Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/571

Bruxelles, den 14. april 2009

I den digitale tidsalder skal beskyttelse af personoplysninger prioriteres højt, siger EU-kommissær Viviane Reding

Viviane Reding, EU-kommissær for informationssamfundet og medier, lagde i morges en video på sin hjemmeside, hvor hun udtaler, at borgerne skal have ret til at kontrollere, hvilken brug der bliver gjort af deres personoplysninger, og at Kommissionen vil skride ind, hvis medlemsstaterne ikke sikrer, at de nye praksisser som adfærdsbetinget reklamering, RFID-tagger og sociale netværk på internettet respekterer denne ret.

"De europæiske borgere skal have ret til at kontrollere, hvad deres personoplysninger bliver brugt til", udtaler Viviane Reding, EU-kommissær for informationssamfundet og medier, og hun bebuder, at Kommissionen vil skride til handling på flere områder for at sikre denne rettighed i en tid, hvor den teknologiske udvikling gør det lettere at bruge og misbruge personoplysninger. Hun advarer om, at EU vil skride til handling, hvis medlemsstaterne ikke gennemfører EU-lovgivningen om datasikkerhed og ikke sikrer, at reglerne om, at personen skal samtykke, før hans eller hendes personoplysninger behandles, overholdes.

"Reglerne i EU om datasikkerhed er krystalklare: Brug af personoplysninger kan kun ske efter forudgående samtykke. Vi kan ikke opgive dette grundlæggende princip og lade alle vores udvekslinger af oplysninger overvåge og kontrollere blot for at muliggøre såkaldte "målrettede" reklamer. Jeg er ikke bange for at skride til handling, hvis EU-landene ikke opfylder denne opgave.", udtaler Kommissær Reding i sin video.

Viviane Reding advarer også om, at radiofrekvensidentifikation (RFID) - den intelligente chip, der kan integreres i produkter og udsende signaler - kun vil bringe økonomiske fordele, "hvis den bruges af forbrugeren og ikke mod forbrugeren. Ingen europæisk borger skal bære sådan en chip uden at vide nøjagtigt, hvad den bruges til, og uden at have muligheden for at fjerne eller slukke den på et hvilket som helst tidspunkt."

Kommissæren opfordrer også virksomheder, der er aktive på området for sociale netværksaktiviteter, til at styrke beskyttelsen af personoplysninger online: "Beskyttelse af personoplysninger bør prioriteres højt både af udbyderne af online sociale netværk og af brugerne. Jeg er af den faste opfattelse, at som udgangspunkt skal i det mindste mindreåriges profiler være beskyttede og utilgængelige for søgemaskiner. Europa-Kommissionen har allerede opfordret til at de sociale netværk på internettet foranstalter en selvregulering og behandler mindreåriges profiler med stor forsigtighed. Jeg er klar til at lave nye regler, hvis det viser sig nødvendigt."

Baggrund:

EU's direktiv om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation kræver, at medlemsstaterne sikrer, at kommunikation forbliver fortrolig ved, at datafangst og overvågning forbydes, medmindre brugeren har givet sit samtykke hertil (artikel 5, stk. 1, i direktiv 2002/58/EF). EU's direktiv om databeskyttelse fastsætter, at en person af egen fri vilje skal give et særligt samtykke og blive oplyst om, at personlige data vil blive behandlet (artikel 2, stk. h i direktiv 95/46/EF).

Sidste februar foranledigede Kommissionen en aftale mellem 17 større virksomheder og udbydere af sociale netværk med hensyn til bedre beskyttelse af personoplysninger, særlig vedrørende mindreårige (IP/09/232). I denne aftale erkender virksomhederne, at de har et ansvar for at sikre mindreåriges sikkerhed, og de forpligtede sig til at opfordre brugerne til varsom omgang med personoplysninger og databeskyttelse, og de forpligtede sig til at gøre en sådan sikker tilgang mulig. De vil senere på måneden oplyse Kommissionen om deres individuelle sikkerhedspolitikker, og hvordan de vil gennemføre disse politikker i deres aftaler.

Viviane Redings video kan ses på:

http://ec.europa.eu/commission_barroso/reding/video/index_en.htm


Side Bar