Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/571

V Bruselu dne 14. dubna 2009

Ochrana soukromí občanů musí být podle slov komisařky EU Redingové v digitálním věku prioritou

Vivian Redingová, komisařka EU pro informační společnost a média, uvedla ve videonahrávce umístěné na svých webových stránkách dnes ráno, že Evropané musí mít právo kontrolovat, jak jsou využívány jejich osobní údaje. Komise proto zasáhne pokaždé, když členský stát nezajistí, aby toto právo respektovaly nové technologie, jako např. behaviorální cílení reklamy, inteligentní čipy RFID nebo sociální sítě online.

„Evropané musí mít právo kontrolovat, jak jsou využívány jejich osobní údaje“, řekla Viviane Redingová, komisařka EU pro informační společnost a média, a zároveň uvedla několik oblastí, v nichž je Komise připravena jednat, aby toto právo zachovala, protože nové technologie využití a rovněž zneužití osobních údajů usnadňují. Varovala, že pokud nebudou členské státy uplatňovat pravidla EU zajišťující soukromí a nutnost souhlasu dotyčné osoby před zpracováním jejích osobních údajů, EU zakročí.

„Evropská pravidla na ochranu osobních údajů jsou naprosto jasná: osobní údaj může být použit pouze s předchozím souhlasem dotyčné osoby. Tohoto základního principu se nemůžeme zříci a nemůžeme dovolit, aby byly všechny naše údaje kontrolovány, prohlíženy a uchovávány výměnou za slib „relevantnější“ reklamy! Nebudu váhat, a pokud některá země EU nebude správně plnit tuto povinnost, budu jednat", prohlásila komisařka Redingová ve své videozprávě.

Viviane Redingová rovněž upozornila, že technologie rádiové identifikace (RFID), tedy inteligentní čipy zabudované do výrobků, které vysílají rádiové signály, využijí svůj ekonomický potenciál pouze tehdy, pokud „je budou používat spotřebitelé, a nikoli pokud budou používány na spotřebitelích. Žádný Evropan by neměl mít ve svých věcech čip, aniž by byl přesně informován, k čemu se používá, a aniž by měl možnost ho kdykoli odstranit či vypnout.“

Komisařka také vyzvala společnosti provozující sociální sítě, aby posílily ochranu soukromí online: „Podle mého názoru musí být soukromí pro provozovatele sociálních sítí a jejich uživatele tou nejvyšší prioritou. Jsem pevně přesvědčena o tom, že přinejmenším profily nezletilých musí být implicitně nastaveny jako soukromé a nepřístupné pro internetové vyhledávače. Evropská komise již vyzvala stránky se sociálními sítěmi, aby prostřednictvím samoregulace zacházely s profily nezletilých opatrně. Pokud to bude třeba, jsem připravena to podpořit i novými pravidly."

Souvislosti

Směrnice EU o soukromí a elektronických komunikacích vyžaduje, aby členské státy zajistily důvěrný charakter sdělení zákazem jejich protiprávního zachycování nebo sledování, pokud s tím dotyční uživatelé nevyslovili souhlas (čl. 5 odst. 1 směrnice 2002/58/EC). Směrnice o ochraně údajů stanoví, že souhlas osoby musí být svobodný, výslovný a že osoba musí být informována ještě předtím, než jsou její osobní údaje zpracovány (čl. 2 písm. h) směrnice 95/46/EC).

V únoru letošního roku dosáhla Komise dohody mezi 17 největšími společnostmi provozujícími sociální sítě týkající se vyššího soukromí, zejména u nezletilých, na webových stránkách sociálních sítí (IP/09/232). V této dohodě uznávají společnosti svoji zodpovědnost zajistit bezpečí dětí a zavazují se k tomu, že uživatelům umožní bezpečný přístup k osobním údajům a soukromí a že je vyzvou, aby jej využívali. Koncem tohoto měsíce budou Komisi jednotlivě informovat o svých bezpečnostních opatřeních a o tom, jak budou zásady uvedené v dohodě uplatňovat.

Videonahrávku komisařky Redingové naleznete na stránce:

http://ec.europa.eu/commission_barroso/reding/video/index_en.htm


Side Bar