Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/563

Briuselis, 2009 m. balandžio 8 d.

Žuvininkystė. Kaip atskleisti visą Europos akvakultūros sektoriaus potencialą?

Akvakultūros sektorius – vienas iš sparčiausiai augančių maisto sektorių, kuris jau dabar tiekia maždaug pusę visame pasaulyje suvalgomų žuvų ir gali pasiūlyti dar daugiau. ES nustatė griežtus standartus, kad akvakultūros sektoriaus metodai būtų grindžiami tvarus augimo principu; be to, mūsų akvakultūros pramonė pirmauja pasaulio mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros srityje. Tačiau ši pažanga neperkeliama į gamybą, kuri Europos Sąjungoje nebeauga, nors kitur pasaulyje ji auga sparčiai. Šiandien skelbiamame komunikate Komisija nagrinėja susiklosčiusią padėtį ir mėgina suteikti naują impulsą darniam ES akvakultūros sektoriaus augimui.

„Akvakultūros sektoriaus, reikliems Europos vartotojams teikiančio kokybiškus ir sveikus produktus, laukia šviesi ateitis. Tačiau šiuo metu jo potencialas tikrai nėra visapusiškai išnaudojamas. Metas šiam strategiškai svarbiam sektoriui skirti tai, kas priklauso, ir suteikti vienodas teises bei galimybę plėstis“, – teigė už jūrų reikalus ir žuvininkystę atsakingas Komisijos narys Joe Borgas.

Komunikate Komisija nagrinėja pagrindines ES akvakultūros gamybos sąstingio priežastis ir ieško būdų padidinti šio sektoriaus konkurencingumą bei tvarumą ir pagerinti jo valdymą.

Pirma, šis sektorius gali būti konkurencingesnis, jei moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai bus teikiama didelė parama, jei bus gerinamas pakrančių teritorijų ir upių baseinų erdvės planavimas, kad šis sektorius galėtų lengviau varžytis dėl erdvės bei vandens, ir jei į šio sektoriaus išskirtinius poreikius bus atsižvelgiama ES žuvininkystės produktų rinkos politikoje. Antra, šis sektorius išliks darnus, jei jame bus toliau naudojami aplinkai nekenksmingi gamybos metodai, taikomi aukšti gyvūnų sveikatos bei gerovės standartai ir gerai užtikrinama vartotojų apsauga. Trečia, esama galimybių dar labiau pagerinti šio sektoriaus įvaizdį ir valdymą. Akvakultūros sektoriaus sėkmė labai priklausys nuo to, ar nacionaliniu ir (arba) vietos lygmeniu bus sukurta šio sektoriaus verslui palanki aplinka. Taigi, Komisija nori valstybėms narėms ir regioninėms institucijoms parengti gaires, kad tikslinėmis vietos, nacionalinio ir ES lygmens priemonėmis šiam sektoriui būtų sudarytos sąlygos kuo geriau išnaudoti savo išteklius.

Komisija mano, kad stipri ir gyvybinga akvakultūros pramonė paskatintų susijusių sektorių augimą ir prisidėtų prie kaimo bei pakrančių teritorijų plėtros. Be to, vartotojams būtų tiekiami sveiki ir kokybiški ekologiškai pagaminti maisto produktai. Tai tik keli pagrindiniai privalumai, kurių galima tikėtis, jei visais lygmenimis Europoje būtų sutelktos pastangos atskleisti visą akvakultūros sektoriaus potencialą.

Daugiau informacijos

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture_processing/aquaculture_en.htm

Memo/09/161


Side Bar