Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/571

Брюксел, 14 април 2009 г.

Неприкосновеността на личния живот на гражданите трябва да се превърне в приоритет през цифровата ера, заяви европейският комисар Рединг

Във видеоматериал, качен тази сутрин на нейния сайт, Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на информационното общество и медиите, заяви, че европейците трябва да имат правото да контролират по какъв начин се използват техните лични данни и добави, че Комисията ще предприеме мерки, ако държавите-членки на ЕС не гарантират спазването на това право при използването на нови технологии като поведенчески насочени реклами, „умни чипове“ за радиочестотна идентификация или онлайн мрежи за социални контакти.

Европейците трябва да имат правото да контролират начина, по който се използват техните лични данни“, заяви Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на информационното общество и медиите, като обяви редица области, в които Комисията е готова да предприеме действия, за да опази това право, тъй като тенденциите в технологичното развитие улесняват използването на личните данни и злоупотребата с тях. Тя предупреди, че ЕС ще предприеме действия, ако държавите-членки не прилагат правилата на ЕС, с които се гарантира неприкосновеността на личния живот и необходимостта да се получи съгласието на лицето, преди да се пристъпи към обработка на неговите лични данни.

„Европейските правила за неприкосновеност на личния живот са кристално ясни: личните данни на дадено физическо лице могат да бъдат използвани само след предварително изразено от него съгласие за това. Не можем да отстъпим от този основен принцип и всичките ни контакти да бъдат наблюдавани, надзиравани и записвани, като в замяна ни се обещава „по-адекватна“ реклама! Няма да се поколебаем да предприемем действия, ако дадена държава от ЕС не изпълни своето задължение“, каза комисар Рединг в своето видеопослание.

Вивиан Рединг отправи и предупреждение, че радиочестотната идентификация (RFID), вградените в продуктите „умни“ чипове, които изпращат радиосигнали, ще реализират своя икономически потенциал „само ако се използват от потребителя, а не спрямо потребителя. Никой европеец не бива да носи чип, вграден във вещи, които са негово притежание, без да бъде информиран за какво точно се използва той и без да има възможността да го отстрани или изключи във всеки един момент.“

Комисарят отправи и призив към компаниите в сферата на мрежите за социални контакти да засилят онлайн защитата на личния живот: „Според мен неприкосновеността на личния живот трябва да бъде въпрос от изключително приоритетно значение за доставчиците на мрежи за социални контакти и за техните потребители. Аз твърдо вярвам, че поне профилите на непълнолетните и малолетните лица трябва да бъдат по подразбиране лични и до тях да нямат достъп търсачките в Интернет. Европейската комисия вече призова сайтовете на социалните мрежи да боравят внимателно с профилите на непълнолетните и малолетните лица, използвайки средства за саморегулиране. Готова съм, ако трябва, да продължа това с нови правила.“

Контекст

В Директивата на ЕС за правото на неприкосновеност на личния живот и електронните комуникации от държавите-членки се изисква да гарантират поверителността на комуникациите, като забранят незаконното подслушване и наблюдение, освен ако заинтересованите потребители са дали своето съгласие за това (член 5, параграф 1 от Директива 2002/58/ЕО). В Директивата на ЕС за защитата на личните данни се уточнява, че дадено лице трябва свободно да изрази конкретното си съгласие и да бъде информирано, преди да се пристъпи към обработка на неговите лични данни (член 2, буква з) от Директива 95/46/ЕО).

През февруари Комисията посредничи при изготвянето на споразумение между 17 големи компании, работещи в сферата на социалните мрежи, за подобряване на неприкосновеността на личния живот, особено що се отнася до непълнолетните и малолетните лица, на уебсайтовете на мрежите за социални контакти (IP/09/232). В това споразумение компаниите признават отговорността си за гарантиране на безопасността на децата и се ангажират да дават възможност на потребителите и да ги насърчават да използват безопасен подход по отношение на личните данни и неприкосновеността на личния живот. По-късно този месец те ще информират Комисията за собствените си политики за сигурност и за начина, по който ще прилагат на практика принципите, залегнали в споразумението.

Видеопосланието на комисар Рединг може да се намери на следния адрес:

http://ec.europa.eu/commission_barroso/reding/video/index_en.htm


Side Bar