Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/551

Brussel, 8 april 2009

Commissie legt de lat hoger voor snellere betaling van EU-subsidies en contracten

Vandaag heeft de Commissie een initiatief goedgekeurd waarmee zij zichzelf nieuwe en strengere normen oplegt voor de uitbetaling van EU-geld dat zij direct beheert. De voorstellen moeten vaart zetten achter de lopende maatregelen en zorgen voor een vlottere geldstroom naar de begunstigden, vaak kleine bedrijven en plaatselijke besturen. De maatregelen hebben betrekking op 15 miljard euro waarvoor specifieke betalingstermijnen gelden. Het geld is bestemd voor beleidsterreinen zoals onderzoek, onderwijs en jongeren, energie en transport. Een van de hoofddoelstellingen is de termijn voor de eerste voorfinanciering van EU-subsidies en contracten te verkorten van 30 tot 20 dagen. De voorstellen vormen een aanvulling op recente besluiten om het geld voor structuurfondsprojecten sneller uit te betalen, zoals aangekondigd in het Europees economisch herstelplan (IP/08/1983), en op de voorstellen om betalingsachterstanden bij handelstransacties te bestrijden (IP/09/552).

Dalia Grybauskaitė, EU-Commissaris voor financiële programmering en begroting, zei: "Het voorstel van vandaag is bedoeld om alles uit de bestaande financiële regels te halen om de 415 000 directe betalingen die de Commissie ieder jaar verricht, sneller te laten verlopen". Volgens de Commissaris komt het voorstel op het juiste moment en "vereist het huidige economische klimaat onmiddellijke maatregelen om de situatie van degenen die EU-geld ontvangen, te verlichten. Dit initiatief zal ook het pad effenen voor de wijziging van de financiële regels van de EU die voor 2010 staat gepland".

Hoofdpunt van de mededeling is de verkorting van de termijn voor de voorfinanciering, of de eerste betaling, van 30 tot 20 dagen. Deze betalingen zijn het eenvoudigst omdat ze niet veel papierwerk of bureaucratische rompslomp meebrengen. Er is ongeveer 9,5 miljard euro mee gemoeid. Voor andere centraal beheerde betalingen (ongeveer 5,5 miljard euro) moet de betalingstermijn worden teruggebracht van 45 naar 30 dagen. Dan zijn de betalingen van de Europese Commissie in overeenstemming met de richtlijn betreffende de bestrijding van betalingsachterstanden bij handelstransacties. De Commissie zal er bij haar diensten ook op aandringen om bij centraal beheerde subsidies en contracten meer gebruik te maken van forfaitaire betalingen en vaste bedragen.

Vereenvoudiging van de algemene procedures voordat een project van start gaat, kan leiden tot snellere betalingen. Daarom wordt de mogelijkheid ingevoerd oproepen tot het indienen van voorstellen uit te schrijven die betrekking hebben op twee in plaats van op één jaar, en gebruik te maken van standaardoproepen. Kennis en ervaring uitwisselen is belangrijk bij het opvoeren van het betalingstempo, en het directoraat-generaal Begroting zal een actievere rol gaan spelen en andere diensten helpen te voldoen aan de voorwaarden voor een snellere besteding van hun budget. Waar mogelijk zullen snellere aanbestedings- en subsidieprocedures worden ingevoerd.

De diensten van de Commissie moeten in hun jaarlijkse activiteitenverslag formeel verslag uitbrengen over hun vorderingen ten aanzien van deze doelstellingen.


Side Bar