Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/571

Bryssel 14. huhtikuuta 2009

EU-komissaari Reding korostaa kansalaisten yksityisyyden merkitystä digitaaliajalla

EU:n tietoyhteiskunnasta ja viestimistä vastaava komissaari Viviane Reding puolustaa eurooppalaisten oikeutta valvoa sitä, kuinka heidän henkilötietojaan käytetään. Omilla verkkosivuillaan tänä aamuna julkaisemassaan videossa Reding sanoo komission ryhtyvän toimiin heti, jos jäsenvaltiot eivät pysty varmistamaan, että uudet teknologiat, kuten käyttötottumuksia seuraava mainonta, RFID-tunnisteet tai netin sosiaaliset verkkoyhteisöt uhkaavat tätä oikeutta.

”Eurooppalaisilla on oltava oikeus valvoa omien henkilötietojensa käyttöä,” linjasi tietoyhteiskunnasta ja viestimistä vastaava EU-komissaari Viviane Reding. Hän yksilöi useita alueita, joilla komissio on valmis toimimaan tämän oikeuden puolesta uusien teknologioiden tehdessä henkilötietojen käytöstä ja väärinkäytöstä entistä helpompaa. Hän varoitti, että EU ryhtyy toimiin, jos jäsenvaltiot eivät täytäntöönpane viestinnän yksityisyyttä koskevia EU-sääntöjä ja varmista, että henkilötietojen käyttöön vaaditaan käyttäjän lupa.

”Eurooppalaiset säännöt ovat yksiselitteiset: henkilön tietoja saa käyttää vain, jos tämä antaa siihen etukäteen luvan. Me emme voi tinkiä tästä periaatteesta ja sallia kaiken yhteydenpitomme seuraamista, valvontaa ja tallentamista sillä verukkeella, että saisimme "relevantimpaa" mainontaa. En epäröi ryhtyä toimiin, jos jokin EU-maa ei hoida tätä velvollisuutta," tähdensi komissaari Reding videoviestissään.

Reding varoitti myös, että RFID-tunnisteet (tuotteisiin integroitavat älytunnisteet, jotka lähettävät radiosignaaleja) lunastavat taloudelliset odotuksensa ”vain, jos kuluttaja on niiden käyttäjä eikä kohde. Yksikään eurooppalainen ei saisi kuljettaa missään laitteessa tai tavarassa tällaista tunnistetta ilman tarkkaa tietoa siitä, mihin sitä käytetään, ja mahdollisuutta kytkeä se pois päältä milloin tahansa."

Komissaari kehotti myös netin sosiaalisia verkkoyhteisöjä tarjoavia yrityksiä tehostamaan yksityisyyden suojaa. ”Yksityisyyden on mielestäni oltava keskeinen tekijä sosiaalisten verkkoyhteisöjen tarjoajille ja niiden käyttäjille. Olen vakaasti sitä mieltä, että ainakin alaikäisten profiilien on oletusarvoisesti oltava yksityisiä ja internetin hakukoneiden ulottumattomissa. Komissio on jo kehottanut sosiaalisten verkkoyhteisöjen ylläpitäjiä suhtautumaan alaikäisten profiileihin vakavasti. Lähtökohtana on siis itsesääntely, mutta tarvittaessa olen valmis antamaan asiasta uusia sääntöjä."

Taustaa

Henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla annetussa EU-direktiivissä jäsenvaltioita vaaditaan varmistamaan viestinnän ja siihen liittyvien liikennetietojen luottamuksellisuus. Niiden on kiellettävä viestinnän laiton sieppaus ja valvonta, paitsi jos tämä tapahtuu käyttäjien luvalla (5 artiklan 1 kohta, direktiivi 2002/58/EY). EU:n tietosuojadirektiivissä säädetään, että käyttäjän henkilötietojen käsittely edellyttää hänen vapaaehtoista ja yksilöityä lupaansa ja että hän saa siitä tiedon ennen tietojen käsittelyä (2 artiklan h kohta, direktiivi 95/46/EY).

Viime helmikuussa komissio neuvotteli sopimuksen 17 keskeisen sosiaalisten verkkoyhteisöjen tarjoajan kanssa. Sopimuksella parannetaan erityisesti alaikäisten yksityisyyden suojaa näissä yhteisöissä (IP/09/232). Sopimuksessa yritykset tunnustavat vastuunsa lasten turvallisuuden varmistamisessa, sitoutuvat antamaan käyttäjille mahdollisuuden henkilötietojen ja yksityisyyden turvalliseen suojaamiseen ja kannustavat käyttäjiä käyttämään sitä hyväkseen. Myöhemmin tässä kuussa ne raportoivat komissiolle omista turvallisuuskäytänteistään ja sovittujen periaatteiden noudattamisesta.

Komissaari Redingin videoviesti on nähtävillä osoitteessa:

http://ec.europa.eu/commission_barroso/reding/video/index_en.htm


Side Bar