Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/563

Brüssel, 8. aprill 2009

Kalandus: Euroopa vesiviljelussektori võimalused tuleb täielikult ära kasutada

Vesiviljelus on juba praegu maailma üks kõige kiiremini kasvavaid toidusektoreid, mis annab poole planeedi söögikalast, aga tema võimalused on palju suuremad. EL on kehtestanud ranged standardid, et vesiviljeluse põhimõtted ja meetodid teeniksid säästva kasvu huve; meie vesiviljelustööstus on maailmas teadusuuringute ja tehnilise arengu poolest esirinnas. Kuid tipposkuste areng ei ole kajastunud tootmises, mis on ELis jäänud samale tasemele, samas kui mujal maailmas on see kohati märgatavalt kasvanud. Komisjon käsitleb seda olukorda oma tänases teatises ja on võtnud nõuks anda ELi vesiviljelussektorile säästvaks kasvuks uut hoogu.

„Vesiviljelust ootab suur tulevik Euroopa teadlike tarbijate varustamisel kõrgekvaliteediliste ja tervislike kalatoodetega. Kahjuks on sektori tänane võimsus kaugel sellest, mis ta võiks saavutada. On ülim aeg hakata seda strateegilise tähtsusega sektorit väärikalt kohtlema ning anda talle sõna otseses mõttes ruumi, kus ta saaks areneda," tõdes merenduse ja kalanduse volinik Joe Borg.

Tänases teatises uurib komisjon ELi vesiviljelustootmise paigalseisu algpõhjuseid ja otsib võimalusi sektori konkurentsivõime, säästvuse ja majandamise parandamiseks.

Esiteks võiks sektori konkurentsivõimet tõsta nii, et jätkata teadusuuringute ja tehnilise arengu tugevat toetamist, planeerida paremini rannikualade ja vesikondade ruumijaotust, et vesiviljelussektoril oleks lihtsam ruumi ja vee pärast teiste sektoritega konkureerida, ning lülitada sektori spetsiifilised vajadused ELi kalandustoodete turupoliitikasse. Teiseks suudab sektor jätkusuutlikuks jääda juhul, kui jätkab keskkonnasõbralike tootmismeetodite kasutamist, peab kinni loomade tervishoiu ja heaolu rangetest standarditest ning tarbijakaitse kõrgest tasemest. Kolmandaks tuleb rohkem panustada sektori paremasse imagosse ja majandamisse. Vesiviljeluse edu sõltub suurel määral sellest, kas riigi ja kohaliku tasandi ettevõtluskeskkond on ettevõtjasõbralik. Siit tuleb ka komisjoni soov anda liikmesriikidele ja piirkondlikele valitsustele juhtnööre, et kohalikul, riigi ja ELi tasandil võetavad sihtotstarbelised meetmed aitaksid sektoril oma ressursse paremini kasutusele võtta.

Komisjon on veendunud, et tugev vesiviljelustööstus, millele on jälle elu sisse puhutud, toimib kasvu katalüsaatorina ka temaga seotud sektorites ning aitab maa- ja rannikupiirkondadel edasi areneda. Lisaks oleks tarbijatel rõõmu tervislikust ja kõrgekvaliteedilistest toidust, mis on toodetud keskkonnasõbralikult. Siin on nimetatud üksnes mõned olulisemad eelised, mida annaks kõikidel Euroopa haldustasanditel ühiste meetmete võtmine selleks, et vesiviljelussektori võimalusi täielikult ära kasutada.

Lisateave:

http://www.ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture_processing/aquaculture_en.htm

Memo/09/161


Side Bar