Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/563

Bruselj, 8. aprila 2009

Ribištvo: sprostitev celotnega potenciala evropskega ribogojstva

Kot eden najhitreje rastočih živilskih sektorjev na svetu nas ribogojstvo že oskrbuje s približno polovico vseh rib, ki jih pojemo, ponudi pa lahko še veliko več. EU je določila visoke standarde, da bi trajnostno rast ohranila v središču pristopa in metod ribogojstva. Naša ribogojna industrija je vodilna v svetu na področju raziskav in tehnološkega razvoja. Vendar tega napredka v odličnosti ni mogoče opaziti v proizvodnji, ki se je v EU umirila, medtem ko se v nekaterih drugih delih sveta močno povečuje. Komisija je v sporočilu, ki ga je predstavila danes, napovedala, da bo obravnavala sedanje stanje ter dala nov zagon trajnostni rasti ribogojnega sektorja v EU.

„Ribogojstvo ima svetlo prihodnost pri oskrbovanju zahtevnih evropskih potrošnikov z visokokakovostnimi in zdravimi ribjimi proizvodi. Vendar trenutno njegov potencial še zdaleč ni v celoti izkoriščen. Čas je, da se temu strateško pomembnemu sektorju nameni prozornost, ki jo zasluži, zagotovi enakopravnost ter se mu dobesedno da na voljo prostor, ki ga potrebuje za razvoj,“ je dejal komisar za pomorske zadeve in ribištvo Joe Borg.

Komisija v svojem sporočilu proučuje temeljne vzroke za stagnacijo ribogojne proizvodnje v EU ter išče načine za izboljšanje konkurenčnosti, trajnosti in upravljanja sektorja.

Prvič, sektor lahko postane bolj konkurenčen s stalno močno podporo raziskavam in tehnološkemu razvoju, boljšim prostorskim načrtovanjem v obalnih območjih in povodjih, ki bi sektorju pomagalo v boju za prostor in vodo, ter vključitvijo njegovih posebnih potreb v tržno politiko EU za ribiške proizvode. Drugič, sektor bo ostal trajen, če bo še naprej temeljil na okolju prijaznih proizvodnih metodah, ohranjal visoke standarde zdravja in dobrega počutja živali ter zagotavljal visoko raven varstva potrošnikov. Tretjič, storiti je treba več za izboljšanje podobe sektorja in vidikov, povezanih z njegovim upravljanjem. Uspeh ribogojstva bo v veliki meri odvisen od poslovno prijaznega okolja na nacionalni oziroma lokalni ravni. Zato je Komisija pripravljena voditi države članice in regionalne organe pri zagotavljanju, da bodo usmerjeni ukrepi na lokalni, nacionalni in evropski ravni pomagali sektorju, da v celoti izkoristi svoj potencial.

Komisija verjame, da bi močna, prenovljena ribogojna industrija spodbudila rast v povezanih sektorjih ter dodatno prispevala k razvoju podeželskih in obalnih območij. Poleg tega bi prinesla koristi potrošnikom v obliki zdrave, visokokakovostne hrane, ki je pridelana na okolju prijazen način. To so le nekatere od pomembnih prednosti usklajenega evropskega ukrepanja na vseh ravneh, s katerim bi se sprostil celotni potencial ribogojnega sektorja.

Dodatne informacije:

http://www.ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture_processing/aquaculture_en.htm

Memo/09/161


Side Bar