Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/563

Bρυξέλλες, 8 Απριλίου 2009

Αλιεία: Πλήρης αξιοποίηση του δυναμικού της ευρωπαϊκής υδατοκαλλιέργειας

Η υδατοκαλλιέργεια, ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους επισιτιστικούς κλάδους παγκοσμίως, όχι μόνο τροφοδοτεί ήδη τον πληθυσμό του πλανήτη μας με το ήμισυ περίπου της συνολικής ποσότητας ψαριών που καταναλώνει, αλλά διαθέτει ακόμη μεγάλες δυνατότητες προσφοράς. Η ΕΕ έχει καθιερώσει υψηλά πρότυπα ώστε οι μέθοδοι και η φιλοσοφία της υδατοκαλλιέργειας να εμφορούνται από πνεύμα αειφόρου ανάπτυξης· οι ευρωπαϊκές υδατοκαλλιέργειες πρωτοστατούν παγκοσμίως στην έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη. Και όμως, η πρόοδος αυτή στο πεδίο της αριστείας δεν αντιστοιχεί σε ανάλογη παραγωγή, η οποία έχει μείνει στάσιμη στην ΕΕ, ενώ σε ορισμένα άλλα μέρη του κόσμου έχει σημειώσει μεγάλη αύξηση. Με την ανακοίνωση που παρουσιάζει σήμερα, η Επιτροπή επιχειρεί να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση και να δώσει νέα ώθηση στην αειφόρο ανάπτυξη του ευρωπαϊκού κλάδου υδατοκαλλιέργειας.

“Η υδατοκαλλιέργεια έχει λαμπρό μέλλον μπροστά της για να προμηθεύσει τους οξυδερκείς καταναλωτές της Ευρώπης με υψηλής ποιότητας και υγιεινά αλιευτικά προϊόντα. Ωστόσο, το δυναμικό της υδατοκαλλιέργειας πόρρω απέχει σήμερα από του να έχει τύχει πλήρους αξιοποίησης. Έφθασε όμως η ώρα να σταθεί στο ύψος του και να αποκτήσει ο σημαντικός αυτός από στρατηγική άποψη τομέας μια ισότιμη φωνή και – στην κυριολεξία – τον τόπο που χρειάζεται για να αναπτυχθεί,” σχολίασε ο κ. Joe Borg, επίτροπος αρμόδιος για τις θαλάσσιες υποθέσεις και την αλιεία.

Στην ανακοίνωσή της, η Επιτροπή εξετάζει τις θεμελιώδεις αιτίες για τη στάσιμη παραγωγή της ευρωπαϊκής υδατοκαλλιέργειας και διερευνά τρόπους βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας, βιωσιμότητας και διαχείρισης του κλάδου.

Κατά πρώτον, ο κλάδος μπορεί να καταστεί ανταγωνιστικότερος μέσω συνεχιζόμενης ισχυρής στήριξης για εργασίες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, βελτιωμένου χωροταξικού προγραμματισμού στις παράκτιες περιοχές και τις λεκάνες απορροής ποταμών ώστε ο κλάδος να διεκδικεί ευκολότερα χώρο και νερό, και μέσω της ένταξης των ειδικών αναγκών του κλάδου στην ευρωπαϊκή πολιτική της αγοράς αλιευτικών προϊόντων. Κατά δεύτερον, ο κλάδος θα παραμείνει βιώσιμος εάν εξακολουθήσει να στηρίζεται σε φιλικές προς το περιβάλλον παραγωγικές μεθόδους, εάν διατηρήσει υψηλά πρότυπα υγείας και συνθηκών διαβίωσης των ψαριών και εξασφαλίσει υψηλό επίπεδο προστασίας του καταναλωτή. Κατά τρίτον, υπάρχει δυνατότητα καταβολής περαιτέρω προσπαθειών για τη βελτίωση της εικόνας του κλάδου και των πτυχών που σχετίζονται με την διαχείρισή του. Η επιτυχία της υδατοκαλλιέργειας θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την ύπαρξη, σε εθνικό ή/και τοπικό επίπεδο, ενός φιλικού κλίματος για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του κλάδου. Εξ ου και η βούληση της Επιτροπής να προσφέρει στα κράτη μέλη και τις περιφερειακές αρχές οδηγίες ώστε να διασφαλιστεί ότι στοχευμένα μέτρα σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο θα βοηθήσουν τον κλάδο να αξιοποιήσει πλήρως τα πλεονεκτήματά του.

Η Επιτροπή πιστεύει ότι ένας ισχυρός, αναζωογονημένος κλάδος υδατοκαλλιέργειας μπορεί να επηρεάσει καταλυτικά τη μεγέθυνση συναφών κλάδων και να συντείνει περαιτέρω στην ανάπτυξη των αγροτικών και παράκτιων περιοχών. Επιπλέον, οι καταναλωτές θα ωφεληθούν μέσω υγιεινών και υψηλής ποιότητας τροφίμων που παράγονται κατά τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. Αυτά δεν είναι παρά ελάχιστα από τα ζωτικής σημασίας ωφελήματα που θα προκύψουν από την εναρμονισμένη ευρωπαϊκή δράση σε όλα τα επίπεδα ώστε να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό του κλάδου υδατοκαλλιέργειας.

Περισσότερες πληροφορίες:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture_processing/aquaculture_el.htm

Memo/09/161


Side Bar