Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

IP/09/565

Brussel, 8 april 2009

Staatssteun: Commissie begint grondig onderzoek naar mogelijke steun aan Fortis Bank Nederland en Nederlandse activiteiten ABN Amro

De Europese Commissie is, in het kader van de EU-staatssteunregels, een diepgaand onderzoek begonnen om na te gaan of de overheidsmaatregelen voor Fortis Bank Nederland (FBN) en voor de door Fortis overgenomen onderdelen-ABN Amro ("de onderdelen-ABN Amro"; zie IP/07/1442) wel in overeenstemming zijn met de EU-staatssteunregels. Op 3 oktober 2008 heeft de Nederlandse Staat Fortis Bank Nederland overgenomen en de bank voor tientallen miljarden euro leningen verstrekt. Op 24 december 2008 heeft de Nederlandse Staat dan de onderdelen-ABN Amro van Fortis Bank Nederland overgenomen. In dit stadium heeft de Commissie redenen om aan te nemen dat deze maatregelen misschien niet in overeenstemming zijn met de mededelingen die zij heeft gepubliceerd over staatssteun aan banken in de huidige financiële crisis (zie IP/08/1495 en IP/08/1901). Meer bepaald lijken de looptijd van en de vergoeding voor de kredietfaciliteiten en de overnameprijs van de onderdelen-ABN Amro niet te voldoen aan de criteria die de Commissie terzake heeft vastgesteld. De inleiding van een diepgaand onderzoek biedt alle belanghebbenden de kans opmerkingen over de geplande maatregel te nemen. Hiermee wordt echter geenszins vooruitgelopen op de uitkomst van de procedure.

Eurocommissaris voor Concurrentie Neelie Kroes: "De Nederlandse Staat heeft terecht ingegrepen om het faillissement van Fortis Bank Nederland te voorkomen, want anders was de Nederlandse economie ernstig verstoord. Toch moet de Commissie er op toezien dat de reddingssteun beperkt bleef tot het noodzakelijke minimum en dat geen buitensporige concurrentieverstoringen worden gecreëerd die banken in andere lidstaten in de problemen kunnen brengen."

Vóór haar overname door de Nederlandse Staat was Fortis Bank Nederland een dochteronderneming van Fortis Bank SA/NV. Toen Fortis Bank SA/NV de Nederlandse retail-, private en merchant-bankingactiviteiten van ABN Amro ("de onderdelen-ABN Amro") overnam, werden deze bij Fortis Bank Nederland ondergebracht. Fortis Bank Nederland was, deze onderdelen-ABN Amro niet meegerekend, de op drie na grootste bank op de Nederlandse markt voor retail- en merchant banking.

Naar aanleiding van de acute problemen waarmee Fortis Bank SA/NV te maken kreeg - en die een directe bedreiging voor haar dochter Fortis Bank Nederland vormden - besloot de Nederlandse Staat op 3 oktober 2008 Fortis Bank Nederland over te nemen. Tegelijk kreeg de bank een kredietlijn van tientallen miljarden euro, waardoor zij haar korte schuld aan Fortis Bank SA/NV kon aflossen. Op die wijze werd Fortis Bank Nederland daadwerkelijk van Fortis Bank SA/NV gescheiden.

Het voorlopige standpunt van de Commissie is dat deze kredietlijn staatssteun vormt aan Fortis Bank Nederland - en mogelijk ook aan de onderdelen-ABN Amro. Momenteel heeft de Commissie redenen om aan te nemen dat deze steun misschien niet in overeenstemming is met haar mededeling over hoe de staatssteunregels in de huidige crisis op banken van toepassing zijn (zie IP/08/1495). Met name vraagt de Commissie zich af of het bedrag en de looptijd van de kredietlijn wel tot het minimum beperkt blijft. Ook betwijfelt zij dat de rente die de Staat berekent, voldoende hoog is om concurrentieverstoringen te vermijden, en niet gewoon een middel is om Fortis Bank Nederland en de onderdelen-ABN Amro goedkope financiering te verstrekken.

Voorts zal de Commissie een grondig onderzoek uitvoeren van de transactie waarbij de onderdelen-ABN Amro op 24 december 2008 voor 6,5 miljard EUR van Fortis Bank Nederland zijn overgenomen. De prijs die de Nederlandse Staat heeft betaald, lag misschien wel boven de marktwaarde van deze activa, waardoor Fortis Bank Nederland steun zou hebben ontvangen. Deze maatregel lijkt in feite het effect van een herkapitalisatie van Fortis Bank Nederland te hebben gehad. De Commissie betwijfelt dat de voorwaarden voor de herkapitalisatie van banken zijn nageleefd (zie IP/08/1901).

Ten slotte houdt de Commissie nauw contact met de Nederlandse autoriteiten over de tenuitvoerlegging van haar beschikking in de concentratiezaak Fortis/ABN AMRO (zie IP/07/1442).

De niet-vertrouwelijke versie van het besluit komt beschikbaar onder zaaknummer NN 53/B/2008 in het Staatssteunregister op de website van DG Concurrentie, zodra eventuele vertrouwelijkheidskwesties zijn opgelost. Een overzicht van de recentste beschikkingen en besluiten inzake staatssteun die op internet en in het EU-Publicatieblad zijn gepubliceerd, is te vinden in State Aid Weekly e-News.


Side Bar