Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/563

Брюксел, 8 април 2009 г.

Рибарство: използване на пълния потенциал на европейската аквакултура

Аквакултурата — един от най-бързо растящите хранителни сектори в света — в момента осигурява близо половината от рибата, която населението на планетата консумира, но все още е в състояние да даде много повече от това. ЕС въведе високи стандарти, които целят устойчивият растеж да бъде в основата на подходите и методите в областта на аквакултурата; европейската аквакултурна промишленост е сред водещите в света в областта на научното и технологичното развитие. Въпреки това този научнотехнологичен напредък не се отрази върху производството, което докато в някои други части на света отбеляза силен растеж, в ЕС се стабилизира на едно постоянно ниво. В съобщението, което представя днес, Комисията възнамерява да промени ситуацията и да даде нов тласък на устойчивия растеж в сектора на аквакултурата в ЕС.

„В ролята си на източник на висококачествени и здравословни рибни продукти за европейските потребители с изискан вкус, аквакултурата има обещаващо бъдеще. Днес обаче нейният потенциал далеч не е напълно използван. Време е този потенциал да бъде изцяло оползотворен и да се обърне внимание на този стратегически важен сектор наравно с останалите сектори, както и, в буквален смисъл, да му се предостави пространството, необходимо за неговото развитие,“ заяви комисарят по морско дело и рибарство Джо Борг.

В своето съобщение Комисията разглежда основните причини за стагнацията на производството в сектора на аквакултурата в ЕС и търси начини за подобряване на неговата конкурентоспособност, устойчивост и управление.

Първо, секторът може да стане по-конкурентоспособен чрез постоянна силна подкрепа за научното и технологичното развитие, чрез подобрено пространствено планиране в крайбрежните райони и речните басейни, за да се улесни конкурентоспособността на сектора по отношение на пространството и водата, както и чрез включване на специфичните нужди на сектора в пазарната политика за риболовни продукти на ЕС. Второ, секторът ще запази устойчивостта си, ако продължи да разчита на екологични методи на производство, поддържа високи стандарти на здраве и хуманно отношение към животните, и осигурява високо ниво на защита на потребителите. Трето, може да се направи повече за подобряването на имиджа на сектора и аспектите, свързани с неговото управление. Успехът на аквакултурата до голяма степен ще се дължи на благоприятна за бизнеса среда за сектора на национално и/или местно равнище. Ето защо Комисията е готова да предостави на държавите-членки и на регионалните власти насоки, които да гарантират, че целевите мерки на местно, национално и европейско равнище, помагат на сектора да използва напълно активите си.

Комисията смята, че една стабилна, с възобновени сили аквакултурна промишленост ще служи като катализатор за растеж в някои свързани с нея сектори и ще допринесе още повече за развитието на селските и крайбрежните райони. Освен това потребителите ще извлекат ползи под формата на здравословни и висококачествени продукти, произведени по целесъобразен за природата начин. Това са само част от важните ползи, до които биха довели съгласуваните европейски действия на всички равнища за използването на пълния потенциал на сектора на аквакултурата.

Допълнителна информация:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture_processing/aquaculture_en.htm

Memo/09/161


Side Bar