Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/563

Bryssel den 8 april 2009

Fiske: att utnyttja det europeiska vattenbrukets fulla potential

Vattenbruk är en av världens snabbast växande livsmedelssektorer, och förser redan i dag vår plant med ungefär hälften av den fisk vi äter. Men vattenbruk har fortfarande kapacitet att ge mycket mer. EU har infört stränga normer för att hållbar tillväxt ska ligga till grund för alla vattenbruksstrategier och –metoder. Vårt vattenbruk är dessutom världsledande när det gäller forskning och teknisk utveckling. Dessa framsteg i fråga om spetsforskning har emellertid inte återspeglats i produktionen, som har stagnerat i EU medan den har vuxit kraftigt i andra delar av världen. I det meddelande som läggs fram i dag tar kommissionen upp denna fråga och vill ge nya impulser för hållbar tillväxt i EU:s vattenbruksektor.

”Jag ser en strålande framtid för vattenbruket, som kan förse Europas anspråksfulla konsumenter med sunda fiskprodukter av hög kvalitet. Men ännu så länge utnyttjar vi inte på långt när vattenbrukets fulla kapacitet. Det är dags att börja utnyttja vattenbruket till fullo och ge denna strategiskt viktiga sektor en likvärdig plats bland de andra näringslivssektorerna och, bokstavligen, den plats den behöver för att utvecklas”, sa Joe Borg, kommissionär med ansvar för havsfrågor och fiske.

I sitt meddelande undersöker kommissionen orsakerna till varför vattenbruket i EU stagnerar och undersöker hur sektorns konkurrenskraft, hållbarhet och förvaltning kan förbättras.

till att börja med kan sektorn göras konkurrenskraftigare genom ett löpande och omfattande stöd till forskning och teknisk utveckling, bättre fysisk planering i kustområden och avrinningsområden som gör det lättare för sektorn att konkurrera om utrymme och vatten, samt beaktande av sektorns särskilda behov i EU:s marknadspolitik för fiskeriprodukter. Därefter kommer sektorn att förbli hållbar om den fortsätter att satsa på miljövänliga produktionsmetoder, bibehåller stränga normer för djurens hälsa och välbefinnande och erbjuder en hög nivå av konsumentskydd. Slutligen kan det göras mer för att förbättra sektorns anseende och förvaltningsrelaterade aspekter. Vattenbrukets framgång kommer till stor del att vara beroende av ett företagsvänligt klimat på nationell och lokal nivå. Därför är kommissionen också villig att ge vägledning åt medlemsstaterna och de regionala myndigheterna för att på så sätt bidra till att riktade insatser på lokal och nationell nivå samt på EU-nivå hjälper sektorn att utnyttja sina resurser till fullo.

Kommissionen anser att en stark, återupplivad vattenbruksbransch skulle kunna bli en katalysator för tillväxt i andra berörda sektorer, och ytterligare bidra till utvecklingen av landsbygds- och kustområden. fördelarna för konsumenterna vore att de skulle få tillgång till sunda livsmedelsprodukter av hög kvalitet som producerats på ett miljövänligt sätt. Dessa grundläggande fördelar är bara några exempel på vilken nytta en samordnad europeisk satsning på alla nivåer skulle göra för att utnyttja vattenbrukets fulla potential.

Mer information:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture_processing/aquaculture_sv.htm

Memo/09/161


Side Bar