Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/563

Bryssel 8. huhtikuuta 2009

Euroopan vesiviljelyalan tarjoamat mahdollisuudet on käytettävä hyväksi

Vesiviljelyala on yksi maailman nopeimmin kasvavista elintarvikkeiden tuotantoaloista. Sen osuus on jo nyt noin puolet ihmisravinnoksi tarkoitettujen kalojen tarjonnasta, ja alalla on edelleen merkittävää kasvupotentiaalia. EU on ottanut käyttöön tiukkoja vaatimuksia, joiden tavoitteena on korostaa kestävän kasvun merkitystä vesiviljelyn lähestymis- ja toimintatavoissa ottaen huomioon, että Euroopan vesiviljelyala on tutkimuksen ja teknologian kehittämisen alalla maailman kärkeä. Tämä huippuosaamisen alalla saavutettu edistys ei ole kuitenkaan heijastunut tuotantoon, joka on EU:ssa hidastunut, samalla kun se on muissa osissa maailmaa kasvanut voimakkaasti. Komissio pyrkii tänään esittämässään tiedonannossa korjaamaan tämän tilanteen ja antamaan uutta pontta EU:n vesiviljelyalan kestävälle kasvulle.

"Vesiviljelyalalla on erinomaiset mahdollisuudet tarjota Euroopan vaativille kuluttajille korkealaatuisia ja terveellisiä kalatuotteita. Sen potentiaali on nykyisellään kuitenkin vielä suurelta osin hyödyntämättä. Nyt on korkea aika antaa tälle strategisesti merkittävälle alalle sille kuuluva arvo ja – aivan sananmukaisesti – tila, jonka se tarvitsee kehittyäkseen", totesi meri- ja kalastusasioista vastaava komissaari Joe Borg.

Komissio tarkastelee tiedonannossaan EU:n vesiviljelyalan tuotannon taantumiseen johtaneita syitä sekä keinoja parantaa alan kilpailukykyä, kestävyyttä ja hallinnointia.

Komissio on ensinnäkin sitä mieltä, että vesiviljelyalan kilpailukyky voi parantua, jos tutkimukseen ja teknologian kehittämiseen myönnetään jatkossakin voimakasta tukea ja parannetaan rannikko- ja vesialueiden tilankäytön suunnittelua, jolloin alan on helpompi kilpailla maa- ja vesialueiden käytöstä, ja jos alan erityistarpeet otetaan osaksi EU:n kalastustuotteiden markkinapolitiikkaa. Lisäksi se katsoo, että vesiviljelyala säilyy kestävänä, jos sen toiminta pohjautuu vastaisuudessakin ympäristöystävällisiin tuotantomenetelmiin ja jos alalla noudatetaan eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevia tiukkoja vaatimuksia sekä varmistetaan korkeatasoinen kuluttajansuoja. Toimintaa on mahdollista lisätä myös alan imagon ja hallinnointinäkökohtien parantamiseksi. Vesiviljelyalan menestys riippuu suuresti siitä, että sille luodaan kansallisella ja/tai paikallisella tasolla yritysystävällinen toimintaympäristö. Tästä syystä komissio on valmis tarjoamaan jäsenvaltioille ja alueviranomaisille ohjeita, joilla on tarkoitus varmistaa, että paikallisella, kansallisella ja EU:n tasolla toteutettavat toimenpiteet auttavat alaa hyödyntämään voimavarojaan täysipainoisesti.

Komissio uskoo, että dynaaminen vesiviljelyala vauhdittaisi kasvua myös siihen sidoksissa olevilla aloilla ja edistäisi maaseutu- ja rannikkoalueiden kehittymistä. Myös kuluttajat hyötyisivät ympäristöystävällisesti tuotetuista terveellisistä ja laadukkaista elintarvikkeista. Nämä ovat vain muutamia niistä keskeisistä hyödyistä, joita saavutettaisiin, jos Euroopassa toteutettaisiin kaikilla hallinnon tasoilla yhtenäisiä toimia vesiviljelyalan potentiaalin täysimittaiseksi hyödyntämiseksi.

Lisätietoja:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture_processing/aquaculture_fi.htm

Memo/09/161


Side Bar