Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/570

Bruxelles, 14 aprilie 2009

Telecomunicații: Comisia demarează împotriva Regatului Unit procedura pentru încălcarea dreptului comunitar la viața privată și la protecția datelor personale

Comisia a deschis o procedură privind încălcarea legislației comunitare împotriva Regatului Unit după o serie de plângeri din partea utilizatorilor britanici de internet și după un intens schimb de comunicări cu autoritățile britanice cu privire la folosirea „Phorm”, o tehnologie de publicitate comportamentală, de către furnizorii de servicii internet. Procedura abordează mai multe probleme legate de modul în care Regatul Unit aplică normele UE privind intimitatea online și protecția datelor cu caracter personal. Conform acestor norme, țările UE au obligația să asigure, printre altele, confidențialitatea comunicațiilor, interzicând interceptarea și supravegherea acestora fără acordul utilizatorului. Problemele au ieșit la iveală în cursul unei anchete a Comisiei asupra măsurilor luate de autoritățile britanice ca răspuns la plângerile utilizatorilor de internet în legătură cu Phorm.

„Tehnologiile de felul publicității comportamentale pe internet pot fi utile pentru întreprinderi și consumatori, dar trebuie folosite în conformitate cu normele UE. Aceste norme au rolul de a proteja viața privată a cetățenilor și toate statele membre trebuie să le aplice cu strictețe”, a declarat comisarul european pentru telecomunicații, Viviane Reding. „Urmărim cazul Phorm de mai multă vreme și am ajuns la concluzia că modul în care Regatul Unit implementează unele aspecte ale normelor UE cu privire la confidențialitatea comunicațiilor ridică unele probleme. Fac apel la autoritățile britanice să-și modifice legile naționale și să ia măsuri pentru ca autoritățile naționale să dispună de împuternicirea necesară și de sancțiunile adecvate pentru a pune în aplicare legislația UE privind confidențialitatea comunicațiilor. Regatul Unit va putea astfel să dea o replică mai viguroasă noilor provocări de tipul celor care au apărut în cazul Phorm, care amenință intimitatea online și protecția datelor cu caracter personal. Totodată, consumatorii britanici vor naviga mai liniștit pe internet, primind această asigurare că viața lor privată și datele lor personale sunt protejate.”

Începând din aprilie 2008, Comisia a primit mai multe întrebări din partea unor cetățeni britanici și a unor reprezentanți britanici în Parlamentul European neliniștiți de utilizarea tehnologiei de publicitate comportamentală, cunoscută sub numele de „Phorm”, de către furnizorii de servicii internet din Regatul Unit. Tehnologia Phorm operează prin analizarea permanentă a navigării pe internet clienților pentru a afla ce îi interesează și a le servi apoi reclame pe profilul lor atunci când vizitează anumite site-uri web.

În aprilie 2008, operatorul britanic în domeniul telecomunicațiilor fixe, BT, a admis că, în 2006 și 2007, a experimentat Phorm fără a-și informa clienții implicați în această probă. În perioada octombrie-decembrie 2008, BT a testat din nou tehnologia, clienții fiind invitați să participe de această dată. Experimentele efectuate de BT au dat naștere la o serie de plângeri adresate autorității britanice pentru protecția datelor, ICO (Information Commissioner's Office), și poliției britanice.

Din iulie 2008, Comisia a trimis mai multe scrisori autorităților din Regatul Unit, pentru a afla cum au implementat normele UE corespunzătoare în cazul Phorm. După ce a analizat răspunsurile primite, Comisia a conchis, cu îngrijorare, că există probleme structurale în modul în care Regatul Unit a pus în aplicare normele UE care asigură confidențialitatea comunicațiilor.

În conformitate cu legile britanice, pe care le aplică poliția din Regatul Unit, interceptarea comunicațiilor este un delict, dar caracterul infracțional se limitează la interceptările „intenționate”. Mai mult, conform acestei legi, interceptarea este, de asemenea, considerată legală când cel care o practică are „motive rezonabile de a crede” că deține consimțământul celui interceptat. Un alt motiv de îngrijorare pentru Comisie îl constituie lipsa, în Regatul Unit, a unei autorități naționale independente de supraveghere care să se ocupe de aceste interceptări.

Regatul Unit are la dispoziție un termen de două luni pentru a răspunde scrisorii de somare care i-a fost expediată astăzi și care reprezintă prima etapă a procedurii privind încălcarea dreptului comunitar. În lipsa unui răspuns sau în cazul în care observațiile prezentate de Regatul Unit nu sunt satisfăcătoare, Comisia poate lua hotărârea de a emite un aviz motivat, cea de-a doua etapă a procedurii. În fine, dacă Regatul Unit persistă în nerespectarea obligațiilor care-i revin în temeiul legislației UE, Comisia va deferi cazul Curții Europene de Justiție.

Context

Directiva UE asupra confidențialității și comunicațiilor electronice stabilește că statele membre sunt datoare să asigure caracterul confidențial al comunicațiilor și al datelor de trafic aferente prin interzicerea interceptării și a supravegherii ilegale, exceptând cazurile în care utilizatorii își dau consimțământul [articolul 5 alineatul (1) din Directiva 2002/58/CE]. Conform Directivei UE privind protecția datelor, consimțământul utilizatorului trebuie să fie acordat în mod liber, specific și în cunoștință de cauză [articolul 2 litera (h) din Directiva 95/46/CE]. Mai mult, articolul 24 din aceeași directivă precizează că statele membre au obligația de a stabili sancțiuni adecvate în caz de încălcare, iar articolul 28 prevede că supravegherea punerii în aplicare a directivei trebuie încredințată unor autorități independente. Aceste dispoziții din Directiva privind protecția datelor se aplică și în sfera confidențialității comunicațiilor.

O prezentare detaliată a procedurilor privind încălcarea dreptului comunitar în domeniul telecomunicațiilor este accesibilă la:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/infringement/


Side Bar