās izmantos patērētājs, nevis tās izmantos pret patērētāju. Nevienam Eiropas iedzīvotājam tam piederošās lietās nedrīkst būt iestrādāta šāda mikroshēma, ja viņam nav sniegta precīza informācija par to, kādā nolūkā to izmanto, turklāt viņam jābūt iespējai jebkurā laikā to noņemt vai izslēgt.”

Komisāre arī aicināja sociālo tīklu uzņēmumus pastiprināt privātās dzīves aizsardzību tiešsaistē. „Uzskatu, ka sociālo tīklu nodrošinātāju un šādu tīklu izmantotāju svarīgai prioritātei jābūt privātās dzīves aizsardzībai. Esmu pilnīgi pārliecināta, ka vismaz nepilngadīgo profili automātiski jāklasificē kā privāti un nepieejami tīmekļa meklētājprogrammām. Eiropas Komisija jau ir aicinājusi sociālo tīklu tīmekļa vietnes uzmanīgi rīkoties saistībā ar nepilngadīgo profiliem, izmantojot pašregulāciju. Ja nepieciešams, esmu gatava ierosināt jaunus noteikumus.”

Priekšvēsture

ES direktīvā par privāto dzīvi un elektronisko komunikāciju noteikts, ka ES dalībvalstīm jānodrošina saziņas konfidencialitāte, aizliedzot tās nelikumīgu pārtveršanu un pārraudzību, ja nav saņemta attiecīgo lietotāju piekrišana (Direktīvas 2002/58/EK 5. panta 1. punkts). Eiropas Savienības datu aizsardzības direktīvā noteikts, ka, pirms tiek apstrādāti personas dati, attiecīgajai personai ir brīvprātīgi jāizsaka sava konkrēta piekrišana un ka šī persona pirms šādas datu apstrādes par to jāinformē (Direktīvas 95/46/EK 2. panta h) punkts).

Pagājušā gada februārī Komisija palīdzēja panākt vienošanos starp 17 lieliem sociālo tīklu uzņēmumiem par privātuma, jo īpaši nepilngadīgo privātuma, aizsardzības uzlabošanu sociālo tīklu tīmekļa vietnēs (IP/09/232). Noslēdzot minēto vienošanos, uzņēmumi apstiprināja savu pienākumu garantēt bērnu drošību un apņēmās gādāt par to, lai lietotājiem būtu iespējas drošā veidā izmantot personas datus un aizsargāt savu privāto dzīvi, kā arī veicināt šādu iespēju izmantošanu. Šomēnes attiecīgie uzņēmumi informēs Komisiju par saviem individuālajiem drošības pasākumiem un to, kā tie ieviesīs principus, par kuriem panākta vienošanās.

Komisāres Redingas videovēstījums ir pieejams

http://ec.europa.eu/commission_barroso/reding/video/index_en.htm.


Side Bar