Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/551

Bruselj, 8. aprila 2009

Komisija določila zahtevnejše cilje za pospešeno izplačevanje donacij in financiranje pogodb EU

Danes je bila sprejeta pobuda za uvedbo novih in zahtevnejših ciljev za izplačevanje sredstev EU, ki jih neposredno upravlja Evropska komisija. Predlogi podpirajo okrepitev prizadevanj in pospešitev denarnega toka k upravičencem, med katerimi so pogosto mala podjetja in lokalni upravni organi. Uporabili se bodo za 15 milijard EUR sredstev s točno določenim rokom izplačila, namenjenih področjem, kot so raziskave, izobraževanje in mladi, energetika ter promet. Eden od ključnih ciljev je skrajšanje roka za začetno predfinanciranje donacij in pogodb EU s 30 na 20 dni. Predlogi dopolnjujejo nedavne sklepe za pospešitev plačil za projekte, ki se financirajo iz strukturnih skladov, kot je bilo napovedano v Evropskem načrtu za oživitev gospodarstva (IP/08/1983), in predloge za boj proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih (IP/09/552).

Dalia Grybauskaitė, Evropska komisarka za finančno načrtovanje in proračun je izjavila, da je „cilj današnjega predloga čim bolje izkoristiti veljavna finančna pravila, da bi se 415 000 neposrednih plačil, ki jih Komisija letno opravi, izvedlo čim hitreje“. Poudarila je, da je ravno pravi čas za predlog, in dodala, da „sedanje gospodarske razmere zahtevajo takojšnje ukrepanje, da se olajša položaj upravičencev. Pobudo bo mogoče uporabiti za zgled pri uvajanju prihodnjih sprememb finančnih pravil EU, ki so predvidene za leto 2010.

Sporočilo se osredotoča predvsem na skrajšanje rokov za predfinanciranje ali začetna plačila s 30 na 20 dni. Ta plačila so najbolj preprosto izvedljiva, saj se zanje ne zahteva predložitev zahtevne dokumentacije, ter predstavljajo okoli 9,5 milijarde EUR. Cilj za druga plačila, ki se upravljajo centralno (teh je za približno 5,5 milijarde EUR), je skrajšati rok izplačila iz 45 na 30 dni, s čimer bi se plačila Evropske komisije uskladila z direktivo o boju proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih. Komisija bo svoje službe spodbudila, da bodo za donacije in pogodbe, ki se upravljajo centralno, pogosteje uporabljale enotne tarife in pavšalne zneske.

Ker poenostavitev splošnih postopkov še pred začetkom izvajanja projektov lahko prispeva k hitrejšim izplačilom, bodo vpeljani ukrepi, ki bodo službam Komisije omogočali objavo razpisov za zbiranje predlogov z dvoletnim trajanjem namesto posameznih in uporabo standardiziranih razpisov. Izmenjava znanja in izkušenj lahko pomembno prispeva k pospešitvi izplačil, zato bo Generalni direktorat Komisije za proračun (GD za proračun) dejavnejše pomagal drugim službam pri izpolnjevanju različnih pogojev, da bi kar se da hitro prevzele obveznosti za sredstva v svojih proračunih. Kadar je le mogoče se bo spodbujalo uvajanje pospešenih postopkov za javno naročanje in donacije.

Službe Komisije bodo morale o izpolnjevanju teh ciljev uradno poročati v svojih letnih poročilih o dejavnostih.


Side Bar