Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/551

Bryssel 8. huhtikuuta 2009

Komissio nopeuttaa EU:n avustuksiin ja sopimuksiin liittyvien maksujen suorittamista

Euroopan komissio hyväksyi tänään tiedonannon, jossa asetetaan uudet tiukemmat tavoitteet komission suoraan hallinnoimien EU:n varojen maksamisaikataululle. Ehdotuksilla pyritään tehostamaan jo käynnissä olevia toimia ja nopeuttamaan maksusuorituksia saajille, jotka ovat usein pienyrityksiä ja paikallisia hallintoviranomaisia. Uusia käytänteitä sovelletaan yhteensä 15 miljardin euron varoihin, joilla on määrätyt maksuajat, esimerkiksi seuraavilla aloilla: tutkimus, koulutus ja nuoriso, energia ja liikenne. Yksi päätavoite on lyhentää EU:n avustuksiin ja sopimuksiin liittyvien ensimmäisten ennakkomaksujen maksuaika 30:stä 20:een päivään. Näillä ehdotuksilla täydennetään viimeaikaisia päätöksiä, joiden tavoitteena on nopeuttaa rakennerahastohankkeiden maksuja, kuten Euroopan talouden elvytyssuunnitelmassa kehotetaan (IP/08/1983 ). Ehdotukset liittyvät myös kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjumista koskeviin ehdotuksiin (IP/09/552).

Tällä ehdotuksella pyritään kaikin tavoin tiukentamaan varainhoitoa koskevien nykysääntöjen soveltamista, jotta suoraan komission vastuulla vuosittain olevien noin 415 000 maksun suorittamista voidaan nopeuttaa”, rahoitussuunnittelusta ja talousarviosta vastaava komissaari Dalia Grybauskaitė totesi. Komissaari Grybauskaitė korosti tämän aloitteen oikea-aikaisuutta lisäämällä, että ”nykyinen taloustilanne edellyttää välittömiä toimia, joilla helpotetaan rahoitustukea saavien asemaa. Lisäksi aloitteella pohjustetaan EU:n varanhoitosäännöksiin suunniteltuja vuonna 2010 toteutettavia muutoksia.

Tiedonannon päätavoite on lyhentää ensimmäisten ennakkomaksujen maksuaikaa 30:stä 20:een päivään. Nämä maksut ovat hallinnollisesti selkeimpiä, koska ne eivät edellytä monimutkaisia asiakirjoja tai menettelyjä. Niiden arvo on noin 9,5 miljardia euroa. Muissa keskitetysti hallinnoitavissa maksuissa (joiden arvo on noin 5,5 miljardia euroa) maksuaika pyritään lyhentämään 45:stä 30:een päivään, jolloin Euroopan komissio suorittaa maksunsa kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjumisesta annetun direktiivin mukaisesti. Lisäksi komissio kannustaa yksiköitään lisäämään kiinteämääräisten maksujen ja kertasuoritusten osuutta keskitetysti hallinnoitavien avustusten ja sopimusten yhteydessä.

Hankkeiden aloittamista edeltävien yleisten menettelyjen yksinkertaistaminen edistää maksujen nopeuttamista. Tämän vuoksi komission yksiköille annetaan mahdollisuus julkaista tarjouskilpailuja, jotka kattavat kaksi vuotta yhden sijaan. Lisäksi otetaan käyttöön vakiomuotoiset tarjouspyynnöt. Osaamisen ja kokemusten jakamisella on tärkeä tehtävä maksujen nopeuttamisessa. Tämän vuoksi komission budjettipääosasto avustaa aiempaa aktiivisemmin muita yksiköitä näiden pyrkiessä nopeuttamaan omien talousarvioidensa toteuttamista. Pääosastoja kannustetaan ottamaan mahdollisuuksien mukaan käyttöön nopeutetut menettelyt hankinnoissa ja avustusten myöntämisessä.

Komission yksiköiden on raportoitava virallisesti vuotuisissa toimintakertomuksissaan tavoitteiden saavuttamisesta.


Side Bar