Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/560

Bryssel den 8 april 2009

Kommissionen uppdaterar svarta listan över flygbolag med flygförbud i Europa

I dag antog Europeiska kommissionen en uppdatering av den s.k. svarta listan över flygbolag som inte får trafikera EU:s medlemsländer på grund av säkerhetsrisker. Kommissionen har utfärdat förbud för sex flygbolag från Kazakstan, ett flygbolag från Thailand, ytterligare ett från Ukraina samt för alla flygbolag från Benin.

– Kommissionen kommer att fortsätta att föra en dialog med hela luftfartsbranschen för att se till att alla flygplan och flygbolag följer de internationella flygsäkerhetskraven, säger Antonio Tajani, kommissionens vice ordförande med ansvar för transportfrågor. Alla flygpassagerare ska kunna känna sig säkra när de flyger.

Den nya listan ersätter den föregående från november 2008 och finns på kommissionen webbplats[1]. Efter flygsäkerhetskommitténs enhälliga yttrande uppdaterade kommissionen listan och utfärdade driftsförbud för följande flygbolag på grund av bristande säkerhet:

 • Air Company Kokshetau, ATMA Airlines, Berkut Air, East Wing, Sayat Air och Starline KZ (Kazakstan)
 • One Two Go Airlines (Thailand)
 • Motor Sich Airlines (Ukraine)
 • Samtliga flygbolag från Benin till följd av de bristfälliga resultaten av en kontroll som utförts av Internationella civila luftfartsorganisationen (ICAO).

Kommissionen konstaterar att de åtgärder som Angola har vidtagit för att förbättra säkerhetssituationen har lett till goda framsteg. Kommissionen noterade särskilt de angolanska luftfartsmyndigheternas lägesrapport om korrigerande åtgärder som vidtagits efter det att en grupp europeiska experter besökte landet i februari 2008 och ICAO:s rapport om flygsäkerheten publicerades i oktober 2008. En europeisk expertgrupp besökte Indonesien i februari 2009 och rapporterar att avsevärda förbättringar har genomförts. Kommissionen kommer att fortsätta sitt nära samråd med luftfartsmyndigheterna och planerar att göra en ny bedömning av säkerhetssituationen vid flygsäkerhetskommitténs nästa möte.

Från och med nu gäller enligt gemenskapens lista förbud för följande:

 • Alla flygbolag från Angola, Benin, Ekvatorialguinea, Indonesien, Kirgizistan, Liberia, Sierra Leone, Swaziland, Demokratiska republiken Kongo och Gabon, utom för Gabon Airlines och Afrijet som har undantag för ett litet antal flygplan.
 • Sexton enskilda flygbolag:
 • Afghanistan – Ariana Afghan Airlines
 • Kambodja - Siem Reap Airways International
 • Nordkorea – Air Koryo
 • Kazakstan – Air Company Kokshetau, ATMA Airlines, Berkut Air, East Wing, Sayat Air och Starline KZ
 • Rwanda – Silverback Cargo Freighters
 • Sudan - Air West
 • Thailand – One Two Go Airlines
 • Ukraina – Motor Sich Airlines, Ukraine Cargo Airways, Ukraine Mediterranean Airlines och Volare Aviation


[1] http://ec.europa.eu/transport/air-ban/


Side Bar