Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/563

Bruxelles, 8 aprilie 2009

Pescuit: deblocarea întregului potenţial al acvaculturii europene

Acvacultura, unul dintre sectoarele alimentare cu cea mai rapidă dezvoltare la nivel mondial, furnizează deja planetei aproximativ o jumătate din cantitatea de peşte pe care o consumăm, având chiar mult mai mult de oferit. UE a stabilit standarde înalte pentru a păstra dezvoltarea durabilă în centrul strategiilor şi metodelor acvicole; sectorul european al acvaculturii se situează pe primul loc în lume în domeniul cercetării şi dezvoltării tehnologice. Cu toate acestea, progresele în ceea ce priveşte excelenţa nu s-au reflectat în producţie, care a rămas la acelaşi nivel în UE, în timp ce în alte părţi ale lumii s-au înregistrat creşteri evidente. În comunicarea pe care o prezintă astăzi, Comisia îşi propune să abordeze această situaţie şi să dea un nou impuls dezvoltării durabile a sectorului acvaculturii în UE.

„Acvacultura are un viitor plin de promisiuni în ceea ce priveşte furnizarea de produse pescăreşti sănătoase, de calitate foarte bună exigenţilor consumatori europeni. Cu toate acestea, potenţialul acvaculturii este departe de a fi dezvoltat în întregime. Este momentul să se acorde acestui sector important din punct de vedere strategic importanţa pe care o merită şi să i se ofere posibilitatea de a-şi spune cuvântul, precum şi să i se dea – literal – spaţiul de care are nevoie pentru a se putea dezvolta”, a afirmat Joe Borg, comisarul pentru afaceri maritime şi pescuit.

În comunicarea Comisiei se analizează cauzele principale ale stagnării producţiei acvicole în UE şi se studiază căile de ameliorare a situaţiei sectorului din perspectiva competitivităţii, a dezvoltării durabile şi a guvernanţei.

În primul rând, sectorul poate deveni mai competitiv prin sprijinirea în continuare a cercetării şi dezvoltării tehnologice, printr-o gestionare ameliorată a spaţiului în zonele costiere şi în bazinele râurilor astfel încât sectorul să poată obţine mai uşor spaţiu şi apă, precum şi prin includerea nevoilor specifice acestui sector în politica de piaţă a UE pentru produsele pescăreşti. În al doilea rând, dezvoltarea sectorului va rămâne durabilă cu condiţia să exploateze în continuare metode de producţie care protejează mediul, să menţină standarde înalte privind sănătatea şi calitatea vieţii animalelor şi să ofere un nivel înalt de protecţie a consumatorului. În al treilea rând, se poate face mai mult pentru consolidarea imaginii sectorului şi pentru accentuarea aspectelor legate de guvernanţa acestuia. Succesul acvaculturii va depinde în mare măsură de existenţa a unui mediu favorabil întreprinderilor din acest sector la nivel naţional şi/sau local. Este motivul pentru care Comisia doreşte să ofere statelor membre şi autorităţilor regionale orientări care să garanteze că măsurile specifice la nivel local, naţional şi european ajută sectorul să îşi utilizeze deplin capitalul.

Comisia consideră că un sector al acvaculturii puternic, revigorat poate funcţiona ca un catalizator al creşterii în sectoare conexe şi poate contribui în continuare la dezvoltarea zonelor rurale şi costiere. Mai mult, ar exista beneficii pentru consumatori sub forma unor produse alimentare sănătoase, de foarte bună calitate obţinute într-un mod ecologic. Acestea constituie numai câteva dintre beneficiile esenţiale la care ar conduce acţiunea europeană concertată la toate nivelurile în vederea deblocării întregului potenţial al acvaculturii.

Pentru informaţii suplimentare:

http://www.ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture_processing/aquaculture_en.htm

Memo/09/161


Side Bar