Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/551

Bruxelles, 8 aprilie 2009

Comisia stabilește obiective mai stricte pentru accelerarea plăților pentru finanțări nerambursabile și contracte ale Uniunii Europene

Astăzi a fost adoptată o inițiativă care stabilește obiective noi și mai stricte pentru plata fondurilor gestionate direct de Comisia Europeană. Propunerile au ca scop sporirea eforturilor actuale și accelerarea fluxului de numerar către beneficiari – adesea mici întreprinderi și autorități locale de gestionare. Ele se vor aplica unor fonduri în valoare de 15 miliarde EUR care au termene de plată specifice și care acoperă domenii precum cercetarea, educația și tineretul, energia și transporturile. Unul dintre obiectivele-cheie este reducerea termenelor pentru prefinanțarea inițială a finanțărilor nerambursabile și contractelor UE de la 30 la 20 de zile. Propunerile vin în completarea unor decizii recente de accelerare a plăților pentru proiectele care țin de fondurile structurale, astfel cum s-a anunțat prin Planul european de redresare economică (IP/08/1983), precum și a unor propuneri de combatere a efectuării cu întârziere a plăților în tranzacții comerciale (IP/09/552).

Doamna Dalia Grybauskaitė, Comisarul UE pentru programarea financiară și buget a declarat: „scopul propunerii de astăzi este de a utiliza la maximum normele financiare actuale pentru a accelera aproximativ 415 000 dintre plățile directe efectuate de Comisie în fiecare an.” Aceasta a subliniat caracterul oportun al propunerii, adăugând: „climatul economic actual necesită măsuri imediate pentru a ajuta la ușurarea situației pentru beneficiarii de fonduri. De asemenea, această inițiativă va pregăti terenul pentru viitoare modificări ale normelor financiare ale UE planificate pentru 2010.

Principalul element al comunicării este reducerea termenelor pentru prefinanțare sau plăți inițiale de la 30 la 20 de zile. Aceste plăți sunt cele mai simple deoarece nu necesită niciun fel de formalități sau activități birocratice complexe și reprezintă aproximativ 9,5 miliarde EUR. Pentru alte plăți gestionate la nivel central (care reprezintă circa 5,5 miliarde EUR), obiectivul este de a reduce termenele de plată de la 45 la 30 de zile, acestea respectând astfel Directiva privind combaterea întârzierii efectuării plăților în cazul tranzacțiilor comerciale. De asemenea, Comisia își va îndemna serviciile să sporească utilizarea ratelor forfetare și a sumelor forfetare pentru finanțările nerambursabile și contractele gestionate la nivel central.

Simplificarea procedurilor generale înainte de lansarea proiectelor poate contribui la creșterea rapidității plăților, astfel încât vor fi instituite măsuri care să le ofere serviciilor Comisiei posibilitatea de a publica cereri de propuneri care să acopere doi ani mai degrabă decât unul singur și de a utiliza cereri de propuneri standardizate. Împărtășirea cunoștințelor și a experienței reprezintă un aspect important în accelerarea plăților, iar Direcția Generală Buget (DG BUDG) a Comisiei va juca un rol mai activ în sprijinirea celorlalte servicii în vederea îndeplinirii diferitelor condiții necesare pentru ca acestea să își angajeze în mod rapid bugetele proprii. Instituirea unor proceduri accelerate pentru achiziții și finanțări nerambursabile va fi încurajată ori de câte ori este posibil.

Serviciile Comisiei vor trebui să raporteze în mod oficial în rapoartele lor anuale de activitate în legătură cu îndeplinirea acestor obiective.


Side Bar