Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/571

Briuselis, 2009 m. balandžio 14 d.

Pasak ES Komisijos narės V. Reding, skaitmeniniame amžiuje pirmenybė turi būti teikiama piliečių privatumui

Šį rytą už informacinę visuomenę ir žiniasklaidą atsakinga Europos Sąjungos Komisijos narė Viviane Reding savo interneto svetainėje paskelbė vaizdo pranešimą, kuriame teigia, kad europiečiai turi turėti teisę kontroliuoti, kaip naudojami jų asmens duomenys, ir kad Komisija imsis veiksmų, jei ES valstybės narės neužtikrins, kad taikant naujas technologijas, tokias kaip vartotojų elgesiu grindžiama reklama (angl. behavioural advertising), radijo dažninio atpažinimo (angl. Radio Frequency IDentification, sutr. RFID) sumanieji lustai arba interneto socialiniai tinklai, tokia teisė būtų gerbiama.

Europiečiai turi turėti teisę kontroliuoti, kaip naudojami jų asmens duomenys“, – teigė už informacinę visuomenę ir žiniasklaidą atsakinga Europos Sąjungos Komisijos narė Viviane Reding; ji paskelbė keletą sričių, kuriose Komisija yra pasirengusi užtikrinti tokią teisę, atsižvelgdama į tai, kad technologijų naujovės suteikia daugiau galimybių ne tik tinkamai naudoti asmens duomenis, bet ir jais piktnaudžiauti. Ji perspėjo, kad ES imsis veiksmų, jei valstybės narės nesugebės įgyvendinti ES taisyklių, kuriomis užtikrinamas pranešimų privatumas ir reikalaujama gauti asmens sutikimą, jeigu norima tvarkyti jo ar jos asmens duomenis.

„Europos privatumo taisyklės yra visiškai aiškios – asmens duomenys gali būti naudojami tik gavus išankstinį asmens sutikimą. Šio bazinio principo negalime atsisakyti ir leisti, kad visi mūsų siunčiami pranešimai būtų stebimi, tiriami ir saugomi vien tik tam, kad reklama būtų geriau mums pritaikyta! Jei kuri nors ES valstybė nevykdys šios pareigos, prireikus imsiuosi veiksmų“, – savo vaizdo pranešime sakė Komisijos narė V. Reding.

Viviane Reding taip pat perspėjo, kad radijo dažninio atpažinimo sumanieji lustai, į gaminius integruoti radijo signalams siųsti, atneš ekonominės naudos tik „jeigu jie bus naudojami pačių naudotojų, o ne naudotojams sekti. Nė vienas Europos pilietis neturėtų nešiotis lusto, jeigu nėra tiksliai nurodyta, kam tas lustas skirtas, ir jeigu negalima jo bet kuriuo metu pašalinti ar išjungti.“

Be to, Komisijos narė paragino socialinių tinklų bendroves didinti privatumo internete apsaugą: „Mano manymu, socialinių tinklų paslaugų teikėjai ir jų klientai privatumui turi teikti pirmenybę. Tvirtai tikiu, kad bent nepilnamečių profiliai turi būti privatūs ir neprieinami ieškant per interneto paieškos sistemas. Europos Komisija jau paragino socialinių tinklų svetaines atidžiai tvarkyti nepilnamečių profilius taikant savireguliacijos principą. Jei prireiks, esu pasirengusi siūlyti naujas taisykles.“

Pagrindiniai faktai

ES direktyvoje dėl privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje reikalaujama, kad ES valstybės narės užtikrintų pranešimų konfidencialumą ir uždraustų neteisėtą duomenų perėmimą ir stebėjimą, nebent gautas atitinkamų naudotojų sutikimas (Direktyvos 2002/58/EB 5 straipsnio 1 dalis). ES duomenų apsaugos direktyvoje nurodoma, kad asmuo turi savo noru duoti aiškų sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis ir kad apie tokį duomenų tvarkymą jam turi būti pranešta iš anksto (Direktyvos 95/46/EB 2 straipsnio h punktas).

Praėjusį vasarį Komisija tarpininkavo sudarant 17 didžiųjų socialinių tinklų bendrovių susitarimą, kuriuo socialinių tinklų svetainėse siekiama geriau užtikrinti privatumą, visų pirma nepilnamečių (IP/09/232). Šiame susitarime bendrovės pripažino savo atsakomybę užtikrinti vaikų saugą ir įsipareigojo naudotojams suteikti galimybę ir juos paskatinti užtikrinti asmens duomenų saugą ir privatumą. Šį mėnesį jos praneš Komisijai apie savo saugos politiką ir kaip jos ketina įgyvendinti susitarimo principus.

Komisijos vaizdo pranešimas pateiktas adresu

http://ec.europa.eu/commission_barroso/reding/video/index_en.htm.


Side Bar