Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/570

Bruselj, 14. aprila 2009

Telekomunikacije: Komisija začela postopek proti Združenemu kraljestvu v zvezi z varstvom zasebnosti in osebnih podatkov

Komisija je po več pritožbah britanskih uporabnikov interneta ter poglobljeni izmenjavi mnenj z organi Združenega kraljestva o uporabi tehnologije vedenjskega oglaševanja, ki jo ponudniki internetnih storitev poznajo tudi kot „Phorm“, začela postopek ugotavljanja kršitev zoper Združeno kraljestvo. Postopek se nanaša na več težav, ki so nastale pri izvajanju evropskih predpisov o varstvu e-zasebnosti in osebnih podatkov, v skladu s katerimi morajo države članice EU med drugim zagotoviti zaupnost elektronskih komunikacij tako, da prepovejo prestrezanje in spremljanje uporabnikov brez njihove privolitve. Te težave so postale razvidne, ko je Komisija začela preiskovati, kako so se organi Združenega kraljestva odzvali na pritožbe uporabnikov interneta v zvezi s Phorm.

„Tehnologije, kot je npr. internetno vedenjsko oglaševanje, lahko podjetjem in potrošnikom koristijo, vendar jih je treba uporabljati na način, ki je v skladu s predpisi EU. Ti predpisi naj bi ščitili zasebnost državljanov, zato jih morajo dosledno izvrševati vse države članice,“ je povedala evropska komisarka za telekomunikacije Viviane Reding. „Že nekaj časa spremljamo zadevo Phorm in ugotovili smo, da ima Združeno kraljestvo težave pri izvrševanju delov predpisov EU o zaupnosti elektronskih komunikacij. Organe Združenega kraljestva pozivam, naj spremenijo svojo nacionalno zakonodajo in zagotovijo, da bodo nacionalni organi ustrezno pooblaščeni in da bodo lahko izrekali ustrezne sankcije, da se bo zakonodaja EU o zaupnosti elektronskih komunikacij ustrezno izvrševala. Tako se bo lahko Združeno kraljestvo bolje odzvalo na nove izzive, ki jih prinaša varstvo e-zasebnosti in osebnih podatkov, kot npr. v zadevi Phorm. Prav tako bi bilo britanskim potrošnikom med deskanjem po internetu zagotovljeno varstvo njihove zasebnosti in podatkov.“

Britanski državljani in britanski poslanci Evropskega parlamenta so od aprila 2008 dalje Komisiji poslali več vprašanj o uporabi tehnologije vedenjskega oglaševanja, ki jo ponudniki internetnih storitev v Združenem kraljestvu poznajo tudi kot „Phorm“. Tehnologija Phorm neprekinjeno analizira spletno deskanje strank in tako ugotavlja njihove interese ter jim ob obisku določenih spletnih strani ciljno pošilja oglase. Aprila 2008 je britanski operater fiksne telefonije BT priznal, da je leta 2006 in 2007 preskušal Phorm, ne da bi o tem obvestil pri tem udeležene stranke. Od oktobra do decembra 2008 je ponovno preskušal tehnologijo, tokrat z vabilom. Zaradi preskušanja, ki ga je izvajal BT, sta organ Združenega kraljestva za varstvo podatkov, tj. Information Commissioner’s Office (ICO), in britanska policija, prejela vrsto pritožb.

Komisija je britanskim organom od julija 2008 dalje poslala več pisem, ker jo je zanimalo, kako ustrezno zakonodajo EU izvajajo v zadevi Phorm. Komisija je prejete odgovore analizirala in izrazila zaskrbljenost, da utegne imeti Združeno kraljestvo pri izvajanju predpisov EU o zaupnosti elektronskih komunikacij strukturne težave.

Po britanski zakonodaji, ki jo izvršuje britanska policija, se protipravno prestrezanje elektronskih komunikacij šteje za kaznivo ravnanje, vendar je obstoj kaznivega ravnanja omejen le na „naklepno“ prestrezanje. Poleg tega se po tej zakonodaji prestrezanje ne šteje za protipravno, če ima tisti, ki prestreza, „upravičene razloge“ za domnevo, da je prejel privolitev v to. Komisija je prav tako izrazila zaskrbljenost, da Združeno kraljestvo nima neodvisnega nacionalnega nadzornega organa, ki bi obravnaval taka prestrezanja.

Združeno kraljestvo ima na voljo dva meseca, da se odzove na prvo fazo postopka ugotavljanja kršitev, tj. na danes poslani opomin. Če Komisija ne bo prejela odgovora ali če odgovor, ki ga bo poslalo Združeno kraljestvo, ne bo zadovoljiv, se Komisija lahko odloči, da bo izrekla obrazloženo mnenje (druga faza postopka ugotavljanja kršitev). Če Združeno kraljestvo po tem še vedno ne bo izpolnilo obveznosti, ki mu jih nalaga evropska zakonodaja, bo Komisija zadevo predložila Evropskemu sodišču.

Ozadje

V skladu z direktivo EU o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij morajo države članice zagotoviti zaupnost elektronskih komunikacij in z njimi povezanih podatkov o prometu tako, da prepovejo protipravno prestrezanje in nadziranje, razen če so v to privolili uporabniki (člen 5(1) direktive 2002/58/ES). Direktiva EU o varstvu podatkov določa, da pomeni privolitev uporabnika „prostovoljno dano posebno in informirano izjavo“ (člen 2(h) direktive 95/46/ES). V skladu s členom 24 direktive o varstvu podatkov morajo države članice določiti ustrezne sankcije, ki se naložijo ob kršitvi, v skladu s členom 28 pa morajo izvrševanje predpisov nadzirati neodvisni organi. Te določbe direktive o varstvu podatkov veljajo tudi za zaupnost elektronskih komunikacij.

Podroben pregled postopkov ugotavljanja kršitev na področju telekomunikacij je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/infringement/


Side Bar