Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/563

V Bruseli 8. apríla 2009

Rybné hospodárstvo: Rozvíjanie úplného potenciálu európskej akvakultúry

Akvakultúra, ako jedno z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich potravinárskych odvetví na svete, už teraz dodáva polovicu všetkých rýb, ktoré konzumujeme. Toto odvetvie má však stále čo ponúknuť. Európska únia zaviedla prísne normy, aby trvalo udržateľný rast bol ústredným motívom koncepcie a metód akvakultúry. Naše odvetvie akvakultúry celosvetovo vedie v oblasti výskumu a technologického rozvoja. Neustále stúpajúca kvalita sa však ešte neprejavila na produkcii, ktorá sa v EÚ ustálila, hoci v iných častiach sveta zaznamenala zreteľný rast. Komisia má vo svojom dnešnom oznámení v úmysle venovať sa tejto situácii a poskytnúť udržateľnému rozvoju v odvetví akvakultúry nový podnet.

„Akvakultúra má pred sebou svetlú budúcnosť, pokiaľ ide o poskytovanie vysokokvalitných a nezávadných rybích produktov náročným spotrebiteľom v Európe V súčasnosti však jej potenciál nie je ani zďaleka plne rozvinutý. Je načase ho naplno využiť a poskytnúť tomuto strategicky dôležitému odvetviu rovnocenné postavenie, ako aj priestor (a to doslovne), v rámci ktorého by sa mohlo rozvinúť,“ skonštatoval komisár pre námorné záležitosti a rybné hospodárstvo Joe Borg.

Komisia vo svojom oznámení preskúmava základné príčiny stagnácie v produkcii akvakultúry EÚ a hľadá spôsoby, ako zlepšiť konkurencieschopnosť odvetvia a jeho udržateľnosť a riadenie.

V prvom rade sa toto odvetvie môže stať konkurencieschopnejším prostredníctvom silnej podpory výskumu a technologického rozvoja, zlepšeného priestorového plánovania v pobrežných oblastiach a povodiach riek, aby tak odvetvie mohlo ľahšie konkurovať, pokiaľ ide o priestor a vodné zdroje a začlenenia jeho osobitných potrieb do politiky EÚ pre trh s produktmi rybného hospodárstva. Na druhej strane zostane odvetvie udržateľné, ak bude aj naďalej založené na výrobných postupoch, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu, zachová si vysokú kvalitu ochrany zdravia a dobrých životných podmienok zvierat a zabezpečí vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa. Po tretie, možno vykonať viac pre zlepšenie imidžu odvetvia a aspektov týkajúcich sa jeho riadenia. Úspech akvakultúry vo veľkej miere závisí od toho, či bude predstavovať priaznivé prostredie pre podnikanie, a to na národnej a/alebo miestnej úrovni. Komisia je ochotná poskytnúť členským štátom a regionálnym orgánom usmernenia na zabezpečenie toho, aby cielené opatrenia na miestnej, národnej a európskej úrovni pomohli tomuto odvetviu naplno využívať svoj potenciál.

Komisia je presvedčená o tom, že silné a oživené odvetvie akvakultúry môže slúžiť ako katalyzátor rastu aj v súvisiacich odvetviach a prispievať k ďalšiemu rozvoju vidieckych a pobrežných oblastí. Spotrebiteľom to okrem toho prinesie výhody vo forme nezávadných, vysokokvalitných potravinárskych produktov, ktoré boli vyrobené spôsobom šetrným k životnému prostrediu. Uvedené výhody predstavujú iba časť kľúčových výhod, ktoré môžu vyplynúť z koordinovaných európskych opatrení na všetkých úrovniach zameraných na úplné rozvinutie potenciálu európskej akvakultúry.

Ďalšie informácie:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture_processing/aquaculture_en.htm

Memo/09/161


Side Bar